Data-analytiikan koulutukset

Data-analytiikkaa voidaan kutsua myös edistyneeksi analytiikaksi (Advanced Analytics), datan louhimiseksi (Data Mining) tai datatieteeksi (Data Science). Data-analytiikka on koeasetelmiin perustuvaa datan tutkimista tilastollisia malleja hyödyntäen.Data-analytiikan rooli tulee kasvamaan tulevaisuudessa valtavasti. Datan kehittyneellä hyödyntämisellä on jo nyt saavutettavissa selkeää kilpailuetua ja sen vaikutus tiedonhallintaan tulee olemaan merkittävä.Tekoäly (Artificial Intelligence) sekä koneoppiminen (Machine Learning) perustuvat niin ikään data-analytiikkaan ja sen automatisointiin.Mikäli haluat päästä alkuun data-analytiikassa ja analytiikkatyökaluissa sekä oppia koneoppimisen ja tekoälyn hyödyttämisen perusteet, nyt tähän on hyvä mahdollisuus: Järjestämme aihealueiden koulutuksia ja kursseja Suomen ja maailman johtavien asiantuntijoiden vetäminä.