Tekoäly-koulutukset

Koulutus räätälöidään aina yrityksen ja organisaatioiden tarpeiden mukaisesti. Olemme kouluttaneet satoja pörssiyritysten johtajia ja asiantuntijoita kasvattamaan osaamistaan tekoälyn hyödyntämiseen.

Eroamme muista siten, että lähestymistapamme on konkreettinen ja suunniteltu aitojen liiketoimintaongelmien ratkaisemiseksi. Tuomme myös maailmalta alan osaajia Suomeen valmentamaan ja voimme käyttää tarvittaessa myös heitä räätälöidyissä kokonaisuuksissa.

Tarjoamme esimerkiksi näitä kolmea pakettia:

 1. Mitä jokaisen tulisi tietää tekoälystä
 2. Kasvua ja kilpailukykyä tekoälyllä
 3. Tekoäly -workshop

Kysy lisätietoja Hannu Järvi
[email protected], 040 068 7991

Hannu on myös kokenut puhuja.
Hannu puhui viimeksi Vermontissa, USA:ssa, World Wide Data Vault Consortiumissa. Puheen aiheena oli : ”Using DV2 to Capture Value in AI/ML Pipelines”

 

1. MITÄ JOKAISEN TULISI TIETÄÄ TEKOÄLYSTÄ

 • Massakurssi / auditoriokurssi
 • Puolikas tai koko päivä
 • 5 – 100 osallistujaa

MIKSI KURSSILLE KANNATTAA OSALLISTUA:

Tekoälyn kehitys on aikakautemme suurin talouselämää mullistava teknologinen murros. Tekoäly mahdollistaa ennennäkemättömiä kilpailukykyparannuksia osaavissa käsissä. Vaikka tekoälykehitys loppuisi tähän päivää, jo nykyteknologioita ja -menetelmiä soveltamalla organisaatiot voivat löytää loputtomasti arvokkaita kehityskohteita.

Ainoa etenemistä merkittävästi rajoittava tekijä on osaamisen puute. Analyyttisestä ja teknologisesta osaamista on huutava pula maailmanlaajuisesti. Vielä kertaluokkaa suurempi osaamisvaje on kuitenkin siinä, miten yritysten nykyinen henkilökunta osaa hyödyntää tekoälyä omissa tehtävissään. Tätä osaamista ei voi ostaa ulkoa. Täysin rutiininomaisia työtehtäviä lukuun ottamatta jokainen ammattilainen tarvitsee perustaidot siitä, miten tekoäly tulee vaikuttamaan omaan tehtäväkenttään.

KURSSIN KUVAUS:

Tämä kurssi perustuu koulutuksista saamiemme kokemusten pohjalta jatkuvasti kehittämiimme menetelmiin. Osallistujat ovat todennetusti pystyneet tehokkaasti oppimaan tekoälyyn liittyviä, teknisesti ja matemaattisesti erittäin haastavia konsepteja, riippumatta osallistujan taustasta ja toimenkuvasta.

 1. Kurssi kattaa seuraavat osa-alueet:
 2. Mitä jokaisen tulee ymmärtää tekoälystä
 3. Miten tekoäly vaikuttaa kaikkiin organisaation toimintoihin:
  Tekoäly tarkoittaa muutosta kohti oppivia toimintatapoja.
 4. Muutosten vaikutukset strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen
 5. Muutosten vaikutukset päivittäiseen operatiiviseen toimintaan

Kohdista 3 ja 4, painopiste on jälkimmäisellä.

Tavoitteena on, että osallistujat saavat kurssilta kaksi asiaa avuksi työhönsä:

 1. Vahva intuitio siitä, mistä tekoälyssä on nykymuodossaan kyse – ilman sukeltamista menetelmien matemaattisiin ja teknisiin yksityiskohtiin.
 2. Ymmärrys siitä, mitä osallistujan tulisi itse oppia lisää, että voisi hyödyntää tekoälyä omissa tehtävissään

 

 

2. KASVUA JA KILPAILUKYKYÄ TEKOÄLYLLÄ

 • Puolikas tai koko päivä
 • Johtajien kurssi
 • Osallistujia max. 15

MIKSI KURSSILLE KANNATTAA OSALLISTUA:

Tekoälyn kehitys on aikakautemme suurin talouselämää mullistava teknologinen murros. Tekoäly mahdollistaa ennennäkemättömiä kilpailukykyparannuksia osaavissa käsissä. Nämä kilpailukykytekijät ovat jokaisella toimialalla omanlaisensa. Tekoälyn hyödyntäminen vaatii osaamista tekoälyn soveltamisesta toimialan kilpailukykytekijöihin. Paras osaaminen toimialan kilpailukykytekijöistä on organisaation johdolla ja johtavilla asiantuntijoilla.

Tekoälyhankkeiden teknistä ja analyyttistä osaamista voi ostaa ulkoa, mutta organisaation johdon vastuulla on tämän osaamisen johtaminen ja soveltaminen organisaation kilpailukyvyn parantamiseksi. Samalla johto pysyy perillä niistä, ehkä hitaasti mutta varmasti tapahtuvista muutoksista, millä tekoäly muuttaa toimialan pelisääntöjä.

