16.12.2015

Mennyt vuosi tiedonhallinnassa, mitä uutta?

Konsultointikokemuksia

Vuosi 2015 on ollut kiinnostava, kovan kehityksen vuosi. Jo vuosia sitten alkanut Big Data –hype alkoi realisoitua. Edelläkävijäyritykset pyörittävät jo täyttä päätä Hadoop –ratkaisuja, yleisimmin pilvessä. Näissä taloissa on myös satsattu analytiikkaan ja töissä on data scientistejä. Monet muut yritykset ovat kokeiluvaiheessa, jossa tehdään alustavia testauksia ja hankitaan kokemusta. Tietovarastoarkkitehtuurikonsultoinneissani yhä useammin otetaan Hadoop mukaan, osana arkkitehtuuria. Vähintään on varauduttava ei-strukturoituun dataan ja usein myös reaaliaikaiseen tai striimaavaan dataan.

Tietovarastointiratkaisuissa keskitettyjä, Enterprise Data Warehouse eli EDW -ratkaisuja on tullut lisää, tavoitteena saada tiedot bunkkeroituneista siilojärjestelmistä yhteen. Data Vault –mallinnusmenetelmä on näissä yleistymässä. Moni on teettämässä Data Vault 2.0 ratkaisua toimittajalla ja useat tietovarastotoimittajat suosittelevat isommille asiakkailleen Data Vault –toteutustapaa.

BI-tuotteet ovat kehittymässä kohti itsepalvelua. BI- ja analytiikkatyökaluja myydään usein suoraan liiketoiminnalle, ohi IT-osaston. Ne ovat yhä helppokäyttöisempiä ja alkavat myös mahdollistaa eräänlaista ETL-toiminnallisuutta eli tietojen muokkausta analyyseja varten. Jatkossa eri organisaatioyksiköiden on kyettävä entistä paremmin perustelemaan datan avulla olemassaolon oikeutuksensa organisaatiossa. Jos halutaan rakentaa kestäviä, yhteiskäyttöisiä ratkaisuja, on IT-osaston rooli tietojen hallinnassa on merkittävä.

Oma lähestymistapani konsultoinnissa sisältää useimmiten käsitemallinnusosan. Ilokseni olen havainnut, että käsitemallinnusta on alettu tehdä aiempaa enemmän, myös valtionhallinnossa. Sopivan BI- jat tietovarastoarkkitehtuurin valitseminen riippuu suuresti organisaation tietojen rakenteesta ja kompleksisuuden asteesta, ja ne taas selviävät mallintamalla. Ei ole ”one-size-fits-all” –DW- ratkaisua. Lisäksi toivon, että jatkossa valmisohjelmistojen valintaprosessissa käytettäisiin käsitemalleja.

Relaatiokannat ovat suurinta valtavirtaa, mutta NoSQL-kannoille on löytynyt myös käyttöalueita. Jotkut asiakkaani ovat päätyneet esim. MongoDB:n käyttäjiksi sen joustavuuden, kehittämisen nopeuden ja hyvän JSON -tuen vuoksi. Relaatiokannat säilyttävät kuitenkin vahvan asemansa, mutta jatkossa niiden mukana paketissa tulee olemaan myös NoSQL -kanta. SQL-kieli on säilyttänyt asemansa, kenties jopa kasvattanut sitä. SQL-kielellä on vahva rooli myös Hadoop-ratkaisuissa.

Koulutuksista

Mennyt vuosi on ollut jälleen ennätysvilkas, kiitos siitä kaikille osallistujille sekä huippukouluttajille!

Dan Linstedin vetämä Data Vault 2.0. Bootcamp sertifiointikoulutus oli todella suosittu. Data Vault on mallinnusmenetelmänä huikeassa suosiossa ja siksi järjestämme ainoana Suomessa 2016 keväällä jälleen uuden DV 2.0 sertifiointikoulutuksen. Kannattaa varata paikka ajoissa, koska kurssi täyttyy nopeasti.

Rick van der Lanssin kurssi The Logical Data Warehouse – Design, Architecture, and Technology oli myös loppuunmyyty ja hän vetää kurssin uudestaan Helsingissä nyt keväällä. Rickin vertaansa vailla oleva kokemus maailman johtavien yritysten hankkeista tekee hänen kurssistaan ainutlaatuisen kokemuksen, jota ei kannata jättää väliin.

