Practical Data Governance Training Course

Data Governancen perusteet, tarkoitus ja lopputulos. Kouluttajana Chris Bradley Iso-Britanniasta. Tervetuloa!

Moderni tietovarastoratkaisu

Tällä kurssilla kuulet asiantuntevia ja kokemukseen perustuvia näkemyksiä pilvipalveluista, big datasta..

Kansainväliset It-vaikuttajat Suomessa

Maailman johtavat tiedonhallinnan mielipidevaikuttajat päivättävät Data Management -osaamisesi uudelle tasolle

Uudenlaista dataa analyysiin

Tietovarasto- ja BI- ratkaisuissa on tehty paljon työtä omissa järjestelmissä olevien, siiloutuneiden tietojen integroimisessa, varastoimisessa ja analysoimisessa – ja työ on monasti vielä kesken. Nykyisenä Digi- ja Big Data –aikana syntyy tämän lisäksi yhä enenevässä määrin uudenlaista dataa, josta osa on yrityksen ulkopuolella. Tässä voi erottaa kaksi pääaluetta. Ensinnäkin digitaaliset palvelut. Myyntiä ja markkinointia kiinnostaa suuresti, miten myynti- ja markkinointikampanjat onnistuvat. Uutiskirjeiden lähetysten avaukset, Google Analyticsin klikkaustiedot ja Facebook-mainosten käyttötilastot ovat esimerkkejä tällaisista datoista. Lisäksi halutaan asiakkaiden haastattelututkimusten tuloksia analyysiin. … Lue lisää

Business Intelligence vai Data Science?

Datan tarjoamisessa liiketoiminnan päätöksenteon tueksi on pitkä historia. On puhuttu päätöksenteon tukijärjestelmistä, tietovarastoinnista ja Business Intelligencestä. Muutama vuosi sitten analytiikka nousi uudeksi termiksi. Big Data –hype toi paljon uutta tälle alueelle. Nyttemmin puhutaan Data Sciencestä, ennustamisesta, algoritmien kehittämisestä ja tekoälystä. Yhä useampi organisaatio palkkaa tai kouluttaa nyt Data Scientistejä. Ovatko nämä uusimmat kehitykset korvaamassa aiemmat teknologiat, kuten tietovarastoinnin ja Business Intelligence –ratkaisut?

Alan kehitys ei ole poistanut yhtä perusongelmista, nimittäin tietojen siiloutumista erillisiin järjestelmiin.  Tietojärjestelmiä – tai appseja – tarvitaan eri tarpeisiin, ja kunkin toiminnon johtaja pyrkii hankkimaan omalle toiminnolle parhaan järjestelmän. Samalla eri sovellusten sisälle syntyy tärkeiden tietojen talletuspaikkoja. Tiedot siis siiloutuvat hajalleen eri järjestelmiin. … Lue lisää

Uutisia - Hannu Järvi aloittanut Ari Hovi Oy:llä

Hei,

Ja oikein hyvää alkavaa vuotta 2017. Olemme jatkuvasti kasvattaneet liiketoimintaamme ja aiomme panostaa siihen entistä vahvemmin tulevaisuudessa.
Hannu Järvi aloittaa meillä nyt partnerina ja liiketoimintajohtajana. Hannulla on erittäin pitkä tausta It-palveluiden myynnistä sekä liiketoiminnan kasvattamisesta. Tervetuloa Hannu ja hän kertoo tässä kirjoituksesta lisää itsestään. Olen itse huomannut konsultointiprojekteissani ison murroksen olevan käsillä, joskaan se ei ole ihan vielä lyönyt täysin läpi valtavirtaan. Kyse on isojen datamassojen hyödyntämisestä, mahdollisesti reaaliaikaisesti, sekä Data Science -tyyppisen (tätä voisi kutsua Edistyneeksi Analytiikaksi, Data-Analytiikaksi ja esim Machine Learning ja keinoäly sisältyvät tähän kiinteästi) tutkimuksellisen otteen lisääntymisestä yrityksissä sekä julkisissa organisaatioissa. Minuun otetaan usein yhteyttä niissä tilanteissa, joissa data on siiloutunut eri operatiivisin järjestelmiin. Nyt dataa halutaan yhdistää perinteisen raportoinnin lisäksi tutkimusta ja uutta analytiikkaa varten. Tämä ei ole muuttunut mihinkään, taistelu siiloja vastaan jatkuu. … Lue lisää

Miten laatia ylätason käsitemalli

Ylätason käsitemalli on hyvä tapa kuvata yrityksen tietoja, jotka ovat siiloutuneet eri tietojärjestelmiin. Näkökulma on yli sovellusten, organisaatioyksiköiden ja aihealueiden. Ylätason malli voi siis kuvata vaikka koko yrityksen tiedot, yhdellä A4:lla.

Karttaohjelmassa voimme katsoa jotakin Helsingin kaupunginosaa ja sen katuja ja siirtyä sitten ylöspäin katsomaan koko kaupunkia. Saamme kokonaiskuvan kaupungista ja sen osista, mutta emme näe enää katuja. Siirtymällä vielä korkeammalle, näemme miten Helsinki sijaitsee verrattuna muihin kaupunkeihin. Näkemys laajenee ja tarkkuus vähenee.

Voimme laatia tietovarastokokonaisuuden tai koko yrityksen tietojen käsitemallin. Eri tasoiset mallit auttavat meitä kommunikoimaan samoista tiedoista, mutta eri tasoilla. Ylätason mallin idea on näyttää vain tärkeimmät, kriittiset käsitteet. Tyypillisesti ylätason mallissa kuvataan asiakkaita, tuotteita, organisaatioyksiköitä ja tärkeimpiä tapahtumia. … Lue lisää

Olipa kerran tietovarasto

Olipa kerran yritys, jossa toimitusjohtaja sanoi, että tiedonhallinta on yrityksemme ydinliiketoimintaa.

Yrityksessä oli n. 25 järjestelmää, jotka kaikki olivat hyviä, monet alansa parhaita. Ongelmana oli, että ne olivat erillisiä, monen eri toimittajan tuotteita. Jostain tuli ajatus kokeilla tietovarastointia. SQL Server –tietokantaan tuotiin aluksi kahdesta järjestelmästä tietoja ja saatiin ensimmäistä kertaa yhdistettyä asiakkaan eri järjestelmissä olevia tietoja helposti yhteen. Tämän koeasetelman tulokset olivat niin vakuuttavia, että toimitusjohtaja julisti tiedonhallinnan ydinliiketoiminnaksi. … Lue lisää

Ulkoisen datan merkitys kasvaa

Perinteinen tietovarastointi lähtee siitä, että halutaan koota ja yhdistää siiloutuneissa tietojärjestelmissä olevaa tietoa yrityksen päätöksenteon pohjaksi. Ongelmana on siis ollut, että sekin tieto, joka on organisaatiomme omaa omaisuutta, ei ole ollut helposti ja nopeasti saatavilla vaan ikäänkuin muurin takana, hankalien ja hitaiden menettelyiden avulla (lue Excel) prosessoituna johdon ja muun organisaation päätöksenteon ja toiminnan tueksi.

Nyt vaatimukset ovat kasvaneet.  Jotta menestyisi kilpailussa tarvitaan paljon enemmän dataa, omien järjestelmien ”small data” ei enää riitä. Tarvitaan ulkoista dataa, siis sellaista dataa, jota ei ole yrityksen perusjärjestelmissä.  Kutsun tätä aluetta tässä uudeksi dataksi, erotuksena omissa tietojärjestelmissä olevaan perinteiseen dataan. … Lue lisää