Uusi ohjelma helpottaa data-alan osaajien rekrytointia.

Datan, analytiikan  ja tekoälyn merkitys ja hyödyntämisen tarve kasvaa jatkuvasti. Yrityksillä ja organisaatioilla onkin oman henkilöstön kouluttamisen lisäksi huutava pula uusista data-alan osaajista. Olemme nyt luoneet yhteistyössä Clevryn kanssa uuden ratkaisun tähän haasteeseen.

Ratkaisussa Clevry etsii ja löytää yrityksen tai organisaation kulttuurin sopivia potentiaalisia henkilöitä, jotka  koulutetaan Ari Hovin data alan ymmärrystä ja taitoja lisäävällä täsmäkoulutuksella.  Tämän jälkeen henkilö jatkaa töiden tekemistä ja oppimista itse kohdeyrityksessä henkilöstövuokrausta hyödyntäen.

Normaalista rekrytoinnista poiketen yrityksen saa myös henkilön profiiliin perustuvia  ohjeita miten henkilöä kannattaa tukea ja johtaa.

Miten ohjelma helpottaa potentiaalisten henkilöiden rekrytointia?

 • Yritys saa uuden tehokkaan kanavan henkiöiden rekrytointiin, sillä Clevryllä on tehokkaat yhteydet sopiviin ainejärjestöihin, juuri valmistuneisiin ja uudesta työpaikasta kiinnostuneisiin.
 •  Clevryn brändi houkuttelee potentiaalisia henkilöitä tutustumaan avoinna oleviin työtehtäviin. Tämä auttaa varsinkin tilanteissa joissa oma brändi ei ole kaikkein houkuttelevin ja tunnetuin.
 • Datan hyödyntämisen alalla arvostetun Ari Hovin  arvokas koulutus houkuttelee hyviä hakijoita, sillä oppiminen on monille tärkeää.
 • Clevry hoitaa sopivien hakijoiden seulomisen, heidän alkuhaastattelut ja soveltuvuustestauksen. Vasta tämän jälkeen loppuasiakas haastattelee juuri heidän kulttuuriin ja tilanteeseen valittuja hakijoita.
 • Ari Hovin tuottama koulutus säästää paljon alkuperehdytykseen vaadittavia resursseja ja siinä on huomioitu jo valmiiksi laajempi näkemys ja mahdolliset muutokset työtehtävissä.
 • Valittujen henkilöiden ohjaaminen ja johtaminen on helppoa, sillä jokaisen henkilön mukana tulee osaamiskartoitukseen perustuva ohjeistus miten henkilön kanssa kannattaa toimia. Näin saadaan paremmat edellytykset rekrytoinnin molemman puoliseen onnistumiseen.
 • Henkilöstövuokraus on yritykselle tai organisaatiolle hyvin turvallinen ratkaisu, jos halutaan minimimoida rekrytoinnin riskejä, sillä työnantajavastuu on Clevryllä. Rekrytoinnin onnistuminen on yhteinen tavoite.
 • Vuoden mittaisen henkilöstövuokrauksen jälkeen henkilön voi rekrytoida ilman lisäkuluja.
 • Ohjelmaan kuuluvien koulutusten lisäksi on mahdollista ottaa erillisestä hinnasta tarvittavia lisäkoulutuksia Ari Hovilta.

14 päivän koulutusohjelma sisältää:

DATA JA ANALYTIIKKA RATKAISUJEN MODERNIT TOTEUTUKSET
KESTO: 1 PÄIVÄ

 

Tiivis ja toimittajariippumaton tietoisku tietovarastoinnin ja Business Intelligence -alueen ideoista, menetelmistä ja välineistä. Kurssilla käydään läpi terminologia, käsitteet sekä arkkitehtuurivaihtoehdot. Big Datan vaikutusta käsitellään eri näkökulmista.  Mukana puolueeton katsaus DW ja BI alueiden ohjelmistoihin.

