Käsitteiden mallinnus ja Hovi Data Framework

Olemme Suomen johtavia käsitteiden mallinnuksen (Data Modeling) asiantuntijoita. Ari Hovin Tietojen mallintaminen -kurssi on Suomen ainoita käsitemallinnuksen kattavasti opettavia koulutuksia.

Olemme kehittäneet oman menetelmän koko organisaation tietojen mallintamiseen ja kuvaamiseen. Kutsumme sitä nimellä Hovi Data Framwork eli HDF.  Se on menetelmä ja ohjeisto organisaation tietojen selkään ja ymmärrettävään mallintamiseen ja määrittelyyn entistä nopeammin ja helpommin. HDF tukee organisaatiotasoisia malleja, eli voidaan mallintaa koko yrityksen tiedot ylätason helikopterikuvamallina sekä alemman tason mallit tarkemmalla tasolla. Taustalla on Entity Relationship -mallinnusmenetelmä (ER), jonka päälle on rakennettu oma ohjeisto, menettelyt ja suositukset – tämä muodostaa HDF:n.

HDF:n painopisteenä on kuvata organisation tiedot liiketoimintalähtöisesti ja tietojärjestelmäriippumattomasti. Se ei ole tekninen tietokannan suunnitteluväline (joskin malleista voidaan hyvin edetä myös tietokannan suunnitteluun). Tavoite on, että liiketoiminnan ihmiset ymmärtävät malleja ja niiden avulla helpotetaan kommunikaatiota substanssiosaajien (datan ymmärtäjien) ja muiden osapuolten (kuten IT, toimttajat) välillä. Hyvä kommunikaatio on avainasia – ja sen puute on pilannut monta projektia.

Mallinnuspalveluitamme kysytään monenlaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi ollaan valitsemassa ERP-järestelmää. Tällöin on tärkeää ymmärtää ja kuvata omat käsitteet ja tietojen rakenteet, jotta voidaan keskustella toimittajien kanssa ja havaita ajoissa miten hyvin tuote vastaa omaa liiketoimintaa.  Tai tavoitteena on rakentaa uusi tietovarasto tai laajentaa olemassa olevaa. Tarvitaan liiketoimintalähtöinen malli määrityksineen kohdealueesta. Siitä sitten edetään kohti tietovaraston teknistä suunnittelua. Tai  ollaan uusimassa ohjelmistoa ja tarvitaan ”irrottautuminen” nykyisistä, ehkä huonoksi menneistä tietorakenteista. HDF:n avulla saadaan aikaan järjestelmäriippumaton, looginen malli. Tai mietitään edistynyttä analytiikkaa tai tekoälyn soveltamista. On huipputärkeää. että omat tiedot (ja tarvittavat ulkoiset tiedot) on hyvin ymmärretty ja kuvattu. ”Know your data – know your business”.

BLOGEJA

Datan hallinta

Tietojen mallintaminen – Data Modeling

Kurssi arvostelu
4.6/5
9 Arvostelijaa

Kurssi on saatavana myös yrityskohtaisena ja englanniksi. Tämä ei ole…

Lue lisää