Datanlukutaito

Kurssin esittely

Miksi datanlukutaito on tärkeää?

 • Aikakautemme suurimmat liiketoiminnan kehityksen mahdollisuudet perustuvat datan parempaan hyödyntämiseen
 • Digitalisaatio, automaatio, robotiikka ja tekoäly kaikki perustuvat dataan
 • Heikko datanlukutaito on kulttuurin ohella keskeisin menestyksen este (Gartner)

Mitä datanlukutaito on?

 • Datanlukutaito on uusi kansalaistaito, jota vaaditaan kaikissa asiantuntijatehtävissä toimiville liiketoiminnan digitalisoituessa
 • Datanlukutaito on kykyä ymmärtää dataa ja informaatiota – sitä mitä asiaa data kuvaa ja mitä se kertoo meille kyseisestä asiasta
 • Datanlukutaidossa on kyse informaatiosta, ei informaatioteknologiasta (IT)
 • Informaatio kuitenkin sijaitsee IT:n tietokannoissa, joten tietokannoista pitää ymmärtää perusteet.

Mitä data meille kertoo?

 • Miten dataa pystytään ymmärtämään kuvaajia tulkitsemalla
 • Miksi tutkittavan asian tai ilmiön ymmärtäminen on tärkeää, jotta osaisimme tulkita kuvaajia
 • Miksi kuvaajat usein johtavat meitä harhaan

 

Mitä data itse asiassa kuvaa?

 • Data ei usein kuvaa sitä, mitä kuvittelemme sen kuvaavan
 • Miksi datan lukeminen vaatii mediakriittisyyttä – ”datakriittisyyttä”
 • Mitä datakriittisyys on

 

Passiivinen ja aktiivinen tiedolla johtaminen

 • Useimpien organisaatioiden tiedolla johtaminen on passiivista
 • Mitkä ovat passivisen tiedolla johtamisen ongelmat
 • Mitä on aktiivinen tiedolla johtaminen ja miten siihen päästään

 

Datavetoinen liiketoiminnan kehittäminen

 • Datanlukutaito on edellytys datavetoisen liiketoiminnan kehittämiseen
 • Miten liiketoimintaa kehitetään datavetoisesti sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä

 

”Kulttuuri ja datanlukutaito ovat data- ja analytiikkajohtajien kaksi suurinta menestyksen estettä”
Gartner, 2020

”McKinsey Global Instituten mukaan datavetoiset organisaatiot onnistuvat 23 kertaa kilpailijoitaan todennäköisemmin hankkimaan uusia asiakkaita,
6 kertaa todennäköisemmin pitämään nämä asiakkaat, ja
19 kertaa todennäköisemmin toimimaan kannattavasti.”
Forbes Magazine, 28.10.2016

 

+ Lue koko kurssiesittely

Kurssi arvostelut

 • Tällaista tietoa ei juuri muualta helpolla saa.
 • Hyvin selitetty mitä datanlukutaito pitää sisällään
 • Ymmärrettävästi ja hyviä esimerkkejä käyttäen läpikäyty vaikea aihe.
 • Kokonaisuus hyvä. Se perusasia esitettiin yksinkertaisesti, että esim. asiakastyytyväisyys tarkoittaa mitä tiedetään sen mittaamisesta, ei todellisesta asiakastyytyväisyydesta ja sama koronan kohdalla, että tiedetään mitatut.
 • Hannu Järvi, erittäin selkeä tapa kertoa aiheesta. Koin että oikeasti sain tästä hyvän yleiskuvan ja ymmärryksen. Tämän perusteella pystyn hankkimaan lisää tietoa, mikä on todella tärkeä asia.
 • Selkeän yleiskuvan saaminen aiheesta. Esimerkit selkeyttivät paljon, sitten tässä oli hyvä muistutus siitä että pitää aina ymmärtää ja varmistaa että kommunikointi on onnistunut mahdollisimman hyvin eri roolit ja taustat huomioiden jotta päästään haluttuun lopputulokseen.

Yrityskohtainen toteutus

Helenille toteutettiin datanlukutaitoon liittyvä 3 tunnin koulutus valitulle joukolle. Itse koulutus suunniteltiin johdon tahtotilaa tukien. Koulutus meni hyvin ja siitä saatujen palautteiden pohjalta muokataan seuraavaksi 20 minuutin mittaisia videokoosteita. Ne on tarkoitettu koko muulle henkilökunnalle itse valittuna aikana katsottaviksi.

Niina Andrade, Helen Oy

Kouluttaja:

HANNU JÄRVI

CEO and Machine Learning / Artificial Intelligence lead at Ari Hovi

Hannu on työskennellyt tekoälyn parissa ensimmäisen kerran  90-luvun puolivälissä. Hänellä on kirkas käsitys siitä, mikä on tekoälyssä tänä päivänä realismia, ja mikä mainospuhetta.

Hannu on auttanut organisaatioita AI-strategiatyössä pienistä organisaatioista suurimpiin vientiryrityksiin, mukaan lukien yliopistollisen keskussairaalan johtoryhmä ja TOP10-pörssiyrityksen AI-strategiatyöstä vastaava johtajisto.

Hän on kouluttanut hetorogeenisiä ryhmiä AI-vasta-alkajista koneoppimisen tohtoreihin tunnistamaan ja työskentelemään yhdessä AI:n liiketoiminnallisten mahdollisuuksien parissa.

Lue lisää

Datanlukutaito

Teema:
Tiedolla johtaminen
Kouluttaja:
HANNU JÄRVI
Aloituspäivämäärät:
Ota yhteyttä
Kieli:
Suomi
Kesto:
4 tuntia

Kurssilla ei ole aktiivisia aloituspäivämääriä, jos olet kiinnostunut kurssista ota yhteyttä.

Ota yhteyttä

Tuleeko yrityksestäsi useampi osallistuja?

Järjestämme myös yrityskohtaisia kursseja.

Haluan koulutuksen koko yritykselleni

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Datan hallinta

Practical Guidelines for Designing New Data Architectures

Lue lisää
Datan hallinta

Creating Data Products in a Data Mesh, Data Lake or Lakehouse for Use In Analytics

Lue lisää
Datan laatu

Ten Steps to Quality Data

Lue lisää
+