05.02.2018

Datasta ydinliiketoiminta

Hei,

Teen paljon työtä eri toimialojen yritysten kanssa. Yhteistä heillä on yleensä se, että dataa halutaan hyödyntää entistä tehokkaammin. Eroja on kuitenkin siinä, kuinka tärkeänä ylin johto pitää It-, ja data-asioita.

Kirjoitin viime blogissa eri osaajien ja osastojen välisestä yhteistyöstä. Erityisesti johto vaikuttaa paljon siihen, miten yritysten funktiot toimivat yhteen ja minkä painoarvon esimerkiksi dataprojekti saa.

Kuten tiedämme, organisaatioilla on ydinfunktioita ja tukifunktioita. Ydinfunktio on yrityksen ydinliiketoimintaa sillä toimialalla, jolla se katsoo olevansa. Tukifunktioita ovat kaikki sitä tukevat toiminnot.

Tässä kirjoituksessa pohdin ovatko IT ja data ydin-, vai tukifunktio?

 

Funktioiden määritelmät

Esimerkiksi KONE:en ydinfunktio on tuottaa ja myydä hissipalveluita ja muita liikkumisen ratkaisuja. Tukifunktioita ovat esim henkilöstö-, markkinointi-  ja hankintafunktiot.

Mistä tietää, että onko jokin funktio ydinfunktio? Sen voi määritellä siten, että onko sen funktion toiminnan tulos sellainen, jota myydään asiakkaille. Esim KONE ei myy henkilöstö-, tai markkinointipalveluja asiakkaille, joten ne eivät ole ydinfunktioita.

Toinen hyvä määritys on se, että kuinka pitkälle toiminnon voi ulkoistaa. KONE ei voi ulkoistaa hissien toimitusta ja myyntiä, koska silloin se ulkoistaisi koko liiketoimintansa, tukifunktioiden toimintoja voidaan ulkoistaa laajemmin.

Tämä saattaa olla monelle liikkeenjohdon ihmiselle täysin selvää, mutta asia ei ole niin yksinkertainen.

Mietitäänpä It-funktiota ja datapuolta tarkemmin.

 

Onko It tukifunktio?

Perinteisesti on It:n katsottu olevan tukifunktio. Jo 20 vuoden ajan sitä on ulkoistettu siten, että isollakin yrityksellä voi olla aika pieni it-osasto. Se on luonut isot konsulttimarkkinat.

Se on ollut liikkeenjohdollisesti järkevää, koska ei kannata pitää palkkalistoilla armeijaa ihmisiä, joiden käyttöaste ei ole vakio ja työ saattaa olla projektiluonteista. Ulkoistamisella on näin ollen haettu kustannussäästöjä.

Ei myös kannata kehittää sisäisesti järjestelmiä, joita esim Microsoft tuottaa ansiokkaasti. Myös monen tukifunktion ohjelmistot on parempi ostaa ”hyllystä” valmiina ohjelmistopaketteina, kuten Salesforce tai Workday.

Mutta mitä jos ydinliiketoiminta pitää sisällään paljon it:tä? Esim KONE:en ratkaisut pitävät sisällään paljon ohjelmistoja, teknologiaa ja It:tä, eli onko se enää tukifunktio? Mitä enemmän yritys hyödyntää teknologiaa, sitä enemmän sillä hämärtyy raja ydin-, ja tukifunktion välillä.

Sitten on data, joka tuo tähän vielä uuden näkökulman.

 

Datasta kilpailuetua

Usein toiminnanohjausjärjestelmät mielletään osaksi ydinfunktiota, koska jos nämä palvelut romahtavat, niin koko yrityksen toimintakyky rampautuu päivässä. Niistä syntyvän datan on katsottu olevan ns ”by product”, sivutuote.

Business Intelligenceä, eli johdon raportointia tarvitaan, mutta sen puuttuminen ei romauta organisaatiota, ainakaan päivässä.

Toisaalta toiminnanohjausjärjestelmä tai vaikkapa CRM ei luo kilpailuetua, koska jokainen yritys voi hankkia toiminnanohjausjärjestelmän ja muut valmisohjelmistot.

Mutta organisaation datavarannoissa on kaikki tieto yrityksen asiakkaita, tuotannosta, myynnistä ja tuotteista. Myös henkilöstöstä sekä markkinoinnista. Siksi sanotaan, että data on uusi öljy, koska datan jalostamisessa piilee valtavat, lähes täysin hyödyntämättömät mahdollisuudet.

KONE on panostanut valtavasti Big Datan ja Edistyneen Analytiikan ratkaisuihin, jotka ovat tuoneet sille pysyvät kilpailuedun. Big Data on KONE:elle niin tärkeää, että se toimitusjohtajan pöydällä. Puhumattakaan tietysti googleista, amazoneista yms. Heidän koko liiketoiminta perustuu datan jalostamiseen.

