27.01.2013

Oletko tieto- vai prosessi-ihminen

Kokonaisarkkitehtuurin laatimisessa lähdetään usein prosesseista liikkeelle. Prosesseja tuntuu olevan helpompi mallintaa kuin tietoja. Tero Kulha totesi Systeemityölehdessä kokonaisarkkitehtuurin liittyvässä artikkelissaan: ”…haastellisin alue näistä on tietoarkkitehtuuri… tietoarkkitehtuuriin liittyvät kysymykset ovat tavallaan väliinputoajia…kiinnostus … kouluttautua .. tietomallinnukseen on nopeasti vähenemässä. ”

Toisaalta liiallinen tietomallinnuspainotus ei edistä tarpeeksi kokonaisarkkitehtuuria. Prosessien mallintaminen kuvaa olennaisella tavalla organisaation toimintaa ja mahdollistaa monenlaista liiketoiminnan kehittämistä.

Jostain syystä näyttää usein siltä, että arkkitehdit ovat joko prosessi- tai tietomallinnus –ihmisiä. Jompi kumpi osa-alue vaan tuntuu luontevammalta. Tämä jako voi johtaa jopa siihen, että se toinen alue koetaan vähemmän tärkeäksi tai peräti jonkinlaiseksi sivujuonteeksi. Timo Itälä kuvaa mainiosti asiaa siten, että tieto- ja prosessimallinnukset ovat ikäänkuin saman rakennuksen julkisivu- ja pohjapiirrokset. Tehdäänkö niitä aivan eri tahoilla?

Haastan prosessi-ihmiset tutustumaan tietomallinnukseen ja tieto-painotteisemmat henkilöt paneutumaan puolestaan prosessimallinnukseen. Oikein sovellettuna nämä mallinnukset tukevat toisiaan ja lopputulos on enemmän kuin 1+1. Jotta tähän päästään, on mallinnusta tekevien ihmisten kuitenkin ymmärrettävä ja osattava sekä prosessi- että tietomallinnusta. Kenelläkään ei enää ole varaa linnoittautua yhteen osaamisalueeseen.

Olkaamme siis sekä prosessi- että tietomallintajia!

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Lähestymistapoja dataosaamisen kehittämiseen

Lue lisää

Datan ja tietotyön vuosi 2024: haaste organisaatiosi CIO:lle

Lue lisää

Data-ammattilaisen kymmenen askelta onnistuneeseen viestintään ja vuorovaikutukseen 

Lue lisää