10.02.2016

DIGILIIKETOIMINNAN YDINOPPI: SIIRRÄ KATSEESI TAKAPIHALTA ETUPIHALLE

Digiajan hengen kiteyttävä uutinen on Postin rakennemuutos, jossa digitalisaation myötä vähennetään satoja ihmisiä kilpailukentän muuttuessa radikaalisti. Uutta bisnestä pitäisi pystyä luomaan nykyisen yritysrakenteen ja henkilöstön varaan, ja sitä haetaan niin vanhusten palveluista kuin elintarvikekaupasta.

Toinen tuore uutinen kertoi, että suomalaiset suuryritykset käyttävät nyt suuria summia digitalisoitumiseen; se on voimakkaimmin kasvava suuryritysten investointikohde, joihin ennakoidaan 10 %:n vuosittaista kasvua.

Digimahdollisuudet kiinnostavat yrityksiä monista syistä. Lisämyynti, asiakaskokemuksen parantaminen, kustannuksissa säästäminen ja uudet liiketoimintamallit olivat tässä OP:n tutkimuksessa yleisimpiä motiiveja digi-investoinneille.

Siirrä käyttäjä keskiöön strategisessa ajattelussa

Digistrategiatyö lähtee aika usein organisaation nykyisestä toiminnasta. Niin myös IT:n kehittämistyö lähtee aika usein nykyisestä järjestelmärakenteesta ja sovellussalkusta.

Kokemuksemme mukaan uusia toimintamalleja syntyy kuitenkin parhaiten asettamalla strategiatyössä käyttäjä keskiöön. Oman organisaation toiminnan muuttamisen sijasta huomio kiinnitetään asiakkaaseen ja digipalvelut rakennetaan puhtaasti asiakkaan tarpeita palvelemaan.

Esimerkiksi muotibisneksessä diginatiivin Zalandon tuottama digipalvelu on huomattavasti menestyksekkäämpää kuin suomalaisten perinteisten muotiyritysten. Katse kannattaa siis siirtää takapihalta etupihalle: yrityksen (tai IT:n) sisäisestä toiminnasta asiakaskokemukseen!

Tunnista digiajan kilpailuetusi

Vanha itämainen viisaus sanoo: ”Tunnista heikkoutesi, rakenna vahvuuksiesi varaan”. Tätä kannattaa soveltaa digistrategityössä. Diginatiivit yritykset pystyvät toimimaan ketterästi ilman olemassa olevien toimintatapojen tai infrastruktuurin rakenteiden rasitteita. Perinteisten yritysten vahvuus on puolestaan vakiintuneessa toiminnassa ja asiakaskunnassa, joka luo uskottavuutta ja synnyttää luottamusta.

Usein muutos tapahtuu vasta kriisin kautta – sitä ei kuitenkaan ole pakko odottaa. Jos toimialallasi ei ole vielä tapahtunut digivallankumousta, se todennäköisesti on tulossa. Käyttäjä keskiössä – ajattelutapa ja -asenne auttavat oleellisesti omaa organisaatiotasi olemaan toimialansa digivallankumouksen aallonharjalla.

Esimerkiksi vähittäiskaupassa digivallankumous on jo tapahtunut käyttötavarapuolella, mutta päivittäistavarakauppa (ruokakauppa) elää vielä entisten rakenteiden ja toimintamallien varassa ja laajentaa nykypohjalta myös nettipalveluun. Odottaa sopii sitä toimijaa, joka räjäyttää pankin ja toteuttaa päivittäistavarakaupankin täysin diginatiivisti.

Ole muutoksen airut, älä jarru

Tietohallinnolle digimuutos on todellinen näytönpaikka ja mahdollisuus!

Muutosprosessi on aina mukavaa – jollei se koske itseä. Tässä kannattaa kuitenkin mennä epämukavuusalueelle kohti liiketoiminnan ydintä. Tietohallinto on organisaation toiminto, joka tietää mikä IT:llä on mahdollista. Digistrategiatyö on oiva paikka linjata yhteen tietohallintoa ja liiketoimintaa.

Yhteen linjattu liiketoiminta ja tietohallinto onkin onnistuneen digitalisaatiotyön keskeinen menestystekijä.

Muutoksessa on kyse pääosin ihmistyöstä. Ollessasi muutoksen airut, viestintä ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisimpiä ominaisuuksiasi… myös ”keittiöpsykologin” taidot nousevat arvoon arvaamattomaan. Näihin kannattaa panostaa ja kiinnittää huomioita!

”Demo or die” motoksi

Digitalisaation mahdollisuuksien – ja uhkien – tunnistamiseksi ja konkretisoimiseksi hyvä menettely on ”demo or die”: rakenna kevyitä dummy-appseja ja sovelluksia, jotka konkretisoivat IT:n hyödyntämisen mahdollisuudet. Onnistunut demo luo ymmärrystä ja tahtotilaa muutoksen toteutukseen – ja antaa myös eväitä budjetin saamiseksi muutoshankkeisiin.

Kun siirrytään IT-järjestelmien toteutukseen, menestystekijä on IT-järjestelmäkokonaisuuden (ja tietohallinnon) kyvykkyys reagoida liiketoiminnan muutostarpeisiin. IT-strategian ydin onkin siinä, että se maksimoi sekä liiketoiminnan että IT:n tulevien päätösten vapausasteet.

Tämän strategian toteuttamiseksi toimiva ratkaisu on ketterän kehittämisen mahdollistava IT-arkkitehtuuri, jossa eri järjestelmäkokonaisuuksien väliset riippuvuudet on mahdollisimman pitkälle irrotettu: isoa laivaa on vaikeaa ja hidasta kääntää, mutta yhteen toimiva pienten alusten laivasto on sekä tehokas että ketterä.

Ole siis itse digiaikakauden muutoksen airut ja huolehdi, että IT:si on muutoksien mahdollistaja!

Jari Ylinen vetää aiheeseen liittyviä kursseja:

  • Digistrategiasta toteutukseen  -kurssin 31.03.2016. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä
  • Tietovarastoinnin laajennettu käyttö osana digitalisaatiota 19.04.2016. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

LIIKETOIMINTAJOHTAJAN NÄKEMYS DATASTA: TOIVEITA JA PELKOJA, UHKIA JA MAHDOLLISUUKSIA

Lue lisää

Strategia antaa kontekstin datatyölle

Lue lisää

TIETOJOHTAMISTA TUKEVAT IT-RATKAISUT: PÄÄTÖKSENTEON JA TOTEUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄT JA KOMPASTUSKIVET

Lue lisää