26.09.2017

Edistynyt organisaatio menestyy dataa hyödyntämällä

Hei,

Olen tehnyt töitä monen ison suomalaisen organisaation kanssa. Osa on todella hyvässä kehitysvaiheessa data-asioissa, jotkut alkavat pikkuhiljaa panostamaan asiaan. Uskon että valmius tietojen hallinnassa tulee olemaan keskeisessä roolissa tulevassa rajussa digi- ja tekoälymurroksessa.

Olen alla määritellyt eri tasolla olevia organisaatioita, tunnistatko oman organisaatiosi vaiheen? Oletko töissä Excel-Firma Oy:ssä, BI Tuote Oy:ssä, Tietojohto Oy:ssä, Data Oy:ssä vai Tekoäly Oy:ssä?

 

  1.       Excel-Firma Oy

Excel-Firma Oy ei koe datan olevan kovin merkityksellistä liiketoiminnan kehittämisessä. Kukaan ei vastaa data-asioista, eikä siihen panosteta. Raportointi on pääasiassa taaksepäin katsovaa ja pyörii lähes pelkästään taloustiedon ympärillä.

Excel-Firma Oy:ssä on lukuisia valmisohjelmistoja, ja se nojautuu täysin niiden toimittajiin raportoinnissa ja datan analysoinnissa, vaikkakin se tuntuu usein hitaalta ja jäykältä. Toimittaja laskuttaa yksittäin tilattavista uusista raporteista aika mojovasti, mutta vaihtoehtojakaan ei tunnu olevan.  Yrityksellä ei ole varsinaista data-strategiaa eikä kenelläkään ole tietoa, missä kaikkialla on tietoa esim. asiakkaista.

Siitä huolimatta, että Excel-Firma Oy voi olla isokin organisaatio, se ei koe tarvitsevansa Big Dataa, koska dataa ei ole niin paljon ja se hype muutenkin meni jo. Raportoinnin käytetyin työkalu on Excel ja sillä käsitellään monimutkaista dataa. Suuri osa tärkeistäkin päätöksistä tehdään silti mutu-tuntumalla, koska taustadataa on niin hankala tai mahdoton saada.

Organisaatio pyrkii ulkoistamaan lähes kaiken It-osaamisen, koska näkee sen vahvasti tukifunktiona eikä osana ydinbisnestä.

Excel-Firman tuloskunto ei ole kovin hyvä ja johto on ruvennut pikkuhiljaa heräämään siihen, että pitäisikö koittaa digitalisoida prosesseja ja toimintoja. Näin tekee kuulemma kilpailijat. Päätetään, että aloitetaan digitalisaatio siten, että pyydetään toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja kertomaan lisää tuotteistaan, onhan meillä sellainen nyt käytössä.

Excel-Firma Oy:llä on vaikea löytää osaava työvoimaa ja heistä tuntuu siltä, ettei It-osaajia ole saatavilla lainkaan.

 

  1.        BI-tuote Oy

BI-tuote Oy:ssä on havahduttu siihen, että raportointia pitää parantaa. BI-tuotteiden myyjiä on käynyt useampiakin esittelemässä toinen toistaan hienompia välineitä. Mitään tietovarastoa ei kuulemma tarvita, sillä hankittava BI-tuote ratkaisee kaikki ongelmat.  Osa myyjistä sai hieman dataa mukanaan ja esittelee seuraavalla kerralla vakuuttavan näköisiä graafisia esityksiä yrityksen omalla datalla. Nopeaa ja näyttävää. Liiketoiminta rakastuu tuotteeseen ja se hankitaan heti.

Muutaman kuukauden kuluttua huomataan, että tarvittaisiin muutakin kuin yhden tai kahden järjestelmän dataa. Uusien järjestelmien saaminen mukaan raportointiin onkin yllättävän hidasta ja virheitä tulee paljon. Ihmetellään, että eikö juuri hankittujen BI-työkalujen pitänyt ratkaista tämä ongelma? Miksi en vieläkään saa kohdistettua kunnolla kustannustietoja toiminnan tunnuslukuihin tai analysoitua laskutus- ja CRM-dataa yhdessä?

