Haluaisitko organisaatiosi data- ja analytiikka kyvykkääksi?

Nyt se on mahdollista, sillä voit hankkia omaan organisaatioosi osaamisen niin datan IT- kehittämisestä, hyödyntämisestä kuin johtamisestakin.

Ari Hovi on kouluttanut data-ammattilaisia vuosikymmeniä täsmäkursseilla eri
tarpeisiin sekä kotimaisten että kansainvälisten kouluttajien voimin.

Yrityksen omiin tarpeisiin räätälöity Tietotaitaja koulutuskokonaisuus tarjoaa osaamisen kehityspolkuja aina tietotyön täsmätaidoista tietojohtamisen ja strategian kehittämiseen.

Teille suunnitellun koulutuskokonaisuuden avulla muututte datavetoiseksi: hallitsette tietopääomaanne ja kehitätte sen pohjalta liiketoimintaanne. Toimitte ketterästi ja itsenäisesti.

Esimerkki Tietotaitaja  toteutuksesta:

Tietotaitaja rakentaa kaikille valmennusohjelmaan osallistuville mahdollisuuden luoda henkilökohtainen osaamisen kehittämispolku tietotyön perusasioiden hallitsemisesta aina organisaatiotason toiminnan kehittämiseen tiedon voimalla.

Tietotaitajan valmennusohjelma perustuu neljään eri datan ja analytiikan hyödyntämismuodon tasoon:

  1. Tiedon lukutaito
  2. Tiedon kirjoitustaito
  3. Tiedon kehittämistaito
  4. Tiedonluontitaito.

Nämä neljä Tietotaitajan tasoa tarjoavat luontevan jatkumon ihmisten henkilökohtaisten tietotyökyvykkyyksien kehittymiseen sekä luovat kokonaisuuden organisaatiotasoisen tuottavuuden ja innovatiivisuuden lisäämiseksi, kollektiivisen viisauden tuomiseksi yrityksen liiketoiminnan moottoriksi ja tietokulttuurin kehittäjäksi.

 

Alkuhaastattelut:

Tietotaitajan valmennusohjelman käynnistämisen tueksi toteutetaan kartoitustyö haastattelemalla sopivaa määrää eri yrityksen ammattiryhmien edustajia. Tämän aloitusprojektin tuloksena Tietotaitajan eri tasojen toteutuksissa:

  • Saadaan painotettua parhaiten yrityksen tarpeita hyödyttäviä näkökulmia
  • Osataan ottaa huomioon yrityksen tietokulttuuri ja maturiteetti sekä tavoitetaso
  • Syntyy kaikkia yrityksen työntekijöitä puhutteleva viestintäaineisto ja  menettelyt Tietotaitajan tavoitteista ja sisällöstä.

Toteutustavat:

Kurssit toteutetaan sekä live- että verkkokoulutuksina.  Osa pienryhmissä ja osa isompina massatapahtumina.

Osa koulutuksissa on  käytettävissä tallenteina. Yhteistyömme edetessä voimme tuottaa Online-toteutuksia myös muista koulutuksista.

Tukevana materiaalina toimivat artikkelikäsikirja sekä Hovin henkilöstön kirjoittamat tietokirjat.

Osa henkilöstöstä voi myös suorittaa Tietotaitajan valmentajasertifioinnin.

Esimerkkejä käytettävistä koulutusohjelmista:

Tiedolla johtaminen

Liiketoimintaosaajan koulutusohjelma

Lue lisää
Ketterä kehitys

Datatyön projektipäällikön koulutusohjelma

Lue lisää
Ketterä kehitys

Tietovarasto-osaajan koulutusohjelma

Lue lisää
Ketterä kehitys

Power BI osaajan koulutusohjelma

Lue lisää
Tiedolla johtaminen

Liiketoimintajohtajan koulutusohjelma

Lue lisää
Tiedolla johtaminen

CIO/CDO koulutusohjelma

Lue lisää

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

Terveisin
Petri Hakkarainen
Liiketoimintajohtaja
+358 (0)40 7690674
[email protected]