 

TIETOVARASTOINTI – MISTÄ ON KYSYMYS

 • Miksi tietovarastoja rakennetaan?
 • Termit, käsitteet ja erilaiset tietovarastotyypit
 • DW, BI, Datamart, OLAP, ETL, Staging Area yms.
 • Erilaiset tietovarastoarkkitehtuurit, kuten EDW (Enterprise DW), Data Vault ja Datamart-arkkitehtuuri
 • Voisiko edetä ilman tietovarastoa
 • Tietovaraston laajan käytön mahdollisuudet
 • Suhde kokonais- ja tietoarkkitehtuuriin ja Master Data Management -alueelle
 • Big Datan suhde tietovarastointiin

 

TIETOVARASTOINTIA KÄYTÄNNÖSSÄ

 • Kokemuksia hankkeissa
 • Etenemisvaiheet
 • Tietovarastotietokantojen suunnittelumenetelmät – periaatteet mm. Tähtimalli- ja EDW-suunnittelusta
 • Tietovarastostrategian merkitys
 • Organisoinnin ja tiedonhallinnan kulttuurin kehittäminen
 • Toinen kierros: miten kehittää jo olemassaolevia tietovarastoratkaisuja

TEKNOLOGIA

 • ETL-vaihe ja integrointi
 • Lataus-, tietokanta- ja raporttivälineet
 • Big Data -teknologiasta
 • Trendit ja tulevaisuudennäkymiä

 

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN JA BI

 • Tiedon hyödyntämistavat ja visualisoinnin merkitys
 • Tietokeskeisen johtamisen menetelmistä
 • Business Intelligence, Analytiikka ja Data Science määrittelyt
 • Talletusalustat: kuutio, sarakepohjainen tietokanta, muistinvaraisuus
 • BI -tuotekatsaus
 • Big Data -vaikutukset BI-alueella

MITEN TEKOÄLY MUUTTAA LIIKETOIMINTAA JA MITEN VARAUDUT SIIHEN
KESTO: 1 PÄIVÄ

On vain kolmenlaisia yrityksiä: Datavetoisia yrityksiä, datavetoiseksi muuttuvia yrityksiä sekä kuolevia yrityksiä. Piilaaksossa uskotaan vakaasti tähän. Vaikka ihan näin mustavalkoiseen tulevaisuuteen ei uskoisikaan, niin datan hyödyntäminen jakaa jo nyt yrityksiä voittajiin ja häviäjiin. Jo vuonna 2016 McKinsey:n tutkimus totesi, että ”data driven organisations are 23 times more likely to acquire customers, six times as likely to retain those customers, and 19 times as likely to be profitable as a result.”

Tekoäly kasvattaa merkittävästi datakyvykkäiden yritysten kilpailuetua datakyvyttömiin verrattuna. Tekoäly on dataa.

Nimestään huolimatta tekoäly ei ole älykästä, mutta se on jo nyt erittäin tuloksellinen keino monien sellaisten liiketoimintaongelmien ratkaisemiseen, joita pidettiin 5-10 vuotta sitten ratkaisemattomina – jos on saatavissa liiketoimintaongelmaa kuvaavaa dataa.

Datakyvykkäät yritykset voittavat datakyvyttömät. Samoin asiantuntijat ja johtajat, jotka osaavat hyödyntää datan mahdollisuuksia kuten tekoälyä, tulevat voittamaan kollegansa, joilla on vain perinteisiä vahvuuksia.

Koulutus antaa asiantuntijoille ja esimiehille perusymmärryksen tekoälystä ja valmiudet huomioida sen vaikutukset omassa toiminnassaan.

 

Koulutuksen sisältö:

1. Miksi datan merkitys on noussut – läpimurrot analytiikassa, koneoppimisessa ja tekoälyssä

 • Miksi kaikki data on potentiaalisesti arvokasta ja hyödynnettävää.
 • Koneoppimisen ja tekoälyn vallankumous lyhyesti.
 • Koneoppimisen termit ja toiminta selitettynä.

2. Kohti oppivia toimintatapoja

 • Tekoälyalgorimit eivät ole älykkäitä, mutta ne ovat oppivia-
 • Tekoälyn keskeinen Deep Learning -algoritmi yksinkertaistetusti.
 • Mitä mahdollisuuksia oppivat algoritmit tuovat sovellettuna liiketoimintaongelmiin.
 • Oppivista algoritmeista kohtia oppivia toimintapoja

3. Muutos orgnisaation operatiivisissa toiminnoissa

 • Tekoäly mahdollistaa jatkuvan parantamisen (continuous improvement) kaikissa orgnisaation toiminnoissa tuotannosta asiakaspalveluun
 • Toimialakohtaisia ja toimialariippumattomia esimerkkejä

4. Johtamisen muutos

 • Dataan pohjautuva johtaminen – mikä muuttuu?
 • Testi: Osaatko ajatella data-lähtöisesti?
 • Päätöksenteon muuttuva luonne: Oikeista vastauksista oikeisiin kysymyksiin
 • Datastrategia


