MIRJAMARIA PETÄJÄNIEMI

KTM ja Data Engineer Ari Hovilla

Mirjamaria Petäjäniemi on hankkinut tukevan kokemuksen tietovarastoinnista kehittäessään raportointia suurille ja pienemmille markkinointi-, energia-, pankki-, kiinteistö- ja logistiikka-alan yrityksille.

Data Vault 2.0 sertifioituna Mirjamarian erityisosaamisalueisiin lukeutuvat käsitemallinnus ja data vault -toteutukset. Erityisesti pilvipohjaiset (Azure ja AWS) tietoarkkitehtuurit ovat hänelle tuttuja.

Tällä hetkellä Mirjamaria kehittää Ari Hovin konsulttina suuren sote-sektorilla toimivan organisaation tietovarastoa. Projektin tavoitteena on luoda raportoinnin ja tietovarastoinnin parhaita käytäntöjä, jotka voidaan ottaa käyttöön organisaation laajuisesti.