Tietojärjestelmien hankintaprojektit

Esittely

Tämä kurssi on saatavana myös yrityskohtaisena toteutuksena – yhteys [email protected]


Tietojärjestelmän hankinta on moniulotteinen kokonaisuus, jonka vetäjältä ja tiimin jäseniltä vaaditaan monipuolista osaamista pahimpien karikoiden välttämiseksi. Tässä koulutuksessa perehdyt kokeneen kouluttajan johdolla tietojärjestelmähankinnan ja projektin läpiviennin eri vaiheisiin ja parannat valmiuksiasi onnistua oman organisaatiosi tietojärjestelmäprojektissa.

 

Kouluttajana toimiva Antti Laaksonen on ollut tilaajan ja toimittajan projektipäällikkönä yli 15 vuoden ajan takanaan yli 70 erilaista projektia. Hänellä on kokemusta mm. useista Dynamics CRM- ja ERP-projekteista sekä erilaisista sähköisen asioinnin verkkopalveluiden ja verkkokoulutusympäristöjen hankinnasta. Viime vuosina merkittävä osa Antin projekteista on toteutettu ketterin menetelmin erilaisiin pilviympäristöihin. Antti on käytännönläheinen kouluttaja, jonka saamat palautteet koulutuksista ovat jatkuvasti olleet erinomaisia.

 

Koulutus rakentuu tietoiskuista ja erilaisten käytännön esimerkkien läpikäynneistä. Viitekehyksenä on projektien yleinen vaiheistusmalli, johon peilaten käsitellään projektin elinkaari valmisteluista kilpailutukseen ja edelleen määrittelyn, suunnittelun ja toteutuksen kautta käyttöönottoon asti. Esimerkit käsittelevät sekä perinteisiä järeitä projekteja että ketteriä projekteja (Scrum). Asioita käsitellään tilaajan näkökulmasta ja koulutus soveltuu sekä yksityissektorin että julkishallinnon edustajille. Koulutuksen toinen päivä sisältää lyhyen klinikkaosuuden, jossa on mahdollista käsitellä osallistujien erikseen toivomia teemoja. Koulutusmateriaali on suomenkielinen ja sisältää runsaasti vinkkejä ja linkkejä muihin tuki- ja lisämateriaaleihin. Koulutus on tarkoitettu tietojärjestelmähankintaan tai käyttöönottoprojektiin osallistuville henkilöille, kuten esimerkiksi projektipäälliköille ja tarjouspyynnön valmistelijoille, tietohallinnon henkilöstölle sekä tilaajan projektiryhmän ja ohjausryhmän jäsenille.

 

MIKSI OSALLISTUA?

  1. Selkiytät itsellesi tietojärjestelmän hankintaprojektin vaiheet ja eri vaiheiden keskeiset tuotokset
  2. Opit erilaisia vaatimusmäärittelyyn ja tarjouspyynnön valmisteluun liittyviä malleja ja menetelmiä mukaan lukien ketterien projektien erityispiirteet
  3. Osaat valmistella tarpeitasi vastaavan tarjouspyynnön tarvittavine liitteineen
  4. Saat vinkkejä ohjelmistotoimittajan kanssa laadittavan sopimuksen valmisteluun
  5. Parannat valmiuksiasi toimitusprojektin hallintaan ja tietojärjestelmän onnistuneeseen käyttöönottoon

 

 

KOULUTUKSEN PÄIVÄOHJELMA

Pidämme kahvitauot sopivissa väleissä aamupäivällä ja iltapäivällä.

 

  1. PÄIVÄ

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00-12.00 Johdanto tietojärjestelmän hankinta- ja uusintaprojektin käynnistämiseen

Tutkimustuloksia projektien onnistumiseen ja epäonnistumiseen vaikuttavista tekijöistä

Projektin onnistumisen mittareiden muodostaminen

Projektin elinkaari prosessina (valmistelusta käyttöönottoon)

Ketterien ohjelmistoprojektien erityispiirteitä (Scrum)

Tietojärjestelmän hankintamalleja (omistus, hosting, pilvipalvelu vai hybridi, tuotepohjainen vai räätälöity, lisensoitu vai avoimen lähdekoodin ratkaisu, vanhan korvaaminen vai päivittäminen)

Tarvekartoituksen toteuttaminen, tiedonkeruutapoja

Projektin aikataulun ja vaiheistuksen suunnittelu

 

12.00 Lounas

 

13.00 Käytännön esimerkkejä ja harjoituksia hankinnan valmisteluista

Tarjouspyynnön valmisteluun ja vaatimusmäärittelyyn liittyviä menetelmiä

Käyttötapauksien (use case) kuvaaminen

Käyttäjätarinat (Scrum) ja niiden hallinta

Integraatioita koskevat vaatimukset

Ei-toiminnallisten (laadullisten) vaatimusten määrittely

Vaatimusten kokoaminen ja hyödyntäminen kilpailutuksessa

Harjoitustehtäviä ja esimerkkejä

Osallistujien toiveiden kartoitus toisen päivän klinikkajaksoa varten

Kertaus ja yhteenveto ensimmäisestä koulutuspäivästä

 

16.00 Koulutuspäivä päättyy

 

  1. PÄIVÄ

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00-10.15 Kilpailutusvaiheen toteutus

Kilpailutusprosessin toteutus (esimerkkejä)

Tarjouspyynnön sisältö

Tarjousten käsittely ja vertailu

Ohjelmistotoimittajan näkökulma tarjouspyyntöön vastaamisessa

Vinkkejä sopimusneuvotteluihin ja sopimusehtojen käyttämiseen

Harjoitustehtäviä ja esimerkkejä

 

10.30 Vinkkejä projektin käytännön työskentelyyn: määrittelyä, suunnittelua ja toteutusta

Esimerkkejä projektin kokoonpanosta

Vinkkejä ohjausryhmä- ja projektiryhmätyöskentelyyn

Toimitusprojektin riskien hallinta

Testauksen vastuunjako

Vastaanotto- ja hyväksymistestauksen hyvät käytännöt

 

 

12.00 Lounas

 

1300 Onnistunut käyttöönotto

Kuusi erilaista käyttöönottomallia

Käyttöönottokoulutusten suunnittelu ja toteutus

Käyttöönottovaiheen (go-live) hallinta

Harjoitustehtäviä ja esimerkkejä

 

1430 Klinikkajakso: Osallistujien toivomien teemojen käsittelyä

Teemoina esimerkiksi integraatioiden määrittely ja toteutus monitoimittajaympäristössä tai pilvipalveluiden hankinnan erityispiirteet

Kertaus ja yhteenveto toisesta koulutuspäivästä

 

16.00 Koulutuspäivä päättyy

Aamu- ja iltapäiväkahvitauot pidetään sopivissa väleissä.

+ Lue koko esittely

Tietojärjestelmien hankintaprojektit

Kieli:
Suomi
Kesto:
2 Päivää
Paikka:
Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A

Koulutusohjelmalla / kurssilla ei ole aktiivisia aloituspäivämääriä, jos olet kiinnostunut kurssista ota yhteyttä.

Ota yhteyttä

Ottakaa yhteyttä:

 

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Tiedolla johtaminen

Practical steps for developing Data Strategy and Governance

Lue lisää
Tiedolla johtaminen

Tiedon strateginen johtaminen

Lue lisää
Datan hallinta

Data Vault -johdanto

Lue lisää
+