5. Uusien  
toimintatapojen jalkauttaminen

 • Tekoälyprojektin vaiheet
 • Projektin tavoitteen ja liiketoimintaongelman määrittelyn merkitys. Suurin osa projekteista ratkoo väärää ongelmaa.
 • Projektien sudenkuopat
 • Läpileikkaus teknologioista ja pilvipalveluista

 

 

TIEDON MALLINTAMINEN
KESTO: 2 PÄIVÄÄ

Tämä ei ole pelkkä tietokannan suunnittelu -kurssi, vaan kattaa käsitteiden mallintamisen liiketoimintaihmisten kanssa, arkkitehtuurityyppisen mallinnuksen sekä laajat, yritystasoiset tietomallinnukset. Myös laajat mallinnukset voi laatia nopeasti ja tehokkaasti – oikeilla menetelmillä ja organisoinnilla.

Ari Hovi tiimeineen on kehittänyt tähän ainutlaatuisen menetelmän – Hovi Data Frameworkin, jolla liiketoimintatieto mallinnetaan nopeasti ja mahdollisimman kattavasti. Se luo yhteisen kielen sisäisen it:n, data-ammattilaisen, konsultin ja liiketoiminnan välille. Sen hyödyntämisellä projektien onnistumisen todennäköisyys kasvaa huimasti.

Kurssien harjoitustehtävissä käytetään kehittämäämme helppokäyttöistä Ellie -mallinnusvälinettä, joka toimii pilvessä. Tämä tehostaa entisetään oppimista käytännön kautta.

Kurssi kattaa monipuolisesti käsitteiden ja tietojen mallintamisen erilaisilla alueilla: liiketoiminnan tietojen mallintaminen, tietoarkkitehtuurissa tarvittava mallintaminen, tietokantaan johtava mallintaminen sekä lyhyesti myös tietovarastointiin liittyvät mallintamismenetelmät. Mukana mallinnusta nopeuttavat, Ari Hovin kehittämät universaalit käsitemallit.

Tietojen mallintaminen eli käsiteanalyysi ja kuvaaminen ovat tärkeitä menetelmiä ja niitä tarvitaan monissa eri tiedonhallinnan prosesseissa. On kuvattava ylätason liiketoimintalähtöisiä kokonaismalleja, sovellusaluekohtaisia tarkempia malleja sekä tietokannan suunnittelussa tarvittavia malleja. Malleja siis laaditaan moniin tarkoituksiin ja on tärkeää osata laatia tarkkoja ja myös ylätason kokonaismalleja. Käsittelemme myös ei-strukturoidun, Big Datan mallinnusta.

Mallintaminen tuottaa tieto- tai käsitemalleja. Mutta lisäksi mallintaminen on parhaimmillaan synergiaa luovaa yhteistyötä, jossa osallistujat jakavat näkemyksiään, oppivat ja – mikä on tärkeää – sitoutuvat hankkeeseen. Mallintamisessa määritellään tärkeät käsitteet, jolloin syntyy yhteinen kieli ja sanasto eri osapuolten kesken, parhaimmillaan yli organisaatiorajojen.

Perehdymme kurssilla mallintamisen moniin kuvaustapoihin, menetelmiin ja annamme käytännön ohjeita sekä ylätason ”helikopterikuva” -mallien että tarkkojen mallien muodostamiseen ja määritysten laatimiseen. Käymme läpi myös tietovarasto-alueen mallinnusmenetelmiä EDW-kannan suunnitteluun (mm. Data Vault -mallin esittely) sekä tähtimallisuunnittelun periaatteet.

Runsaat käytännönläheiset harjoitustehtävät ja esimerkit syventävät oppimista.

Kurssi sopii arkkitehdeille, mallinnukseen osallistuville, projektipäälliköille ja esimiehille. Kurssi on tärkeä myös henkilöille, jotka lukevat tai soveltavat jo tehtyjä malleja, kuten sovellussunnittelijat, ohjelmoijat sekä ETL:n ja raporttien toteuttajat. Ei esitietovaatimuksia.

