02.05.2015

Tärkein IT-taitoni

Mikä yksittäinen taito on ollut hyödyllisin urallani? Lähestytäänpä asiaa esimerkkien avulla.

Olen ollut viime aikoina mielenkiintoisissa projekteissa. Yhdessä  tutkittiin ja määriteltiin erergiayhtiön CRM-alueen tarpeita. Toisessa olin tekemässä esitutkimusta asiakastietovaraston määrittelyä ja kilpailuttamista varten, mukana myös Big Data alue. Kolmannessa tehtävänä oli laatia esiselvitys rakennusalan toimijalle yritystason tietovarastosta. Neljännessä suuniteltiin Master Dataa kansainväliselle tuotantoyhtiölle. Viidennessä hankkeessa piti laatia avustaa valtion viraston tietoarkkitehtuurin laadinnassa.

Näissä hankkeissa en laatinut paksua vaatimusmäärittelytyyppistä  dokumenttia, kuten usein tehdään. Keskeisin menetelmä kaikissa oli käsitemallinnus (Data Modeling), joka on ns. loogisen tason mallinnus, se ei suinkaan ole teknistä tietokantasuunnittelua.

Mitä etua siitä sitten on? Käsitemalli mahtuu A4-paperille, mutta sen informaatiosisältö on suuri. Kunkin mainitun hankkeen käsitemalli kuvaa koko kohdealueen tiedot ylätason mallina, eli sopivalla, ymmärrettävällä tarkkuustasolla. Sitä voi verrata asunnon pohjapiirustuksiin, ne eivät ole riittävän tarkat itse rakentamiseen mutta toimivat menetelmänä ymmärtää ja suunnitella asunto.

Käsitemallinnuksen keskeinen ominaisuus on, että se toimii kommunikoinnin pohjana. Kuten mallinnusguru Alec Sharp sanoo: ”Making it visible”, tarkoittaen että näin saadaan elintärkeä informaatio näkyväksi. It-asiantuntija tai konsultti voi keskustella liiketoiminnan kanssa aihepiiristä tuntikaupalla yrittäen ymmärtää liiketoiminnan tarpeita. Heti kun aletaan tehdä käsitemallinnusta, maailma alkaa selkiytyä. Asiantuntija piirtää mallia vaikkapa fläpille ja kyselee, tekee välillä mallia ja taas kyselee. Utuinen, kaaokselta tuntuva datamaailma konkretisoituu selkeäksi käsitemalliksi. Asiat eivät jää epämääräisiin lauseisiin vaan ne kuvataan konkreettisiin käsite- ja yhteyskuvauksiin. Näin saadaan kuvattua ko. busineksen datamaailma.

Tehokas mallinnus nopeutti hankkeita ja tuotti selkeän kokonaiskuvan. Yhteinen käsitemalli auttoi selvittämään miten eri järjestelmiien hajautuneet tiedot liittyvät toisiinsa. Nykyisin nimenomaan  asiakkaan 360 asteen näkymä eli kaikki mahdollinen tieto on tärkeää, myös  ei-strukturoidut, kuten klikkaustieto, sähköpostit ja sopimukset. Käsitemallinnus on tekniikkariippumatonta, mutta siitä on suora polku tekniseen toteutukseen, oli se sitten relaatiokanta tai NoSQL –kanta kuten MongoDB tai Hadoop.

Big Datasta puhuttaessa käsitemallinnus on entistäkin tärkeämpää. Miten voimme analysoida isoja tietomassoja, käsitellä sitä tai laatia vaikkapa ennustemalleja, jos emme ymmärrä dataa?

Käsitemallinnus (Data Modeling) on IT- urallani osoittautunut tärkeimmäksi yksittäiseksi osaamiseksi – olen hyödyntänyt sitä lähes kaikissa hankkeissani. Käsitemallinnus on se työkalu, jonka avulla pystyt kommunikoimaan nopeasti ja tehokkaasti liiketoiminnan kanssa. Hallitsemalla käsitemallinnuksen kasvatat lisäarvoasi liiketoiminnan parissa. Saat voimakkaan työkalun josta on hyötyä todella monella alueella.

Tässä artikkelissakin mainittu Alec Sharp vetää meillä nyt kurssin Advanced Data Modeling4.-5.5. Helsingissä. Hän on yksi kiiteltyimpiä kouluttajiamme ja käynyt meillä monia kertoja. Alec aina sanoo, että Suomalainen yleisö on niin asiantuntevaa, että valmistautumiseen pitää todella panostaa. Alecilla on myös missio käydä läpi Helsingin kaikki Tapas-paikat, eli jos tulee ideoita tämän suhteen, niin otetaan vastaan.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Lähestymistapoja dataosaamisen kehittämiseen

Lue lisää

Datan ja tietotyön vuosi 2024: haaste organisaatiosi CIO:lle

Lue lisää

Data-ammattilaisen kymmenen askelta onnistuneeseen viestintään ja vuorovaikutukseen 

Lue lisää