Power BI Self-Service Workshop

Tällä 2-päiväisellä kurssilla syvennetään Power BI -osaamista eli perehdytään datan tuontiin ja muokkaukseen, mahdollisimman hyvin toimivan tietomallin luontiin sekä annetaan vinkkejä visualisointeihin. Lisäksi kurssilla tutustutaan raporttien julkaisemiseen, ajastamiseen ja jakeluun Power BI -pilvipalvelussa.

 

Kurssi soveltuu esimerkiksi kontrollereille, analyytikoille ja talouspäälliköille sekä IT- ja BI-ammattilaisille, jotka joko toteuttavat liiketoiminnan raportointia tai tukevat siinä muita.

 

Workshop on suunniteltu henkilöille, jotka ovat käyttäneet Power BI:tä ja tuntevat hieman tietokantojen peruskäsitteitä kuten taulujen väliset yhteydet. Mikäli Power BI on täysin uusi tuttavuus, edeltäväksi johdantokurssiksi suositellaan 1-päiväistä Power BI tutuksi kurssia.

Power BI Self-Service Workshopin aiheita ovat mm.

 • Esimerkkejä erilaisista tietolähteistä ja datan muokkausoperaatoista,
 • Datan mallintaminen, kuten taulujen väliset yhteydet, kenttien luokittelut, hierarkiat,
 • Visualisointivinkkejä,
 • Johdatus DAX-kieleen,
 • Power BI Desktop -tiedoston julkaiseminen pilvipalveluun,
 • Pilvipalvelun ominaisuudet
  • raporttien päivityksen ajastus, personal ja enterprise gateway, dashboardien ja raporttien jakelu, ryhmätyötilat, sisäänrakennetut sisältöpaketit (content packs) & organisaation omat sisältöpaketit, Q & A -kyselyt jne.

 

Workshop järjestetään Onsightissa Helsingin keskustassa lähes rautatieaseman naapurissa (Vilhonkatu 5 A). Aamiaiset ja lounaat sisältyvät koulutuksen hintaan. Saat tarkemmat käytännön ohjeet ilmoittauduttuasi workshoppiin.

 

Kenelle

 

Kurssi soveltuu esimerkiksi kontrollereille, analyytikoille, talouspäälliköille sekä IT- ja BI-ammattilaisille, jotka joko toteuttavat liiketoiminnan raportointia tai tukevat siinä käyttäjiä.

Esitietovaatimukset

 

Kurssi on suunniteltu henkilöille, jotka ovat jo käyttäneet Power BI:tä ja tuntevat hieman tietokantojen peruskäsitteitä, kuten taulujen väliset yhteydet. Mikäli Power BI on uusi tuttavuus, edeltäväksi johdantokurssiksi suositellaan 1-päiväistä Power BI tutuksi kurssia.

Kurssin sisältö

 

Johdatus Power BI ja Power BI Pro -pilvipalveluun

 • Yleiskuva Power BI -raportoinnista, mahdollisuudet, tulevaisuuden näkymät

Power BI Desktop – datan muokkaus ja lataus, mallintaminen sekä laskenta

 • Tiedon tuonti ja muokkaus
 • Esimerkkejä eri tietolähteistä sekä tiedon muokkaus ja muunnosoperaatioista
 • Direct Query, Live Connection -tietolähteet
 • Tietomallin luonti, kuten taulujen väliset yhteydet, maantieteelliset kentät, ennalta määritetyt lajittelujärjestykset, teknisten kenttien piilotus raporteista, hierarkiat, jne.
 • Katsaus DAX-laskentaan eli lasketut sarakkeet sekä mittarit
  • Oleellisimpia funktioita, kuten CALCULATE
 • Time intelligence eli kalenteritaulun tuonti tietomalliin sekä esimerkkejä time intelligence-funktioista, dynaamisen kalenterin luonti DAX-kielellä
 • Tietomallin luonnin hyviä käytäntöjä

Power BI Desktop – raporttien toteutus

 • Katsaus erilaisiin visualisointeihin, kuten kartat, palkit, waterfall, jne.
 • Mukautetut visuaalit
 • Eri visuaalien välinen vuorovaikutteisuus ja sen muokkaaminen
 • Suodatusmahdollisuudet
 • Muotoilut
 • Porautuminen
 • Mobiiliraporttien ulkoasun määritys
 • Rivitason käyttöoikeusroolien määritys

Power BI ja Power BI Pro pilvipalvelu

 • Pilvipalvelun käyttöliittymä ja osat
 • Dashboardien (koontinäyttö) luonti
 • Q & A kyselyt
 • Raporttien ja dashboardien jakaminen
 • Jakelu appien avulla,
 • Raporttien ajastettu päivitys, mm. personal gateway
 • Ryhmätyöskentely
 • Valmiiden sisältöpakettien (content packs) hyödyntäminen

Kouluttaja:

Jaa:

Tyrehdytä tiedonjanosi!

Uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa datan hyödyntämisestä, tekoälystä sekä muista ajankohtaisista aiheista tiedohallinnan maailmasta. Olemme data-alan johtava kouluttaja ja konsultti, joten saat tietoa suoraan kentältä. Saat samalla myös parhaat tarjoukset kansainvälisten huppuasiantuntijoiden valmennustilaisuuksiin.