KURSSIN KUVAUS:

Tekoälykeskustelua hallitsevat toisaalta algoritmi-gurut ja toisaalta strategiakonsultit, jotka keskittyvät isoihin makrotaloudellisiin muutoksiin. Tämä kurssi keskittyy alueeseen, joka jää näiden väliin:
Johtajat tarvitsevat tietoa, miten heidän tulisi huomioida tekoälykehitys johtamisessaan tässä ja nyt.

Tämä kurssi perustuu kokemuksiin, joilla on viimeisen vuoden aikana koulutettu menestyksekkäästi noin 300 liiketoimintajohtajaa. (top 10 -pörssiyritys, MBA-ohjelma ym.)

Tavoitteena on, että osallistujat saavat kurssilta kaksi asiaa avuksi johtamiseen:

 1. Vahva intuitio siitä, mistä tekoälyssä on nykymuodossaan kyse – ilman sukeltamista menetelmien matemaattisiin ja teknisiin yksityiskohtiin.
 2. Edellisen avulla ja muiden alojen esimerkkeihin peilaten käsitys siitä, missä kaikkialla ja miten tekoälyä voi soveltaa parantamaan oman organisaation kilpailukykyä

Lyhyesti kurssin tarkoitus on antaa osallistujilla valmius ottaa ensimmäiset askeleet tekoälykehityksessä ja sen johtamisessa.

 

 

3. TEKOÄLY-WORKSHOP

 • Koko päivä
 • 5 – 15 osallistujaa

MIKSI KURSSILLE KANNATTAA OSALLISTUA:

Tekoäly koetaan usein virheellisesti teknologiakysymykseksi. Keskeistä hankkeissa on kuitenkin se, miten tekoälyllä parannetaan organisaation kilpailukykyä. Pitää olla ymmärrystä siitä, miten organisaation datavarannosta jalostetaan tekoälyä ja tekoälystä edelleen organisaation kilpailukykyä parantavia toimenpiteitä.

Hankkeeseen osallistujien pitää pystyä työskentelemään tehokkaasti yhdessä. Asian tekee haasteelliseksi paitsi se, että ihmisiltä puuttuu tekoälyosaamista myös se, että organisaatioilta puuttuu yksikäsitteiset kommunikointitavat. Tuotantolaitoksen suunnitteluun on yhteiset kuvaus- ja kommunikointimenetelmät, tekoälyhankkeisiin ei.

Workshopissa konsultti vastaa tehokkaista kommunikointikäytännöistä ja osallistujat voivat keskittyä oleelliseen kysymykseen: Miten tekoälyllä parannetaan organisaation kilpailukykyä.  Osallistujilta ei vaadita syvällistä osaamista tekoälystä. Konsultti fasilitoi työtä mm. analogioiden avulla. Mahdollisuuksien tunnistamista helpottaa analogiset tekoälyn sovelluskohteet muilta toimialoilta.

Workshopin avulla saadaan tehokas lähtö strategiatyölle tai tekoälyhankkeelle, vaikka osallistujien lähtöosaamistaso olisi rajallinen. Osaamistaso tekoälyasioissa on rajallinen kaikissa organisaatioissa.

KURSSIN KUVAUS:

Workshopin sisältö ja valmistelutyö räätälöidään tapauskohtaisesti.

Workhopissa on kuitenkin pääpiirteissään seuraavat vaiheet:

 1. Organisaation yhden tai useamman haasteen tai tavoitteen kuvaaminen
 2. Yllä olevan kuvaaminen konseptuaalisena datamallina – kartoitetaan millainen datavaranto organisaatiolla on tai voisi olla tavoitteen saavuttamiseksi
 3. Konseptuaalisen datamallin avulla rakennetaan yhteinen ymmärrys siitä, miten datasta voidaan jalostaa tekoälyä ja edelleen kilpailukykyä parantavia toimenpiteitä
 4. Päivitetään tavoitetila, millainen olisi organisaation tavoittelema datavaranto vuonna 202X.
 5. Tehdään backcasting. Tehdään suunnitelma vuodesta 202X vuosi kerrallaan taaksepäin, mitä toimenpiteitä tarvitaan, että tavoitteeseen päästään.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä avoimista koulutuksistamme.

Tiedolla johtaminen

Mitä jokaisen tulisi tietää tekoälystä

Tekoälyn kehitys on aikakautemme suurin talouselämää mullistava teknologinen murros. Tekoäly…

Lue lisää
Ketterä kehitys

MLOPS Training – Running successful AI projects in Production

Why MLOPS?  MOVING AI WORKLOADS RELIABLY IN PRODUCTION ”87% of…

Lue lisää
Ketterä kehitys

Python machine learning with Tensorflow 2.0

Kurssi arvostelu
4.5/5
4 Arvostelijaa

DAY1: GETTING STARTED Understand the fundamental building blocks of Machine…

Lue lisää
Ketterä kehitys

AI development in practice with Deep Learning and TensorFlow and Pytorch

This training was ranked #2 in the world out of…

Lue lisää
Ketterä kehitys

Deep Learning – Computer Vision CNN and RNN Analytics

DETAILED DESCRIPTION: Deep Learning is taking with world by storm…

Lue lisää
Ketterä kehitys

Deep Learning – Generative Networks GANs and Autoencoders

DETAILED DESCRIPTION: Deep Learning is taking with world by storm…

Lue lisää
Ketterä kehitys

Python ohjelmoinnin perusteet Azurea ja Dataa hyödyntäen

Python on maailman käytetyin ohjelmointikieli. Sen sovelluskohteista data-analyysi, datatiede ja…

Lue lisää