Kansainväliset It-vaikuttajat Suomessa

Jälleen uusia kansainvälisiä tähtiä Suomeen! Maailman johtavat mielipidevaikuttajat päivättävät Data Management osaamisesi uudelle tasolle.

QlikView Designer: käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus

Suomen ehkä kokeneimman QlikView-asiantuntijan kurssi järjestetään 6.-7.9.2016.  Kahden päivän aikana opit juuri ne tekniikat ja ominaisuudet, jotka käytännön työssä ovat tärkeimpiä.

Moderni tietovarastoratkaisu -kurssi

Opi päivässä tietovarastoinnin uudet näkökulmat ja teknologiat. Kurssi järjestetään 13.09.2016.

Hadoop-peruskurssi

14.9.2016. Opi hands-on-tekemisen kautta ymmärtämään Hadoopin ja Hadoop-ekosysteemin perustyökalujen mahdollisuudet päivässä. Näe kuinka Hadoopia hyödynnetään helposti ja nopeasti (ei edellytä Java-osaamistaa). Kuule parhaat käytännöt Hadoopin hyödyntämisessä tietovarastoinnissa ja analytiikassa.

39197611 - data analytics chart performance pattern statistics information concept

Mihinkäs se analysoitava data talletetaan

Data-analytiikka, edistynyt analytiikka, data science ovat kuumia puheenaiheita. Yhä useampi organisaatio panostaa parempaan analytiikkaan kehittääkseen toimintaa ja kilpailukykyä. Näin Big Data –aikakaudella on mahdollista tallettaa suuria datamääriä aikaisempaa paljon edullisemmin. Pätevät data scientistit saavat isosta aineistosta enemmän irti. Silti ihan perusjärjestelmissäkin oleva perinteinen tieto on edelleen monasti pimennossa ja hankalasti saatavissa ”valoon” eli paikkaan, jossa sitä on helppo analysoida. … Lue lisää

Analytikka_R

Tämä on paras Business Intelligence-ratkaisu

Hei,

Olen auttanut yli 20 vuotta yrityksiä ja organisaatiota hyödyntämään dataa päätöksenteon tukena ja eri puolilla organisaatiota. Kuten tiedämme, sitä kutsutaan yleisesti business intelligenceksi. Termi pitää sisällään usein kaiken tietovarastoinnista datan visualisointiin sekä dashboardeihin. Myös edistyksellinen analytiikka ja big data voidaan katsoa kuuluvan sen alle.

ERP, CRM ja HRM -järjestelmien ja muiden sovellusten toimittajat kertovat usein myyntipuheissa tuotteidensa monenlaisista raporteista, jotka ovat visuaalisia ja täyttävät vaativimmatkin raportointitarpeet. Todellisuudessa kuulee kuitenkin usein, että ne eivät riitä eivätkä täytä muuttuvia tarpeita. Monasti asiakas ei voi itse lukea järjestelmän uumenissa olevaa dataa, raportit ja data pitää tilata toimittajilta euroja vastaan. Iso ongelma tulee, kun pitääkin yhdistää useassa järjestelmässä olevia tietoja. Kenen vastuulle se kuuluu ja miten asia teknisesti hoidetaan? … Lue lisää

21230368 - congress room is ready for indoor business conference

Kansain­väliset It-vaikuttajat Suomessa

Meillä on ilo kertoa uusista kansainvälisten huippukouluttajien koulutustilaisuuksista. Maailman eturivin tietovarastoasiantuntijoihin kuuluva Stephen Brobst tuleee Suomeen lokakuussa kertomaan ajankohtaiset näkemyksensä Data Science ja Visualization -alueilla. Hän on Teradatan CTO ja sijoittui juuri 4 sijalle tärkeimpien CTO:den listalla Yhdysvalloissa. Aiheena on Data Science, Big Data Analytics and Advanced practices in Data VisualizationLue lisää

ELE_SQL1

SQL avaa Hadoopin tiedot

Ari Hovin artikkeli TIVI-lehdessä:

Yhä useampi yritys käyttää Hadoopin hajautettua tiedostojärjestelmää Big Data –tyyppisille aineistoille. Hadoopilla on ikää vasta n 10 vuotta, mutta se on nopeasti saanut jalansijaa, aluksi luonnollisesti isommissa yrityksissä. SQL-Hadoop liittymissä on suorastaan runsaudenpulaa… … Lue lisää

analytics graph and seo business on mobile device

Oletko valmis datan vallankumoukseen? Syksyn 2016 uudet kurssit!

Datan hyödyntäminen ja käyttö tulevat laajenemaan rajusti lähivuosina. Organisaatioiden päätöksenteon tueksi tarvitaan Big Dataa, edistynyttä analytiikkaa ja ennustamista. Miten siis päästä nykytilanteen perusraportoinnista kohti laajempaa datan hyödyntämistä uusilla teknologioilla? Miten rakentaa nykyaikainen tietovarasto? Miten ymmärtää paremmin dataa ja hyödyntää uutta teknologiaa ja uusia menetelmiä? … Lue lisää

Composite image of businessman standing back to camera hands on head

Azure ML – Prediktiivisen analytiikan pilvipalveluiden aatelinen? (vertailu IBM Watson analyticsiin)

Viime kirjoituksessa käytiin läpi IBM Watson analytics-palvelun käyttökokemuksia ja oleellisia toiminnallisuuksia. Kuten kirjoituksessa tuli luvattua, on seuraavaksi luvassa kurkistus ”kilpailevaan” Microsoftin Azure ML-palveluun. Heti kättelyssä voisi kuitenkin mainita, että oikeastaan palvelut painivat eri sarjassa: Watson analytics painottuu tutkivaan aineiston analysointiin ja Azure ML puolestaan prediktiiviseen. Kirjoituksen kannalta oleellisinta onkin saada käsitys siitä miten nämä käsitteiden erot näkyvät konkreettisesti data-analyysin tekemisessä, löydöksissä ja tuloksissa. … Lue lisää

network

Tähtimalli vai Data Vault?

Uusissa tietovarastohankkeissa on tärkeää valita hankkeeseen sopiva tietovaraston suunnittelumenetelmä. Nykyisn vertailtavaksi asettuvat usein dimensionaalinen tähtimallinnus ja uudenpi Data Vault -mallinnusmenetelmä.

Tähtimalli on näistä eniten käytetty menetelmä. Äskettäin eläkkeelle siirtynyt Raplh Kimball on tehnyt pitkän uran mallia kehittäessään, kouluttaessaan ja kirjoittaessaan siitä kirjoja. Suhteellisen yksinkertainen, osittain denormalisoitu dimensio- ja faktataulurakenne rakenne tukee hyvin niitä raportteja, joita varten se on suunniteltu. … Lue lisää