02.03.2021

Datavetoisuus, datanlukutaito ja mallinnus

Hei,

Kirjoitin edellisessä blogissani datanlukutaidosta. Tämä on aihe, johon on selvästi herätty organisaatioissa.

Tämän talven aikana meihin on ollut yhteydessä useita eri toimialojen ja julkishallinnon organisaatioita, joissa on havahduttu siihen, että henkilökunnan osaamista pitää päivittää, jotta datan ja digitalisaation mahdollisuudet toteutuisivat.

 

Datavetoinen organisaatio

Osa yhteydenottajista on osannut kysyä apua datanlukutaidon kehittämiseen. Osa on kuvannut tarpeensa yleisemmällä tasolla, mutta keskusteluissa on selvinnyt, että juuri datanlukutaidosta heilläkin on kyse.

Uutta on ollut se, että henkilökuntaa pyritään kouluttamaan laajasti kaikissa organisaation toiminnoissa, ei pelkästään IT- ja analytiikkayksiköissä. Kahdella asiakkaistamme on tarkoitus kouluttaa jopa satoja ihmisiä.

Koulutuksia toteuttaessani ihmisille, joille nämä asiat ovat ennestään hyvin vieraita, olen joutunut pohtimaan sitä, miten asioista saisi kuorittua pois kaiken turhan mystisyyden.

Olen joutunut astumaan joitakin askelia taaksepäin ja miettimään ajatuksella läpi ihan peruskäsitteitä. Yksi tällainen käsite on datavetoisuus.

Kun datavetoisista organisaatioista puhutaan, tulee usein mieleen vain digiyritykset kuten Google ja Amazon tai suomalaisista esimerkiksi Verkkokauppa.com tai Wolt.

Kuitenkin jo antiikin Roomassa toiminut viinikauppias oli datavetoinen, jos hän piti kirjaa asiakkaidensa ostotottumuksista ja huolehti siitä, että oikeana päivänä hyllyllä oli oikeaa tavaraa. Näin minua muistutti pari vuotta sitten eräs vähittäiskaupan CIO.

Datavetoisissa organisaatiossa mahdollisimman moni yrittää ymmärtää ympäröivää maailmaa paremmin datan avulla tehdäkseen parempia valintoja – myyntijohtaja asiakkaiden käyttäytymistä ihan samoin kuin antiikin viinikauppias, tuotantojohtaja tuotannon “käyttäytymistä”, logistiikkajohtaja jakeluketjun “käyttäytymistä” jne.

Tämä ei ole tietenkään pelkästään johdon asia, vaan kaikkien heidän yksiköissä työskentelevien asiantuntijoiden asia. Se on kuitenkin mitä suurimmassa määrin myös johdon asia.

Kärjistetysti sanoen, jos joku myyntiorganisaatiossa osaa tehdä parempia valintoja kuin myyntijohtaja – datan avulla tai ilman – hänen tulee olla myyntijohtaja.

Se ei ole muuttunut antiikin ajasta mihinkään, että johtajiksi ja tärkeisiin asiantuntija-asemiin nousevat ne ihmiset, jotka osaavat tehdä parhaita valintoja. Sekään ei ole uutta, että parhaita valintoja tekevät ne, jotka osaavat parhaiten prosessoida saatavilla olevaa dataa.

Ainoa asia, joka on muuttunut on se, että arvokasta dataa päätöksenteon tueksi on saatavilla niin valtavasti, että sen prosessointi pelkästään korvien välissä ei luonnistu osaavimmaltakaan johtajalta.

 

Johdon ja analytiikkaosaajien yhteistyö korostuu

Mikä siis avuksi? Ratkaisu on se, että johtajien ja asiantuntijoiden apuna toimivat IT- ja analytiikka-ammattilaiset, jotka osaavat hyödyntää teknologiaa datan prosessoinnissa.

Ongelma on se, että usein asia delegoidaan heille kokonaisuudessaan. Teknologia auttaa datan prosessoinnissa, mutta se ei korvaa sitä, mitä tapahtuu korvien välissä. Jos IT- tai analytiikka-ammattilaisista löytyy joku sellainen, jolle asian voi delegoida kokonaisuudessaan, tämä on erinomainen asia.

Se tarkoittaa sitä, että kyseinen henkilö hallitsee paitsi teknologiaa, hallitsee myös sen mitä tapahtuu korvien välissä eli ymmärtää liiketoiminnan problematiikkaa parempien valintojen tekemiseksi.

