Tietovarastointi, Big Data ja Data Platform

Data Warehousing eli tietovarastointi on pitkään ollut tapa ratkaista raportoinnin ja analytiikan ongelmia ympäristöissä, jossa on useita erillisiä järjestelmiä. Edelleen monessa organisaatiossa on ongelmia saada perusjärjestelmien tiedot liiketoiminnan käyttöön helpommin, ajantasaisemmin, nopeammin ja halvemmalla. Yhä useammin halutaan rakentaa laajempia, monien sovellusten tai ERP-järjestelmien tietoja yhdistäviä tietovarastoja. Puhutaan termillä Enterprise Data Warehouse (EDW).

Samaan aikaan on menossa Big Data -hype, jossa esille tuodaan ei-strukturoidut tiedot, valtavat tietomassat ja reaaliaikaisuus. Moderni tietovarastoarkkitehtuuri pitää sisällään myös tämän alueen. Kutsumme tällaista arkkitehtuuria konsultointitoimeksiannoissamme Data Platformiksi. On siis varauduttava Big Dataan, vaikka juuri nyt ei vielä sensoridataa vyöryisikään sisään.

Business Intelligence eli perusraportointi on edelleen tärkeää, mutta rinnalle on noussut Data Science -tyyppinen edistynyt analytiikka, joka tarvitsee taustalle usein juuri äsken mainittua Big Dataa. Seuraava mullistus ravistelee yrityksiä rajusti, nimittäin tekoäly- ja koneoppimissovellukset. Ne tulevat lähiaikoina yleistymään suuresti, ja niidenkin taustalla tarvitaan paljon hallittua dataa eli Data Platformia.

Data Platformin hyvä suunnittelu on oleellisen tärkeää. Olemme ehkä  Suomen kokenein tietovarastojen suunnittelijaorganisaatio. Lähdemme siitä, että Data Platform tulee suunnitella liiketoimintalähtöisesti. Olemme erityisesti kehittäneet tähän menetelmää, Hovi Data Frameworkia (HDF), jonka avulla tehostetaan datan ymmärrystä ja mallintamista ja siten nopeutetaan usein vaikeana pidettyä liiketoimintalähtöistä mallintamista. Tietovaraston suunnittelussa sovelletaan yhä useammin Data Vault -menetelmää, jonka soveltamisessa olemme pioneereja Suomessa. Menetelmistömme avulla vältetään se usein syntyvä ”harmaa alue” liiketoiminnan näkemyksen ja tietovarastototeutusten välillä.

Ari Hovi Oy:n tavoitteena on jo yli 20 vuoden ajan ollut tarjota koulutusta ja konsultointia tiedonhallinnan alueelle. Meillä on kokemusta yli seitsemästäkymmenestä tietovarastohankkeesta. Koulutuksissamme opitaan tärkeitä menetelmiä, joilla tiedot saadaan hallintaan.
Katso tästä kaikki koulutuksemme.

Olemme konsultoineet lukuisia yrityksiä ja julkishallinnon organisaatiota tietojen hallinnassa (ks.referenssejä).


Blogeja aiheeseen liittyen:

Datan hyödyntämisen lähtökohta
Käsitemallinnus moderinssa tietovarastoinnissa
Datasta ydinliiketoiminta
Datamaturiteetin arviointi
Datakartta pelastaa IT- ja dataprojektin
Datan kartoituksesta
Datat omaan käyttöön – tietoalustan hyödyt
Tarvitsetko tietoalustaa – testi
Data Vault ja moderni tietoalusta
The Future of Data Warehousing
Datanäkymiä- korvaako uusi vanhan?
Kimball vai Inmon?
Missä yrityksessä on tietojohtaja
Dataa kaikille – kertaratkaisulla
Näin arvioit tietojohtamisen maturiteettia
Data-alustojen ulkoistaminen on taitolaji
Tietovarastointi ja MDM kuuluvat kokonais- ja tietoarkkitehtuureihin
Vinkkejä IT- ja dataprojekteissa onnistumiseen