Uusi työntekijä käyttäisi mielellään osaan raportteja open-source raporttivälinettä, mutta hankittu BI-tuote on täysin suljettu eikä siellä olevia datoja voi tutkia muilla välineillä.  Lisäksi osastolla Y ollaan jo kiinnostuttu toisesta BI-välineestä (se ratkaisee kuulemma kaikki ongelmat). Ostetaanko tuo tuote vai olemassa olevaan tuotteeseen lisää lisenssejä?

 

  1.       Tietojohto Oy

Tietojohto Oy ymmärtää, että tieto on siiloutunut eri järjestelmiin ja on tehtävä työtä eri tietolähteiden integroimiseksi – ja saada sitten enemmän hyötyä BI -työkaluista. On tehty myös yksi tai useampi paikallinen tietovarasto, joskin sen kehittäminen on ollut hieman hidasta liiketoiminnan näkövinkkelistä.

Data nähdään edelleen vahvasti raportoinnin raaka-aineena eikä yrityksellä ole kunnon datastrategiaa eikä kokonaiskäsitystä mitä dataa missäkin on; eli ei siis ole datakarttoja kuvauksineen. Tietovarastoon vietiin vain ne datat, joita liiketoiminta tuolloin ilmoitti tarvitsevansa. Aika pian tuli uusia tietotarpeita ja nyt raporttien teko on hidasta, kun tarvittavaa dataa ei löydykään. Tietovaraston kehitys on vahvasti ulkoistettu. Periaatteessa CIO ja hänen allaan oleva BI-tiimi vastaa datasta, mutta kokonaisuudessaan vastuukysymykset ovat edelleen epäselvät.

Organisaatio itse ei kovin hyvin tunne tietovarastoa, sen rakentaminen ja ylläpito on ulkoistettu IT-toimittajalle.  Edelleen datat ovat järjestelmien umpipurkeissa, joskin osa datoista on tietovarastossa ja BI-työkalujen analysoitavissa. Ongelmana on, että myös tietovarasto on melko musta laatikko, jonka vain toimittaja tuntee. Modernit BI työkalut toimivat kyllä hyvin ja yritys saa entistä ajantasaisempaa dataa sekä hyvältä näyttäviä graafeja. Bisnes voi suhteellisen hyvin, koska päätökset pystytään enenevässä määrin tekemään faktoihin nojaten.

Tietojohto Oy on toteuttanut ulkoisilla kumppaneilla edistyneen analytiikan projekteja ja tulokset vaikuttavat lupaavilta. Kuitenkin ne tuppaavat jäädä yksittäisharjoituksiksi eiväkä toiset yksiköt ole yleensä tietoisia, että mitä muualla organisaatiossa puuhataan. Osa johdosta on sitä mieltä, että edelleen perusraportointia pitää kehittää lisää. Edistyneen analytiikan ja muiden hienouksien aika tulee vasta sitten, kun perusraportointi on kunnossa.

Tietojohto Oy:n saa rekrytointeihin paljon hakemuksia, mutta silti usein tuntuu, että hyviä tekijöitä ei ole oikein saatavilla ja he viime hetkellä vetäytyvät hauista.

 

  1.       Data Oy

Data Oy:n ydin johto on ymmärtänyt datan merkityksen liiketoiminnalle. Yritys on rakentanut tietoalustan (Big Data + tietovarasto) pilveen, jonne kerää hyvin laajasti dataa eri puolilta organisaatiota – perusjärjestelmistä tuodaan saman tien lähes kaikki datat. Omaan dataan yhdistetään monista ulkoisista lähteistä saatua tietoa. Tietovaraston rakentaminen on ketterää ja tuloksia saadaan hyvin nopeasti.

Data Oy on myös tehnyt myös käsitteiden mallinnusta eli kartoittanut ja määritellyt datansa ja tietää mistä se on kaivettavissa nopealla aikataululla. Ulkoisia tietovarastoja ja BI-toimittajia käytetään, mutta data-ymmärrys ja mallintaminen ovat omissa käsissä. Data Oy panostaa pilvipalveluihin ja osaa ostaa toimittajilta järjestelmiä siten, että uuden järjestelmän kaikki datat saadaan saman tien analyysikäyttöön. Datakartat ja määritykset pyritään pitämään kunnossa, mutta aika ajoin ne hukkuvat tai ovat vaikeasti löydettäviä.

