Data-alan auditoinnit

Kaikki organisaatiot, sekä julkinen että yksityinen puoli, investoivat nyt vahvasti datan hyödyntämiseen ja tietojohtamiseen.

Tyypillisiä tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi data-alusta-, tietovarasto-, Business Intelligence-, Datastrategia- sekä Data Governance/Masterdata projektit. Usein ensimmäisten hankkeiden jälkeen – tai ongelmien keskellä – organisaatiot pysähtyvät arvioimaan tuloksia ja miettimään kehitystoimia.

Analyysiin sisältyy usein:
ollaanko tehty oikeita asioita?
ollaanko tehty asioita teknisesti tai metodologisesti oikein?
osataanko kilpailuttaa hankkeita riittävät tehokkaasti?
onko toimittajariippumattomuus hallussa?
vastaako data-alustasta saatu hyöty siihen tehtyä investointeja?
onko toimintatavoissa kehittämistä?
onko alueen parhaat käytännöt huomioitu?

Ari Hovin konsultit ovat alan johtavia asiantuntijoita. Asiakkainamme ovat lähes kaikki top 30 yritykset sekä isoimmat julkishallinnon toimijat Suomessa.

Olemme toteuttaneet useita sekä laajojen kokonaisuuksien että kompaktien toteutusten auditointeja niin tehdyn työn laadun varmistamiseksi kuin haasteiden ratkaisemiseksi.

Tyypillinen asiakastarina, tapaus 1:

Julkishallinnon toimija on implementoinut Data Vault 2.0 pohjaisen tietovaraston. Alun jälkeen, halutaan selvittää, onko menty oikeaan suuntaan ja onko kehitys kestävällä pohjalla.

Ari Hovi on Data Vault 2.0 kehittäjän Dan Linstedtin yhteistyökumppani ja sertifointipartneri. Siksi osaamme antaa objektiivisen mielipiteen tehdystä ratkaisusta.

Tyypillinen asiakastarina, tapaus 2:

Iso pörssiyritys on investoinut data infrastruktuuriin, mutta liiketoiminta ei näe tuloksia omassa työssään.

Ari Hovin konsulttien erikoisalaa on auttaa asiakkaita saamaan liiketoimintahyöty irti data- alustoista ja auttaa asiakasta jalkauttamaan data-strategia läpi organisaation.

Ari Hovi toteuttaa auditoinnit aina räätälöidysti asiakkaan tarpeen mukaan. Mukana käytetään viitekehyksiä ja saat selkeän analyysin tilastasi suhteessa muihin saman kokoluokan toimijoihin. Teemme projekteja myös alihankintana liikkeenjohdon strategiakonsulttitaloille.

Mikäli haluat riippumattoman ja objektiivisen auditoinnin projektista tai strategiasta ota
yhteyttä.

Voit lukea myös viimeisimmän blogimme aiheesta.

Ota meihin yhteyttä!
[email protected]