Aina suosittu tiedonmallinnuksen kansainvälinen huippunimi Alec Sharp tulee niin ikään Suomeen nyt keväällä vetämään Data Modelling– kurssinsa. Alecin osallistavan tyylinsä vuoksi moni pitää hänen kurssiaan parhaan kurssina, jossa on ikinä käynyt.

Luvassa on myös uusia kansainvälisiä alan tähtiä, joten kannattaa pysyä kuulolla.

Nykyisin moni business päätös edellyttää metriikkaa ja dataa mennäkseen läpi. Kaikki pitää pystyä perustelemaan business casella ja datalla, jotta investointi on ylimmän johdon mukaan perusteltua. Tähän lääkkeeksi järjestämme Edistyneen Analytiikan kursseja liiketoiminnalle että teknisille asiantuntijoille.

R-osaaminen tulee jatkossa yhä tärkeämmäksi, kun kaikki isot ohjelmistotoimittajat ovat integroineet R:n osaksi omaa palettiaan. Viimeksi mm. Microsoft ja Oracle BI-alustoillaan. Meiltä löytyy kurssit R:n haltuunottoon Suomen johtavien asiantuntijoiden vetäminä. Keväällä kurssikalanteri tulee sisältämään myös BI-työkalujen vertailukurssin, joka auttaa Sinua oikean tuotteen valinnassa. Me kun olemme itse teknologiasta riippumattomia.

Hadoop on tullut kymmenen vuoden ikään ja suurin osa isoista organisaatioista on jo nyt toteuttamassa POC (proof of concept) – hankkeita. Järjestämme suosittujen Hadoop-peruskurssien lisäksi nyt myös uutena Datalake-kurssin. Vetäjänä on jälleen Suomen johtava Big Data guru Karri Pulkkinen.

Koulutuskumppanimme Talent Base on vetänyt jo pidempään meille suositun Master Data-kurssinsa. Nyt heiltä on tulossa uutena Data Governance sekä Data Quality – aihealueen kursseja yleisön pyynnöstä.

Koulutuskumppaninamme jatkaa myös Kari Aalto, ehkä Suomen kokenein Qlikview-osaaja kyseisen aihealueen kursseilla sekä Tivi-lehden 100 ICT-vaikuttajan listalle valittu Miraclen Heli Helskyaho, joka kouluttaa Data Modeller Case-tuotetta, josta hän on kirjoittanut myös kirjan. Uudet kurssit pitävät sisällään myös Suomen parhaaksi koodaajaksi valitun Jari ”Jaffa” Jaannon IoT (Internet of Things) -kurssin ja johtavan tietoturva-asiantuntijan Erkka Pälän erittäin ajankohtaisen tietoturva-aihealueen kurssin. Myös uudet pilvipalvekurssit BIGDATAPUMIN tuottamana ja sekä ainutlatuinen Scrum-kurssit tulevat tarpeeseen.

Oma aikani menee suurelta osin konsultointiprojekteissa, mutta pääsette kuulemaan tuoreita kokemuksia sekä esimerkkejä asiakasprojekteistani vetämilläni käsitemallinnus-, DW/BI-alueen ja SQL:n kursseilla.

Kurssien järjestämisen lisäksi olemme lanseeranneet myös Hovi-Hubin, joka on huippukonsulttien välityspalvelu. Ajatuksena siinä on se, että monesti asiakkaillamme on haasteena valita oikea konsultti tiettyyn projektiin. Meillä on Hovi-Hubissa laaja verkosto huippukonsultteja, joita voimme suositella tapauksesta riippuen eri tiedonhallinan projekteihin.

Eli jos tarvitset väliaikaista projektityövoimaa, niin meidän puoleen kannattaa kääntyä.

DAMA Finland ehdottaa minua  kansainvälisen Data Management Excellence 2015 –tunnustuksen saajaksi, olen erittäin otettu tästä kunniasta. Kiitos Dama!

 

Super Early Bird Tarjous! – 30 % kaikista 2016 kursseista jos ilmoittaudut ennen 31.12.2015!

Tutustu kursseihin tästä

 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Lähestymistapoja dataosaamisen kehittämiseen

Lue lisää

Datan ja tietotyön vuosi 2024: haaste organisaatiosi CIO:lle

Lue lisää

Data-ammattilaisen kymmenen askelta onnistuneeseen viestintään ja vuorovaikutukseen 

Lue lisää