Data Oy:ssä liiketoiminta on valveutunutta data-asioista, onhan datan päälle mahdollista luoda täysin uutta liiketoimintaa jollain aikavälillä. Organisaatioilla on oma Data Scientist ja muutama Data Engineer, joiden tehtävänä on tukea bisnestä tuottamalla dataa. Valmiit ja selkeät kuvaukset datasta mahdollistavat liiketoiminnan jatkuvan analysoinnin siten oikeisiin asioihin panostamisen sekä merkittävien kustannussäästöjen saavuttamisen edistyneen analytiikan ratkaisuilla. Tästä johtuen Data Oy tekee vakuuttavaa tulosta ja kasvaa vauhdilla.

It-väki ja data-analyytikot tietävät, että Data Oy:ssä johto panostaa teknologiaan ja osaamisen kehittämiseen, joten rekrytointiprosessiin saadaan paljon hyviä hakijoita ja paikat saadaan täytettyä.

 

  1.       Tekoäly Oy

Tekoäly Oy:llä on sisäinen Chief Data Officer, kova teknologiaosaaminen ja kyky rakentaa koneoppimiseen perustuvia ratkaisuja hyödyntäen sekä tietoalustalle talletettua että ulkoista dataa. Jatkuvasti kehittyvien algoritmien avulla Tekoäly Oy pystyy jatkuvasti parantamaan potentiaalisesti mitä hyvänsä toimintojaan tuotannosta ja logistiikasta markkinointiin ja digitaalisiin palveluihin.

Datakartoitus ja analysointi ovat iteratiivinen prosessi, jonka ansiosta tuotantoon viennin vasteaika on todella lyhyt. Liiketoimintapäätösten taustalle saadaan nopeasti datapohjaisia perusteluja. Data Scientistit ovat vikkeliä, sillä heidän aikansa ei kulu datan etsimiseen – sehän on kuvattu ja heti saatavilla. Data-kartat ja kuvaukset ovat ajantasalla ja tarvitsevien saatavilla.

Osa sisäisistä palveluista on niin kehittyneitä, että niiden ympärille on mahdollisesti rakennettu kaupallisia malleja. Tekoäly Oy:llä on juuri tätä varten sisäinen startup-ohjelma, jonka tehtävänä luoda uusia kaupallisia sovelluksia.

Esim. tuotanto-osia valmistava teollisuusyritys on rakentanut pilveen automaatioskannaus työkalun, jota myydään nyt myös kilpailijoille.

Tekoäly Oy miettii nyt, että onko se “perinteinen” tuotantoyritys vai itse asiassa Big Data, -ohjelmisto, – tai datayritys (osa datasta nimittäin jalostetaan myytäväksi datatuotteeksi). Yritys on noussut markkinajohtajaksi omalla alallaan ja saa yhä suuremman osan voitoistaan uusilla digitaalisilla palveluillaan. Organisaatio käyttää yhä ulkoisia toimittajia, mutta sovelluksia ulkoistaessaan pitää huolen siitä, että datan hallintaa ei ulkoisteta samalla. Ydinosaamista, eli datan hallintaa ja hyödyntämistä ei ulkoisteta missään tilanteessa.

Tekoäly Oy on alalla tunnettu teknologian edelläkävijänä ja se pystyy houkuttelemaan markkinoiden parhaat osaajat palkkalistoilla.

Ystävällisin terveisin,

Ari & tiimi

Älä unohda seuraavia valmennus tilaisuuksia, joista saat takuuvarmasti näkemystä data-asioiden kehittämiseen. Vetäjinä ovat tunnetut alan vaikuttajat maailmalta:

Building an Enterprise Data Lake, 02.11.2017- 03.11.2017

Data Vault 2.0. Bootcamp + Certification, 06.11.2017- 08.11.2017

Delivering a Digital Business with Artificial Intelligence and IoT, 15.11.2017 – 16.11.2017

 

 

 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

LIIKETOIMINTAJOHTAJAN NÄKEMYS DATASTA: TOIVEITA JA PELKOJA, UHKIA JA MAHDOLLISUUKSIA

Lue lisää

Strategia antaa kontekstin datatyölle

Lue lisää

TIETOJOHTAMISTA TUKEVAT IT-RATKAISUT: PÄÄTÖKSENTEON JA TOTEUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET

Lue lisää