Yritystason käsitemallinnus

On tyypillistä, että organisaatioissa on laadittu käsite- ja tietomalleja paikallisesti, esim. osasto- tai järjestelmäkohtaisesti. On kuintenkin mahdollista muodostaa ymmärrettävä käsitemalli koko organisaation tai ainakin laajan organisaation osan tasolla. Tällöin on tärkeää osata pelkistää malli sopivalle tasolle. Liian monimutkainen, sekava tai yksityiskohtainen malli ei toimi hyvin kommunikoinnin pohjana, mikä on tällaisen mallin yksi päätarkoituksista.

Kurssilla käydään läpi ns. tasoittainen mallinnus, jonka avulla voidaan laatia selkeä ylätason malli. Tähän liittyy omia menetelmiään, joita harjoitellaan kurssilla. Malli kytketään alemman tason ns. loogisiin malleihin.

Yritystason käsitemallista on paljon hyötyä mm. seuraavissa tilanteissa

  • tietoarkkitehtuurin määritys
  • tietovarastointi, BI ja Big Data -hankkeet
  • master data määritys
  • ERP:n hankinta tai uuden järjestelmän kehittäminen
  • sovellusintegraation toteutus
  • kommunikointi toimittajien, kumppanien ja muiden osapuolien välillä
  • busineksen ydintoimintaa tukevien ydinkäsitteiden määritys
  • uuden henkilön perehdytys

Selkeä yritystason malli tukee siis myös liiketoiminnan kehittämistä. Kurssilla kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten käsitemallista saadaan selkeäksi ja luettavaksi ja miten sitä kannattaa esitellä liiketoiminnalle ja muille osapuolille.

Tarkempi sisällysluettelo ilmestyy lähiaikoina.

Kouluttaja:

Jaa:

Tyrehdytä tiedonjanosi!

Uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa datan hyödyntämisestä, tekoälystä sekä muista ajankohtaisista aiheista tiedohallinnan maailmasta. Olemme data-alan johtava kouluttaja ja konsultti, joten saat tietoa suoraan kentältä. Saat samalla myös parhaat tarjoukset kansainvälisten huppuasiantuntijoiden valmennustilaisuuksiin.