Mallintamisen taustaa

 • miksi käsitemallinnus on oleellisen tärkeää
 • mallintamisen alueet
 • ER-mallinnus (käsiteanalyysi), oliosuuntautunut mallinnus (UML)
 • miten saada tuloksia nopeammin

Mallintamisen vaiheet

 • mallintaminen organisaation eri tasoilla, mm. yritys- ja sovellustaso
 • top down vs. bottom up
 • mallintamisen rooli Tietoarkkitehtuurissa
 • vaiheiden kuvaus
 • käsitemallien yhteys relaatiokantoihin

ER -mallinnus (käsiteanalyysi)

 • mallintajan ”mentaliteetti”
 • mallintamisen elementit
 • käsitteiden löytäminen ja määrittely
 • perusrakenteet
 • monimutkaisia rakenteita
 • perusavainpohdintoja
 • määrittelyiden kirjoittaminen

Käytännön ohjeita

 • välineet (CASE-välineet, seinätekniikka), Ellie -työkalu
 • mallintamisistuntojen vetäminen käyttäjien kanssa
 • laajat mallinnukset, tasoittainen mallintaminen
 • miten saada liiketoimintaihmiset ja substanssiosaajat mukaan

Muita menetelmiä

 • tarveanalyysi
 • normalisointi

Erilaiset kohdealueet

 • yritystason mallinnus
 • Hovin Universaalit tietomallit
 • liiketoimintalähtöinen mallinnus
 • Data Warehouse mallinnusvaihtoehdot
 • perusperiaatteet operatiivisten kantojen mallinnuksesta
 • Big Data -mallinnus

SQL PERUSKURSSI
KESTO: 2 PÄIVÄÄ

SQL on data-ammattilaisen perustyökalu tiedonlouhintaan. Se on myös ensimmäinen askel Data Sciencen maailmaan: SQL on tässä työtehtävässä kaikista olennaisin taito. Ari Hovi on vuosia kehittänyt tämän kurssin harjoitusmetodia ja harjoitustehtävät sellaisiksi, että kurssilla opit varmasti. 

 

 • Relaatiokantojen ja tuotteiden perusteet lyhyesti
 • SQL:n merkitys ja asema
 • SQL:n rakenne ja käskyt
 • Kyselyharjoituksia työasemalla
 • Ryhmittelyt, funktiot, pvm-käsittely
 • Perinteinen ja uusi liitossyntaksi
 • Ulkoliitos
 • Tärkeimmät alikyselyt
 • Käskytyyppien vertailua ja käytännön käyttösuosituksia
 • Taulujen perustaminen
 • Viite-eheys
 •  Päivityskäskyt
 • Näkymät
 • Valtuudet
 • Upotetun SQL:n perusteet
 • Vinkkejä hyvään suorituskykyyn
 • Tarvittaessa eri SQL-murteiden vertailua
  – osallistujien tilanteen mukaan (Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, Access)
PYTHON PERUSKURSSI AZUREA JA DATAA HYÖDYNTÄEN
KESTO: 2 PÄIVÄÄ


Päivä 1:

 • Mikä python?
 • Historiaa + Versiot
 • Peruskäsitteet
 • Python-koodin ajaminen Microsoft Azure -ympäristössä
 • Tietotyypit ja tietorakenteet
 • Funktiot ja funktioiden määrittely
 • Satunnaisuus
 • Lisätehtävät: Olio-ohjelmointi, Funktionaalinen ohjelmointi

Päivä 2:

 • Data-analyysi-kirjastot: Numpy, Pandas
 • Excelistä lukeminen ja kirjoittaminen
 • Indeksointi
 • Valmistelu
 • Ennustaminen
 • Lisätehtävät: Visualisointi, koneoppiminen

POWER BI PERUSTEET
KESTO: 2 PÄIVÄÄ

Kurssikuvaus:

Microsoftin Power BI on useista erilaisista palveluista ja sovelluksista koostuva kokonaisuus, jolla voidaan visualisoida dataa ja luoda raportteja, sekä jakaa näitä raportteja sekä organisaation sisällä että eri sidosryhmien välillä

Kurssin sisältö:

Päivän yksi asiat:

 • Yksinkertaisen raportin toteuttaminen ja julkaisu
 • Visuaalielementtien käyttö ja ominaisuudet
 • Mittareiden ja laskettujen sarakkeiden käyttö
 • Taulujen yhdistäminen yksinkertaiseksi malliksi
 • Datan osittaminen raportin elementtien avulla
 • Kirjanmerkkien avulla luotavat toiminnallisuudet
 • Datan muokkaus Power Query – kyselyeditorissa

Päivän kaksi asiat:

• Power BI -työkalun ja ympäristön syvällisempi tuntemus ja käyttö

 • DAX toimintaperiaatteet
 • DAX-lausekkeiden käyttö
 • DAX-dokumentaation tulkinta
 • Datan muokkaus Power Queryssä jatko
 • Koontinäyttöjen ja sovellusten rakentaminen
 • Raporttien jakaminen ja käyttöoikeuksien hallinta

Esitiedot:

Osallistujan ei tarvitse tuntea Power BI:n käyttöä ennalta. Oma tietokone pitää olla mukana ja kouluttaja antaa asennusohjeet ennen ensimmäisen koulutuspäivän alkua.