Tämä asia pitäisi isossa pudotuspelissä ymmärtää: datan jalostus ja sen ympärille rakentuva liiketoiminta on tulevaisuuden liiketoimintaa.

 

Muutoksen aika

Ei siis ole missään nimessä järkevää ulkoistaa dataosaamista juuri siitä syystä, että datan ymmärtämisen, hallitsemisen ja jalostamisen pitäisi olla kaikkien yritysten ydinbisnestä.

Blogieni lukijat ja tietysti muutkin valistuneet osaajat tietävät, että datavarannot eivät kuitenkaan ole yritysten omissa käsissä vuosikymmenien ulkoistusbuumin johdosta.

Tilannetta voi verrata kehitysmaahan, jolla on isot luonnonvarat, mutta ei jalostusosaamista. Se myy raakaöljyn kehittyneille maille, jotka myyvät sen jalostettuna niille kalliimmalla takaisin.

Yrityksillä on isot raakadatavarannot, jotka se luovuttaa teknologiatoimittajille, jotka myyvät sen takaisin jalostettuna.

Jos he itse panostaisivat jalostusosaamisen kehittämiseen, he pystyisivät luomaan sille huikeaa lisäarvoa!

 

Chief Data Officer

Mikäli organisaatiolla on halua kehittyä datavetoiseksi sekä varautua uusiin tekoälymahdollisuksiin, olisi hyvä olla riittävän ylhäällä organisaatiossa, C-tasolla suosittelen Chief Data Officer -roolin perustamista (Gartnerin mukaan 90% globaaleista yrityksistä palkkaa CDO:n 2019 mennessä). Moni miettii, että näitähän on eli esim Chief Digital Officer ja maailmalla puhutaan jo Chief AI Officer -roolista.

En tarkoita nyt kirjaimellisesti, että pitäisi ruveta heti mylläämään organisaatiota uusiksi ja perustamaan uusia rooleja, vaan miettiä sitä, että miten kyseisen roolin tehtävät nyt hoidetaan.

CDO:n tehtävä ovat esimerkiksi:

  • Laatia datastrategia – mitä dataa nyt on saatavilla ja mitä tarvitaan tulevaisuudessa
  • Yhteistyöedellytysten luominen eri osastojen välillä
  • Selvittää mitä dataa on ja missä se sijaitsee – yhteiset määritykset sekä kuvausten ylläpito
  • Teknologiavalinnat
  • Datan jalostaminen – uuden liiketoimintamallin luominen

Mikäli haluat arvioida pienin kustannuksin, että onko tarvetta CDO-roolille, me tai muu vastaava yritys voi tarjota sinulle tämän as a service -tyyppisesti. Me siis aloitamme toiminnon ja siirrymme takavasemmalle, kun organisaatio valitsee oman CDO:n. Kustannus on suhteellisen pieni siihen nähden, että mitkä valtavat mahdollisuudet datan jalostuksella tekoälyä hyödyntäen onkaan.

PS. Katsasta tämä mielenkiintoinen koulutus:

Mikäli haluat varman näytön Data Management -osaamisestasi, englantilainen Chris Bradley tulee nyt Suomeen valmentamaan aiheesta:

Information Management Fundamentals & Certification Preparation, 09.04.2018 – 11.04.2018.

Early Bird -tarjous – 30 %! Saat tämän alennuksen varatessasi kurssipaikan nyt, viimeistään 28.2.2018!

Sen jälkeen voit suorittaa DAMA:n kansainvälinen CDMP sertifioinnin, joka on jokaiselle data-ammattilaiselle varmasti hyödyllinen.

Valmennus on todella suositeltava kaikille, jotka haluvat yhdenmukaistaa käytäntöjään ja saada mahdollisimman kokonaisvaltaisen osaamisen modernista tiedohallinnasta.

Lue lisää tästä

Muista myös:

Enterprise Data Governance & Master Data Management, 22.03.2018 – 23.03.2018

Data Governance ja MDM ovat tiedonhallinnan keskiössä nyt 2018. Suosittelemme tätä Suomessa ensi kertaa järjestettävää tilaisuutta kaikille tiedonhallinan asiantuntijoille, tule siis mukaan oppimaan ja verkostoitumaan muiden kanssa.

Lue lisää tästä

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

LIIKETOIMINTAJOHTAJAN NÄKEMYS DATASTA: TOIVEITA JA PELKOJA, UHKIA JA MAHDOLLISUUKSIA

Lue lisää

Strategia antaa kontekstin datatyölle

Lue lisää

TIETOJOHTAMISTA TUKEVAT IT-RATKAISUT: PÄÄTÖKSENTEON JA TOTEUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET

Lue lisää