19.05.2023

Kuka johtaa datahankettasi?

 Hei,

Eräs tietovarastokehittämisen huipputekijä kysyi meiltä tovi sitten: ”Mihin on hävinnyt johtamisosaaminen tietovarastohankkeista?”

Ihmettelimme aikamme, mitä hän mahtaa on tarkoittaa, koska tokihan jokaista tietovarastohanketta johdetaan. Lähdimme selvittämään asiaa tarkemmin.

Lähes kaikkia tietovarastohankkeita vedetään IT-alan parhaiden käytäntöjen mukaan perinteisenä projektina tai ketterän kehittämisen menetelmin. IT:n vastuuhenkilöt ovat selvillä ja työllä on projektipäällikkö tai Product Owner ohjaksissa. Eikö tämä riitä?

Keskustelun edetessä selvisikin, että tietovarastokehittäjämme puhui liiketoimintajohtamisesta, muutosjohtamisesta ja liiketoimintajohdon roolista hankkeissa.

Niinpä, tuskallisen usein nämä tiedolla johtamisen kehityshankkeet jäävät IT:n vastuulle ja johtamiksi siitä huolimatta, että IT pyrkii saamaan omistajuuden ja johdon liiketoiminnan käsiin.

Jouduimme toteamaan, että useimmissa tapauksissa tilanne on juuri näin, mikä käynnisti pohdintamme datahankkeiden johtamisesta liiketoimintajohdon näkökulmasta.

 

Kolme erilaista johtamisotetta

Tiedolla johtamisen kehittämishankkeet, tai tietovarastointihankkeet, ovat isoja ja kauaskantoisia investointeja. Niinpä niiden käynnistämisen päätöksentekoon tarvitaan aina liiketoimintajohtoa.

Tässä vaiheessa johto taatusti onkin mukana, mutta hankkeen onnistumisen kannalta johdon tärkein rooli alkaa vasta hankintapäätöksen jälkeen.

Olemme olleet mukana itse johtamassa, vastaamassa tai konsultoimassa useissa laajoissa liiketoiminnan kehittämishankkeissa, joissa data on ollut keskeinen mahdollistaja.

Näiden kokemusten myötä johtoryhmän ja liiketoimintajohdon rooli merkittävissä datahankkeissa on käynyt meille hyvin kirkkaaksi. Tunnistamme kolme johtamisotteen päätyyppiä, joista kukin johtaa liiketoimintahyötyjen kannalta erilaisiin lopputuloksiin.

Ensimmäisessä tyypissä johtamisote on ulkokohtainen ja byrokraattinen. Johtoryhmän rooli rajoittuu valmiiden päätösesitysten hyväksyntään ja budjettipäätöksiin. Liiketoiminta ei tunnista tietovarantoja eikä niiden mahdollisuuksia. Data on mystistä ja etäistä.

Datan kerääminen on itseisarvoista ja sen hyödyntäminen ja käyttö liiketoiminnassa toisarvoista. Jos resursseja on runsaasti, saadaan aikaan tuloksiakin, mutta ne eivät korreloi tietovarantojen potentiaalin ja työstä aiheutuneiden kustannusten kanssa.

Toisessa tyypissä johtamisote on strateginen ja systemaattinen. Tietovarannot on tunnistettu strategiseksi pääomaksi ja niitä hyödynnetään liiketoiminnan kasvattamiseen ja uusien liiketoimintamallien synnyttämiseen.

Tietovarantoja kehitetään pitkäjänteisesti ja ne kehittyvät yhdessä liiketoiminnan kanssa evoluution omaisesti. Parhaimmillaan tietopääoman innovatiivinen käyttö luo organisaatiolle vahvaa kilpailuetua ja resilienssia toimintaympäristön muuttuessa. Tieto luo tiedon tarvetta.

Kolmannessa tyypissä johtamisote on innovatiivinen ja ketterä. Tässäkin tyypissä tietovarannot ovat keskeisiä ja tiedonhallinta yhtiön ydinprosesseja. Tietoa käytetään tiedolla johtamiseen ja ennen kaikkea liiketoimintamallien uudistamiseen monesti yrityksen ekosysteemiä hyödyntämällä.