Saadut hyödyt:

Osallistuja ymmärtää mikä on Power BI, miten erilaisia raportteja kehitetään Power BI Desktop sovelluksella, miten erilaisiin tietolähteisiin luodaan yhteyksiä yhteydessä sekä miten luodut raportit julkaistaan muiden käytettäväksi. Toisena koulutuspäivänä painopiste on DAX – kyselykieleen perehtymisessä.

 

LIIKETOIMINNAN TARVITSEMAN TIEDON TUOTTAMINEN
KESTO: 1 PÄIVÄ

 
 • Järjestäytyminen tiedon luomiseen.
 • Liiketoimintavaatimusten näkökulma.
 • Uudelleenkäytettävän tietoaineiston näkökulma.
 • Tutkitaan syvällisemmin tietovaatimusten kontekstia.
 • Poikkeaminen aiheesta: tietotyöntekijöiltä vaadittavista taidoista.
 • Organisoituminen edistyneen tiedon tuottamiseksi.
 • Mikä tekee organisaatiosta datavetoisen?

DATA VAULT JOHDANTO
KESTO: 1
 PÄIVÄ

 

Kurssin esittely

Keskitettyjä tietovarastoja on suunniteltu usein joko tähtimallimenetelmällä (Kimball-tyyli) tai normalisoiduilla rakenteilla (Inmon-tyyli). Molempia menetelmiä on jouduttu sovittamaan alkuperäisestä tarkoituksestaan. Dan Linstedtin kehittämä Data Vault -menetelmä on suunniteltu nimenomaan laajojen keskitettyjen tietovarastojen (EDW) suunnitteluun. Malli on kasvattanut koko ajan suosiotaan maailmalla ja mm. Hollannissa suurin osa tietovarastoista toteutetaan Data Vault -menetelmällä. Tietovarasto- ja Big Data -guru Rick van der Lans sanoo, että jokaisen tietovarastoa suunnittelevan täytyy aikakin tutkia Data Vault -menetelmä ja päättää sitten ottaako sen käyttöön.

Data Vault -menetelmän  tukee hyvin tietovarastointia, joissa tarvitaan useiden tietolähteiden integrointia, muutosjoustavuutta ja helppoa laajennettavuutta. Menetelmässä on selkeä ja suoraviivainen tapa hoitaa tietojen historiointi. Erityisesti menetelmässä on panostettu tietojen jäljittämiseen ja auditointiin, mikä on osoittautunut tärkeäksi mm. viranomaisvaatimusten tiukentuessa (ns. compliance-vaatimukset). Vaikka menetelmä ei sellaisenaan soveltuisikaan, oppii kurssilla monenlaista hyödyllistä tietoa EDW -kannan mallintamismenetelmistä.

Kurssi sopii hyvin johdannoksi Data Vault 2.0 sertifiointikurssiin, joita kalenteristamme löytyy Dan Listedtin & Cindi Meyersohnin pitäminä.

Kouluttaja Ari Hovi on maailman ensimmäisiä sertifioituja Data Vault -mallintajia ja Euroopan ensimmäisiä Data Vault 2.0 Certified Practitioner – sertifioituja. Hänellä on suora yhteys Data Vaultin kehittäjään Dan Linstedtiin.

 

Data Warehouse – arkkitehtuurit ja mallinnus

 • eri arkkitehtuureihin sopivat mallinnusmenetelmät
 • tähtimallinnuksen ja perinteisen ER-tietovarastomallinnuksen ongelmat
 • tavoitteet hyvälle mallinnusmenetelmälle

Data Vault menetelmän taustaa

 • menetelmän kehityshistoriasta
 • taustalla olevat ideat ja arkkitehtuuri
 • perusrakenteet

Data Vault menetelmän rakennuspalikat

 • hubit, satelliitit ja linkit
 • esimerkkejä ja ohjeita
 • etenemisvaiheet
 • harjoituksia

Tietojen käsittely ja laatuasiat

 • missä tietoja jalostetaan ja johdetaan
 • uusia ajatuksia laadun hoitamiseksi

Jäljitettävyys ja historiointi

 • miksi jäljitettävyys on tärkeää
 • jälitettävyysmenetelmät
 • historiointimenetelmät

