17.01.2024

Datan ja tietotyön vuosi 2024: haaste organisaatiosi CIO:lle

Miten data-ala kehittyi vuonna 2023? Meidän hovilaisten näkökulma aiheeseen liittyy omaan koulutus- ja konsultointipalveluumme, jossa olemme vuosikymmeniä keskittyneet tietovarastoinnin ja tiedonhallinnan parhaisiin käytäntöihin.

Olemme havainneet, että laadukas tietovarasto yksin ei riitä, jos tiedon käyttäjien kyvykkyydet ja organisaation tietokulttuuri eivät kehity vastaavasti. Liian usein datatiimien ja tietohallinnon voimat ja ehkä ydinosaaminenkin lopahtavat, kun datainvestointien hyötyjä vasta aletaan luomaan. Tämä vaihe jää liiketoiminnan asiaksi ja liian usein ilman tarvittavaa panostusta.

Taustalla lienee ajatus, että ihmiset ikään kuin luonnostaan osaisivat ja haluaisivat käyttää luotuja tietotuotteita ja -palveluita ja tietokulttuuri kehittyisi näin itsestään.

Tietokulttuurin luomiseksi mukaan on kuitenkin saatava koko organisaatio, niin liiketoiminnan asiantuntijat, asiakaspalvelijat, esihenkilöt ja johtajat, joiden kaikkien on omaksuttava tarvittavat taidot tiedon hyödyntämiseen omassa työssään. Siksi olemmekin tiivistäneet Hovin ydintehtäväksi olla kaiken tietotyön uudistaja ja suunnannäyttäjä.

 

Tietoa ja taitoa kaikille tietotyötä tekeville  

Käytännössä missiomme näkyy IT:n ja liiketoiminnan eri ammattiryhmille suunnatuissa koulutusohjelmissa, jotka muodostavat Data Business School by Hovin. Se tarjoaa kaikille tietotyön tekijöille kehityspolut työssä tarvittavien kyvykkyyksien kehittämiseen.

Uusia koulutusohjelmiamme ovat muun Dataprojektien tehokas johtaminen, Tiedon laadun huolto ja johtaminen, Tiedon omistajuus ja johtaminen, Liiketoimintalähtöinen tietotuotannon kehittäminen sekä Tiedon strateginen johtaminen. Ne kaikki ovat saaneet asiakkailtamme erinomaisen vastaanoton.

Koska arvoihimme kuuluu mahdollisimman avoin ja laaja tiedon jakaminen, olemme avanneet asiantuntija-artikkelien tietopankin, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä. Tätä Data Business Guide by Hovi -tietopankkia täydennetään jatkuvasti eri tietotyön ammattiryhmille suunnatuilla artikkeleilla.

 

Vuoden 2024 tietotyön näkymät

 Vallitsevassa taloustilanteessa tarvitaan tehokkuutta ja uudistumiskykyä. Muutoksessa ovat vahvoilla ne organisaatiot, jotka näkevät tietonsa keskeisenä pääomanaan ja myös huoltavat ja hyödyntävät omaisuuttaan mahdollisimman taitavasti.

On herätty siihen tosiasiaan, että organisaatiossa on oltava riittävästi omaa dataosaamista, jotta tiedot ovat vapaasti hyödynnettävissä. Lisäksi on löydyttävä johtamiskyvykkyyttä tietotuotannon toteuttamiseen ja tiedon hyödyntämiseen.

Toimittajien rooli pysyy jatkossakin tärkeänä osana organisaation datatyötä erityisesti syvää tietoteknistä osaamista edellyttävissä töissä. Organisaation omien dataosaajien on kuitenkin aina pysyttävä kehitystyön ohjaksissa.

Viimeistään ChatGPT toi datan ja tietotyön myös ylimmän johdon agendalle ja strategioihin. Johdon kiinnostus on aitoa, mutta itse datan ja tietotyön strateginen johtaminen on monelle vierasta. Kuitenkin vain top-down -johtamismallilla organisaatio saa tietopääomastaan liiketoimintahyötyjä.

 

Kutsu CIO:lle muutoksen airueeksi

Laajempien tietotyön koulutusohjelmiemme ohella koulutustemme ytimenä on jatkossakin vahva tarjontamme IT-ammattilaisille niin omien kouluttajiemme voimin kuin kansainvälisten kouluttajiemme toteuttamana: tietovarastointi eri metodeilla, ChatGPT, Python, SQL, Tietomallinnus, Power BI ja analytiikka, DAMA ja Data Governance.

Oman CIO-kokemuksenikin myötä näkemykseni on, että data-alan muutoksessa avaintoimija on organisaation CIO. Vaikka et olisikaan itse kädet savessa muutosta tekemässä, niin sinä voit olla se kuuluisa joku, joka muutoksen mahdollistaa!

Tervetuloa data-alan ja tietotyön koulutuksiimme sekä keskusteluihin kanssamme!

 

Jari Ylinen

toimitusjohtaja

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Datanhallinnan strategiset vaihtoehdot

Lue lisää

Ari Hovi vahvistaa ja laajentaa palveluaan Data Lakehouse -ratkaisujen toimittajana

Lue lisää

Lähestymistapoja dataosaamisen kehittämiseen

Lue lisää