Tietovaraston laajennettu käyttö osana digitalisaatiota

Esittely

Strateginen näkökulma : tietovarastointi / BI -/ Big Data ratkaisut voivat olla keskeinen ydin digitalisaatioratkaisuissa. Hyvin toteutettu tietovarastoratkaisu tuo tiedot siiloutuneiden tietojärjestelmien uumenista omiin käsiin, jolloin voidaan ketterästi rakentaa monenlaisia kevyitä ja edullisia ratkaisuja esimerkikisi digitalisaation tarpeisiin – koskematta nykysovelluksiin.  Näin tietovaraston rooli kasvaa pelkästä raportointiratkaisusta keskeiseksi osaksi tietokeskeistä kokonaisarkkitehtuuria. Esimerkiksi tietojen tarjoaminen ulospäin asiakkaille tai kansalaisille voidaan hoitaa käteävasi tietovarastosta. Ratkaisu tukee protoilevaa, ketterää lähestymistapaa.

Kerromme myös miten voi toteuttaa sovellusintegrointia, ns. kevytsovelluksia ja osa Master Data -asioista DW/BI-arkkitehtuurissa. Edut ovat mittavat: yksinkertaistetaan sovellus- ja tietoarkkitehtuuria sekä vähennetään sovellustoimittajariippuvuutta – toisin sanoen mahdollisuus isoihin säästöihin. Big Data, pilvipalvelut, reaaliaikaisuustarpeet ja hyvin mielenkiintoinen tietovarastoinnin tulevaisuuden suunta eli tiedon virtualisointi ovat myös kurssin aiheita.

”Ari Hovin ’Tietovarastointi osana kokonaisarkkitehtuuria’ on hyvin kattava ja käytännönläheinen kurssi tietovarastoinnin merkityksestä yrityksen kokonaisarkkitehtuurissa. Kurssi tuo hyvin esille keskeiset asiat jotka tulee huomioida tietovarastoinnin suunnittelussa, organisoinnissa ja integroinnissa yrityksen muihin järjestelmiin.
Kurssilla käytiin myös läpi hyvin mielenkiintoinen case onnistuneesta tietovarastointiratkaisusta.
Suosittelen kurssia sekä Ari Hovia tiedonhallinnan koulutus- ja konsultointiorganisaationa!”
Kimmo Vuori, Tietovarastointijohtaja, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Ari Hovi valottaa modernin tietovarastoekosysteemin monia rooleja kokonaisarkkitehtuurissa ja kertoo lukuisista asiakascaseistaan. Jari Ylinen kertoo pilvipalveluiden suhteesta kokonaisarkkitehtuuriin, mielenkiintoisesta yrityscasesta sekä IT Forumin vetäjänä kokemuksiaan tässä ryhmässä jalostetusta liiketoimintalähtöisestä kokonaisarkkitehtuurista.

Esiteltävässä yrityscasessa tietovarasto on keskeisessä arkkitehtuuriroolissa ja tietovarastointi on organisoitu myös liiketoiminnan puolelle. Casen kautta tarkastellaan eri tietovarastoinnin hyödyntämisen näkökulmia osana kokonaisarkkitehtuuria. Miten rakentaa ns. Logical Datawarehouse, joka ei ole siiloutunut vaan toimii aidosti tietoja integroiden,

Tietohallinto yksin ei pysty rakentamaan liiketoimintaa hyvin tukevaa ratkaisua. Liiketoiminnan itsenäiset BI-ratkaisut jäävät helposti paikallisiksi ja rajoittuneiksi. Suurin osa ongelmista liittyy organisointiin, ei tekniikkaan tai välineisiin.

Tarvitaan liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyötä ja työtehtävien organisointia tietovarastointia tukemaan. Tarvitaan tietovarastostrategiaa osana tietoarkkitehtuuria ja kokonaisarkkitehtuuria. Nostamalla tietovarastointi arkkitehtuurin keskiöön saavutetaan suuria etuja.

Kurssilla esittelemme, miten DW/BI-ratkaisuilla voidaan toteuttaa toimivalla tavalla arkkitehtuuri, joka tukee nopeasti ja kustannustehokkaasti organisaatiorakenteiden ja organisaation prosessien muutoksia sekä erilaisten sovellussalkkuratkaisujen toteutusta. Kuvaamme miten hyödyntää organisaation tietopääomaa tehokkaasti sekä muodostaa luonteva yhteistyön ja vuoropuhelun liiketoimintojen ja tietohallinnon kesken.

Kurssilaiset saavat luennoitsijoiden uuden aiheen mukaisen artikkelin, joka on osana Kauppalehden johtamisen käsikirjat /Tietohallinnon johtaminen – käsikirjaa.

Mukana 10 teesiä onnistuneen tietovarastoinnin kulmakiveksi.

Kokonaisarkkitehtuuri ja tietoarkkitehtuuri

 • tietovarastoinnin asemointi organisaatiossa
 • mitä ovat kokonaisarkkitehtuuri ja tietoarkkitehtuuri
 • integroinnin alueet
 • tietoarkkitehtuuri vs tietovarastointi

Menetelmät

 • tietomallintamisen merkitys
 • Data Vaultin rooli
 • tietoresurssin kokonaishallinta
 • ketterä toteutus
 • todellisen integroinnin toteuttaminen

Tietovarastoarkkitehtuurit ja strategia

 • arkkitehtuurit, EDW vs. datamart-pohjaisuus
 • Big Dataan varautuminen
 • Pilvipalvelut tietovarastoinnin kannalta
 • Master Datan rooli
 • tiedon virtualisoinnilla tietojen talletusriippumattomuuteen
 • strategian sisältö ja tavoitteet

Esimerkkicasen esittely Perushaaste: IT:n ja liiketoiminnan/johdon yhteen linjaus

 • strategiatyö ja tietohallinnon organisointi
 • tietohallinnon merkitys liiketoiminnalle
 • yhteinen kieli

ERP- ja monitoimittajaympäristöt

 • ERP -toimittajien omat DW/BI -ratkaisut vs. erillinen tietovarasto
 • miten välttää liiallista toimittajariippuvuutta
 • monitoimittajaympäristön edut ja haasteet
 • avoimen sovellussalkun rakentaminen

Tietovarastointi tietohallinnon ja liiketoimintojen yhteistyön organisoinnissa

 • yhteinen työkenttä
 • tiedonhallinnan kulttuurin kehittäminen
 • tietojen omistajuus vs. tietovastaavat
 • organisointitapoja

Tietovarastointikeskeisen kokonaisarkkitehtuurin businesscase

 • Businesselementit
 • ROI
+ Lue koko esittely

Tietovaraston laajennettu käyttö osana digitalisaatiota

Kieli:
Suomi
Kesto:
2 Päivää
Paikka:
Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki
Aloituspäivämäärät:
Ota yhteyttä

Koulutusohjelmalla / kurssilla ei ole aktiivisia aloituspäivämääriä, jos olet kiinnostunut kurssista ota yhteyttä.

Ota yhteyttä

Ottakaa yhteyttä:

 

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Tiedolla johtaminen

Practical steps for developing Data Strategy and Governance

Lue lisää
Datan hallinta

Data Management Fundamentals and DAMA Certification Preparation

Lue lisää
Ketterä kehitys

SQL Advanced – syventävät päivät

Lue lisää
+