Power BI Self-Service Workshop

Tällä 2-päiväisellä kurssilla syvennetään Power BI-osaamista eli perehdytään hyvin toimivan tietomallin luontiin, DAX-kieleen sekä annetaan vinkkejä visualisointeihin. Lisäksi kurssilla tutustutaan raporttien julkaisemiseen, ajastamiseen ja jakeluun Power BI -pilvipalvelussa.

Power BI Self-Service Workshopin aiheita ovat mm.

 • Esimerkkejä erilaisista tietolähteistä ja datan muokkausoperaatoista,
 • Datan mallintaminen, kuten taulujen väliset yhteydet, kenttien luokittelut, lajittelujärjestykset, jne.
 • Visualisointivinkkejä
 • Johdatus DAX-kieleen
 • Power BI Desktop -tiedoston julkaiseminen pilvipalveluun
 • Pilvipalvelun ominaisuudet
  • raporttien päivityksen ajastus, personal ja enterprise gateway, dashboardien ja raporttien jakelu, työtilat, sisäänrakennetut sisältöpaketit (content packs), appsit, Q & A -kyselyt jne.

Tällä kurssilla ei opiskella Power BI Report Serveriä eikä Power BI:n ohjelmointirajapintaa.

Kenelle

Kurssi soveltuu esimerkiksi kontrollereille, analyytikoille, talouspäälliköille sekä IT- ja BI-ammattilaisille, jotka joko toteuttavat liiketoiminnan raportointia tai tukevat siinä käyttäjiä.

Esitietovaatimukset

Kurssi on suunniteltu henkilöille, jotka ovat käyttäneet Power BI Desktopia eli ladanneet dataa ja tehneet visualisointeja sekä tuntevat tietokantojen peruskäsitteitä, kuten taulujen väliset yhteydet.

Mikäli Power BI:stä ei ole aiempaa käyttökokemusta tai se on hyvin vähäistä, johdantokurssiksi suositellaan 1-päiväistä Power BI tutuksi -kurssia ja kurssin jälkeistä käytännön tekemistä.

Kurssin sisältö

Johdatus Power BI:hin

 • Power BI-välineet ja hinnoittelu

Power BI Desktop – datan muokkaus ja lataus sekä datan mallintaminen

 • Tiedon tuonti ja muokkaus
 • Esimerkkejä eri tietolähteistä sekä tiedon muokkaus ja muunnosoperaatioista
 • Parametrien käyttö kyselyissä
 • Direct Query, Live Connection -tietolähteet
 • Tietomallin luonti, kuten taulujen väliset yhteydet, maantieteelliset kentät, ennalta määritetyt lajittelujärjestykset, teknisten kenttien piilotus raporteista, hierarkiat, jne.
 • Time intelligence eli kalenteritaulun tuonti tietomalliin
 • Tietomallin luonnin hyviä käytäntöjä
 • Katsaus rivitason käyttöoikeusrooleihin

Johdatus DAX-kieleen ja laskentaan

 • Lasketut sarakkeet sekä mittarit (calculated columns & measures)
 • DAXin logiikka, eli miten kaavoja suoritetaan
 • Kontekstiajattelun ymmärtäminen
 • Erilaisia esimerkkejä funktioista, kuten SUMX, CALCULATE, time intelligence -logiikka & funktiot
 • Kalenteritaulun luonti dynaamisesti DAX-kielellä

Power BI Desktop – vinkkejä raportteihin

 • Katsaus erilaisiin visualisointeihin
 • Mukautetut visuaalit
 • Eri visuaalien välinen vuorovaikutteisuus ja sen muokkaaminen
 • Suodatusmahdollisuudet
 • Porautuminen
 • Mobiiliraporttien ulkoasun määritys

 Power BI ja Power BI Pro pilvipalvelu

 • Pilvipalvelun käyttöliittymä ja osat
 • Tietojoukkojen ajastettu päivitys & gateway
 • Dashboardien (koontinäyttö) luonti
 • Q & A-kyselyt
 • Raporttien ja dashboardien jakaminen
 • Jakelu appien avulla
 • Ryhmätyöskentely
 • Valmiiden sisältöpakettien (content packs) hyödyntäminen

Kouluttaja:

Jaa:

Tyrehdytä tiedonjanosi!

Uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa datan hyödyntämisestä, tekoälystä sekä muista ajankohtaisista aiheista tiedohallinnan maailmasta. Olemme data-alan johtava kouluttaja ja konsultti, joten saat tietoa suoraan kentältä. Saat samalla myös parhaat tarjoukset kansainvälisten huppuasiantuntijoiden valmennustilaisuuksiin.