Tämä on ongelma ainoastaan sille johtajalle tai asiantuntijalle, jonka paikan tämä ammattilainen itseoikeutetusti vie. Tai ainakin vie sellaisessa organisaatiossa, joka haluaa säilyttää kilpailukykynsä.

 

Mitä datanlukutaito on?

Datanlukutaito ei ole mitään sen kummempaa kuin kykyä ymmärtää ympäröivää maailmaa datan avulla parempien valintojen tekemiseksi.

Antiikin viinikauppiaalle se tarkoitti kykyä tulkita omia muistiinpanojansa asiakkaiden ostotottumuksista, jotta hän osasi huolehtia siitä, että oikeana päivänä hyllyllä oli oikeaa tavaraa.

Nykyjohtajalle ja -asiantuntijalle datanlukutaito tarkoittaa jotain vähän kompleksisempaa, mutta vain vähän. Heidän ei edelleenkään tarvitse tietää kovinkaan yksityiskohtaisesti, mitä konepellin alla tapahtuu.

Heidän täytyy kuitenkin osata tulkita, millaista informaatiota tarvittaisiin parempien valintojen tekemiseen. Yhdessä IT- ja analytiikka-ammattilaisten kanssa heidän pitäisi pystyä arvioimaan, mistä saatavilla olevasta datasta tämä informaatio pystyttäisiin mahdollisesti tuottamaan.

Datanlukutaitokoulutuksia suunnitellessa ja toteuttaessamme meillä on jämäköitynyt myös muiden koulutustemme sisältö. Olemme vuosia kouluttaneet tiedonmallinnusta, jolla on kiinteä yhteys datanlukutaitoon, mutta emme ole tätä välttämättä selkeästi kommunikoineet.

En yritä tämän blogikirjoituksen puitteissa kuvata uudistuneen tiedonmallinuskoulutuksemme sisältöä, mutta pintaraapaisuna kerron tiedon mallinnuksen hyödyntämisestä datanlukutaidon kehittämisessä.

Sekä organisaatioiden välillä että yksittäisen organisaation eri toimintojen välillä on paljon yhteneväisyyksiä tietomallin näkökulmasta.

Samankaltaiset rakenteet toistuvat vähittäiskaupassa, terveydenhuollossa ja teollisuudessa. Samoin samankaltaiset rakenteet toistuvat yksittäisen yrityksen eri toimintojen välillä hankinnasta tuotantoon ja myyntiin asti.

Silloin kun tietomallin rakenteista löytyy yhteneväisyyksiä, voidaan löytää yhteneväisyyksiä myös siitä, millaisia liiketoimintaongelmia voidaan ratkaista analytiikan tai vaikkapa tekoälyn avulla ja miten.

Näiden rakenteiden tunnistaminen on keskeinen osa datanlukutaitoa, koska se mahdollistaa oppimisen paitsi omien myös muiden kokemusten pohjalta analogioiden avulla. Tällöin ei tarvitse tuntea tarkemmin mitä konepellin alla tapahtuu.

Tästä siis tarkemmin uudistuneella mallinnuskurssillamme.

Ja mikäli erityisesti nimenomaan liiketoimintalähtöinen mallinnus kiinnostaa, niin tässä on tuore Datapääoman sekä Ellien Juha Korpelan podcast aiheesta, kannattaa pistää kuunteluun!

Ystävällisin terveisin,
Hannu Järvi

Ps. Data Vault 2.0 Sertifointikoulutus on tulossa, muista varata paikat ajoissa!

Data Vault 2.0 Bootcamp + Certification 06.04.2021 – 08.04.2021

Koulutus järjestetään yhteistyössä Data Vaultin kehittäjän Dan Linstedtin kanssa.  Kouluttajana toimii Cindi Mayersohn, joka on yksi Danin auktorisoimistista virallisista Data Vault 2.0 kouluttajista.

Sertifioinnilla varmistat, että Data Vault-pohjainen tietoalusta tehdään oikeiden periaatteiden mukaisesti.

Lue lisää ja osallistu tästä

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Datan hallinta

Data Vault 2.0 Bootcamp + Certification

Lue lisää
Datan hallinta

Data Management Fundamentals and DAMA Certification Preparation

Lue lisää
Tiedolla johtaminen

Practical steps for developing Data Strategy and Governance

Lue lisää