Data Vault -mallin arviointia

 • soveltuvuusalueet, ongelmia ja ratkaisuja
 • DW automaatio ja Data Vaultia tukevat tuotteet
 • Data Vaultin rooli laajemmassa mallinnuksessa

Data Vault  2.0 piirteitä

 • hajautusavain
 • Menetelmistö, arkkitehtuuri ja malli
 • tiedon virtualisointi
 • Hadoopin niveltäminen mukaan

 

Koulutustapahtuman päivittäinen alkaminen ja päättyminen: koulutus 8:00-16:15

Daily start and end of training event: training 8:00-16:15

 

AZURE DATA PLATFORM KÄYTÄNNÖSSÄ
KESTO: 2
PÄIVÄÄ

Microsoftin Azure on suosittu ja voimakkaasti kasvava pilvipalvelu. Tämä koulutus tarjoaa yleiskatsauksen Azuresta Data Platform – palveluiden näkökulmasta käytännön harjoituksineen. Kurssi on kaksipäiväinen.

Koulutuksessa käydään läpi tyypilliset Azuren Data Platform – palvelut, kerrotaan mihin kaikkeen näitä voi hyödyntää sekä syvennytään tiettyihin osioihin tarkemmin. Kurssi sopii aloittelijoille sekä henkilöille, jotka ovat työskennelleet esimerkiksi IT-alalla mutta eivät ole varsinaisesti olleet Azuren kanssa tekemisissä. Kurssin jälkeen osallistujalla on valmiudet aloittaa kehittäminen käyttäen Azuren Data Platform – palveluita!

Esitiedot

Kyseessä on peruskurssi, soveltuu vasta-alkajille sekä niille jotka ovat jo IT-alalla, mutta joilla ei ole vielä Azuresta kokemusta.

Koulutuksen sisältö

Päivä 1

Azure Data Platform osioiden läpikäynti

 • Azure SQL & Synapse Analytics
 • Azure Data Factory
 • Azure Databrics
 • Azure Storageo KäsitelläänAzureBlobStoragejaAzureDataLakeStorage
 • Azure Logic AppsHarjoitukset

• Data Pipelinen rakentaminen, tietokantojen sekä Blob Storagen käyttöä

Päivä 2

Harjoitukset

 • Data Pipelinen rakentaminen ja Data Factory
 • Azure Automation

o Runbookesimerkki
• Azure Logic Appsin kehittäminen

Kysy lisää ja ota yhteyttä:

Ari Hovi:
Petri Hakkarainen
petri.hakkarainen(at)arihovi.com
040-7690674

Clevry:
Roope Rajala
roope.rajala(at)clevry.com
050-320 11 56

Katso lisää ohjelmasta Clevryn sivuilla.

Työllisty nyt mielenkiintoiselle uralle, jossa riittää työmahdollisuuksia.

Datan määrän kasvaessa jatkuvasti siihen liittyvissä työtehtävissä tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia. Työtehtävät ovat monipuolisia ja liittyvät mm. tiedolla johtamiseen, datan hallintaan, ketterään kehitykseen ja datan laatuun.  Useat yritykset ja organisaatiot perustavat datan ja tekoälyn hyödyntämiseen liittyviä tiimejä, joihin usein halutaan myös uusia osaajia.

Clevryn ja Ari Hovin yhdessä luoma kokonaisuus antaa erinomaisen mahdollisuuden työllistyä kasvavalle alalla, jolle saa myös arvokkaan ja hyödyllisen alkukouluksen.

Millaisia hakijoita ohjelmaan etsitään?

Clevry etsii erityisesti loppuvaiheen opiskelijoita, vastavalmistuneita ja datasta kiinnostuneita henkilöitä.  Henkilöiden pitää pystyä sitoutumaan kokoaikaiseen työhön ja joilla on:

 • Tilastojen, talouden tai tietojenkäsittelyn koulutustaustaa
 • Opintojen tarjoamaa osaamista esimerkiksi R:stä/Excelistä/Pythonista ja/tai SQL:stä
 • Hyvät matemaattiset taidot
 • Motivoitunut, toimeentarttuva ja vastuullinen asenne

Näillä pääsee hyvin alkuun tähän ohjelmaan liittyen. Katso lisää ohjelmasta Clevryn sivuilla

Katso tästä aikaisempien osallistujien kommentteja: