10.02.2016

Internet of Things – Miksi siitä pitäisi olla tietoinen ja miten se toimii käytännössä?

Internet of Things eli Esineiden Internet sekä Teollinen Internet ovat paljon puhuttuja aiheita tällä hetkellä. Mikä näitä sitten erottaa? Monet saattavat käyttää näitä samanaikaisesti, joten on aika avata asioita hieman.

Esineiden Internet (Internet of Things) tarkoittaa laitteisiin, joita ei alunperin ole suunniteltu tietoverkkoon liitettäviksi, liittäminen. Laitteiden lisäksi käsite tarkoittaa myös palveluiden, ohjelmistojen ja ihmisten liittämistä yhteen verkossa. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset sensorit joilla voi mitata esim. lämpötilaa ja erilaiset kytkimet, keittiölaitteet ja vaikka pölynimurit. Suosikkini on kuitenkin hehkulamput. Muistan kun 90-luvulla hypetettiin että “tulevaisuudessa jokaisella hehkulampulla on oma ip-osoitteensa” – Näyttää että sen aika on tullut nyt. https://iotlist.co/ listaa jo nyt kymmeniä erilaisia liitettäviä hehkulamppuja.

Teollinen Internet sitten on IoT:n teollisempi osa-alue joka pitää sisällään myös ihmiset, prosessit ja muutoksen joka on tapahtumassa. Tässä on tapahtunut viime vuosina huimaa kehitystä johtuen laitteiden halpenemisesta, tietotekniikan yleistymisestä sekä ihmisten tietotaitojen lisääntymisestä. Suurin osa teollisuusaloista on kehittämässä teollisen internetin sovelluksia. Näistä mainittakoon esimerkkinä meriteollisuus https://meriteollisuus.teknologiateollisuus.fi/fi

Vuonna 2015 Internettiin kytkettyjä laitteita oli n. 5 Miljardia. Eri arvioiden mukaan vuonna 2020 niitä olisi jopa 20-50 miljardia, mikä tarkoittaisi viittä laitetta jokaista maailman ihmistä kohti. Markkinan kooksi on arvioitu 20 biljoonaa euroa maailmanlaajuisesti vuoteen 2020 mennessä. Suurinta laitteiden määrä on kehittyvissä huipputeknologian maissa, kuten Etelä-korea. Suomessa kasvu on kovaa ja pöhinä suurta.

IoT:n käyttöönotto yrityksissä voidaan jakaa seuraaviin askeleisiin.

* Sensoreiden kytkeminen ja mittausdatan kerääminen

* Analysointi ja ohjauslaitteiden sijoittaminen

* Käyttöliittymien rakentaminen ja parempi ymmärrys toiminnasta

* Kokonaan uusien liiketoimintamallien kehittäminen

Omat käytännön kokemukseni olen teollisuusyrityksen kanssa tehdyistä projekteista, esim. Konecranes ja Lassila & Tikanoja sekä Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella tehdyissä rakennusprojekteissa. Tutuksi ovat tulleet laitteet aina pienistä läheisyyssensoreista aina raspberry pi:n kautta isoihin useita kymmeniä tonneja nostaneisiin nostureihin.

IoT:sta tekee myös käytännön tasolla mielenkiintoista että se yhdistää montaa tekniikan alaa: Tietoliikennettä, Muotoilua, Käyttöliittymäsuunnittelua, Elektroniikkaa ja Konetekniikkaa. Helpoilla ja kustannustehokkailla laitteilla pääsee opettelemaan asioita ja samat pienten lamppujen ohjausmetodit toimivat suurissa teollisuusympäristöissä. Vain koko kasvaa.

Se mikä mielestäni on kuitenkin nykypäivän mallissa huonoa, on että IoT:sta puhutaan paljon ja kuinka se mullistaa tulevaisuudessa kaiken. Monesti keskitytään liiketoiminnallisiin asioihin käytännön asiat jäävät monesti kertomatta. Keskitytään vaan puhumaan kuinka teollista internetiä kehitetään meidän yrityksessä tai otetaan käyttöön. Asiat ovat kuitenkin yksinkertaisia ja niitä pystyy helposti oppimaan.

Yleisesti laitteita ohjataan, samoin kuin sensoreita luetaan tavallisen webbiliikenteen yli kulkevalla ihmisen luettavalla rakenteellisella tiedolla (JSON). Hieman vanhemmissa laitteissa on käytetty tavukoodattua mallia jossa välitetyssä datassa tietty merkki oikeassa paikassa on symbolisoinut tiettyä asiaa, esim X ja Y koordinaattien sijainnit, laitteen kulkusuunta tai vastaava. On myös useita protokollia joissa tiedot kulkevat tekstimuodossa, hyvin samanlailla kuin esimerkiksi sähköpostista tuttu SMTP-protokolla keskustelee tietyin komennoin.

Tietoturvan suhteen tilanne on tällä hetkellä vielä ikävän huono. Paljon tulee maailmalta huhuja että tehtaissa pääsee turhan helposti esimerkiksi venttiileihin käsiksi. Sama tuli myös itsekin huomattua eräässä nimeltämainitsemattomassa tehtaassa jossa suuria teollisuuslaitteita pystyi ohjaamaan WLAN-yhteyden yli, ajamalla tyyliin tehtaan viereen.

Haluatko kuulla aiheesta käytännön tasolla lisää ja oppia miten IoT-laitteita luetaan ja ohjataan? Tästä kerron lisää kurssillani!

Jaffa vetää ainutlaatuisen Internet of Things (Iot) käytännössä -kurssin 10.03.2016. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Data Lakehouse -arkkitehtuuri

Lue lisää

Tiedon elinkaari ja tiedonhallinta

Lue lisää

Tietovaraston paras arkkitehtuuri

Lue lisää