Tällaisessa organisaatiossa koko henkilöstö kykenee tietotyöhön ja tietovarantojen tekniseen hallintaan ja johtoryhmä antaa käytännön tason tuen luovalle tietotyölle, ideoille ja vapauksille vastuun kera. Liiketoimintainnovaatioita syntyy ketterästi ja tieto luo tiedon tarvetta.

 

Oppiläksymme erilaisista johtamisotteista

Tyypittelyn jälkeen päädyimme pohtimaan, mitä olemme käytännössä oppineet erilaisista johtamisotteista.

Koska kokemuksemme ulottuu aina 1980-luvulle, ensimmäinen johtopäätöksemme oli, että ajan kuluminen ja teknologian kehittyminen eivät itsessään tarkoita edistystä, eivätkä synnytä uutta liiketoimintaa datasta.

Toiseksi oppiläksyksi nousi se, ettei tietovarantojen luoma kilpailuetu synny sattumalta, vaan edellyttää johdolta strategista tai ennakkoluulotonta (tai molempia) ajattelua. Johtamiskyvykkyys sekä johdon motivaatio ja tahtotila ratkaisevat sen, miten paljon liiketoiminta saa datasta hyötyjä irti.

Kolmas oivalluksemme saattaa lohduttaa monia tiukassa kulukontrollissa toimivia data-ammattilaisia: kokemuksemme mukaan raha ja resurssit eivät ole avain onneen ja menestykseen, jos tietovarantoja ei johdeta strategisella otteella ja organisaation toiminnan tarkoitus keskiössä.

Samalla tapaa toimintaympäristön muutokset ja mahdolliset kriisit on nähtävänä erinomaisina mahdollisuuksina innovatiivisiin ratkaisuihin ja toiminnan radikaaliin uudistamiseen.

Data-ammattilaisten näkökulmasta liiketoiminnan on oltava subjekti, ei objekti. Ja kaikkien organisaatiossa on ymmärrettävä se tosiasia, että liiketoiminta ja data eivät ole eri asioita ja että johtamisen ja tekemisen tavoitteiden tulee olla yhteenlinjattuja.

 

Summa summarum

Tässä vaiheessa lukijamme saattaa ihmetellä, mikä on se taikasauva, jota heiluttamalla käännämme datan kehittämisen aidosti liiketoimintavetoiseksi ja innostamme johdon ja koko organisaation siihen mukaan.

Kysymys vaatinee oman bloginsa, mutta tämän kirjoituksen päätämme seuraavaan yleiseen ohjenuoraan:

Kun käynnistät liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävää datahanketta, varmistu ensin siitä, että ylimmällä ja liiketoimintajohdolla on keskeinen rooli hankkeen koko elinkaaren ajan, mikä tarkoittaa sekä kehitysvaihetta ja käyttöönottoa että ennen kaikkea muutoksen johtamista organisaatiossa.

Mikäli johdolle ei tällaista roolia löydy tai se ei halua sitä ottaa, on hanke parempi jättää toteuttamatta.

 

Ystävällisin terveisin

Suso Kolesnik ja Jari Ylinen

 

Jari Ylinen on Ari Hovin toimitusjohtaja ja Suso Kolesnik toimii yhtiössä strategiakonsulttina.

Ps. Kannattaa kurkata tämä tuleva koulutus, aihe on ajankohtainen ja kouluttaja alan guru Mike Ferguson!Centralised

Data Governance of a Distributed Data Landscape

Tänä päivänä monet yritykset ja organisaatiot toimivat ns hajautetun datanhallinnan ympäristössä. Dataa prosessoidaan samanaikaisesti lukuisissa on-premise,- pilvi sekä ns ”edge”-ratkaisuissa. Näissä olosuhteissa relevantin datan löytäminen ja hallinta muodostuu äärimmäisen vaikeaksi. Tällä kurssilla kuulet erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, katso lisätiedot ja ilmoittautuminen tästä.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Datan hallinta

Tiedon omistajuus ja johtaminen

Lue lisää
Ketterä kehitys

Dataprojektien tehokas johtaminen

Lue lisää
Tiedolla johtaminen

Datan johtamisen strateginen kehittäminen

Lue lisää