Nämä asiat ovat erittäin tärkeitä suorituskyvyn kannalta:

  • Taulujen lukumäärä: yleisenä ohjesääntönä on se, että pienempi taulujen määrä johtaa tehokkaampaan tietokantaratkaisuun. Samalla tämä vähentää synteettisten avainten todennäköisyyttä.
  • Taulujen yhdistämiseen on QlikView:ssä kolme pääasiallista tapaa: liitokset, mapping- ja concatenate -toiminnot – Mikä on kulloinkin se paras tekniikka, riippuu aina tilanteesta.
  • Kenttien lukumäärä: tuo QlikView:n kantaan vain ne kentät, joita tarvitaan, ”select *” ei ole täälläkään hyvä idea.
  • Rivien lukumäärä: miten pitkältä ajalta historiatietoa QlikView:n tietokannassa kulloinkin tarvitaan?
  • Pilko kentät atomisiksi: jokainen kenttä kertoo vain yhden tiedon, se ei saisi olla koostunut
  • Pienemmistä osista. QlikView tallettaa jokaisesta kentästä distinct-arvojen listan.
  • Kiinnitä huomiota aika-kenttiin: millä tarkkuudella tiedot pitää olla talletettuina? Päivätaso verrattuna sekuntitasoon tuo suuren parannuksen suorituskykyyn.
  • Käytä hyväksesi tehokkaita QVD-tiedostoja. Niiden käyttö nopeuttaa nimenomaan latauksia, ei sovelluksen varsinaista suorituskykyä.