Partneriamme Hannu Järveä pyydetään usein pitämään webinaareja ja puheita liittyen dataan, analytiikkaan, tekoälyyn ja liiketoiminnan datavetoiseen kehittämiseen.  Hannu on nykyisin datanhallinnan keskeisempiä visionäärejä ja vaikuttajia Suomessa.

Data Vaultin kehittäjä itse Dan Linstedt kutsui Hannun Yhdysvaltoihin seminaariin puhumaan Data Vaultin hyödyntämisestä koneoppimisessa sekä tekoälykehityksessä.

Ohessa esimerkkejä mahdollisista puheista tai webinaareista. Esityksien tarkempi sisältö käydään läpi yrityksen tarpeiden mukaan ja mukaan voidaan ottaa myös johdon toivoma sanoma. Kesto on normaalisti puolesta tunnista 3 tuntiin, joiden jälkeen on aikaa keskusteluille.

 

Kysy lisätietoja Hannu Järvi
[email protected], 040 068 7991

1. Datanlukutaito

”Kulttuuri ja datanlukutaito ovat data- ja analytiikkajohtajien kaksi suurinta menestyksen estettä” Gartner, 2020

Aikakautemme suurimmat liiketoiminnan kehityksen mahdollisuudet perustuvat datan parempaan hyödyntämiseen.
Digitalisaatio, automaatio, robotiikka ja tekoäly kaikki perustuvat dataan.

 • Miksi datanlukutaito on tärkeää?
 • Mitä datanlukutaito on?’
 • Mitä data meille kertoo?
 • Mitä data itse asiassa kuvaa?
 • Passiivinen ja aktiivinen tiedolla johtaminen
 • Datavetoinen liiketoiminnan kehittäminen

2. Miten tekoäly muuttaa liiketoimintaa ja miten varaudut siihen

On vain kolmenlaisia yrityksiä: Datavetoisia yrityksiä, datavetoiseksi muuttuvia yrityksiä sekä kuolevia yrityksiä. Piilaaksossa uskotaan vakaasti tähän.
Datakyvykkäät yritykset voittavat datakyvyttömät. Samoin asiantuntijat ja johtajat, jotka osaavat hyödyntää datan mahdollisuuksia kuten tekoälyä, tulevat voittamaan kollegansa, joilla on vain perinteisiä vahvuuksia.

Esitys antaa asiantuntijoille ja esimiehille perusymmärryksen tekoälystä ja valmiudet huomioida sen vaikutukset omassa toiminnassaan

 • Miksi datan merkitys on noussut – läpimurrot analytiikassa, koneoppimisessa ja tekoälyssä
 • Kohti oppivia toimintatapoja
 • Muutos orgnisaation operatiivisissa toiminnoissa
 • Johtamisen muutos
 • Uusien  toimintatapojen jalkauttaminen

3. Miten data-analytiikan ja tekoälyn kehitys pitää huomioida henkilöstön kehittämisessä

Miten tekoäly muuttaa asiantuntijatyötä organisaatioiden kaikissa toiminnoissa

 • Tekoälyn uskotaan tekevän asiantuntijatyölle saman, mitä teollinen vallankumous teki ruumiilliselle työlle.
 • Tekoäly ei korvaa asiantuntijoita, kuten eivät koneet myöskään korvanneet tehdastyöläisiä.
 • Tehdastyöläisten piti kuitenkin erikoistua koneidenkäyttäjiksi. Samoin asiantuntijoiden pitää oppia soveltamaan tekoälyä ongelmiensa ratkaisussa.
Miten organisaatiot hyötyvät tekoälystä?

 • Tekoäly luo jo nyt ennennäkemätöntä kilpailuetua. Maailman arvokkaimpien yritysten menestys perustuu tekoälyyn.
 • Organisaation kilpailuetu syntyy pienistä puroista, kun tekoälyä hyödyntävät asiantuntijat organisaation eri toiminnoissa tekevät työnsä vähän kilpailjoitaan paremmin.
 • Pienet purot muodostavat valtavan virran. McKinsey arvioi vuonna 2016: ”data driven organisations are 23 times more likely to acquire customers, six times as likely to retain those customers, and 19 times as likely to be profitable as a result”
Esimerkkejä, miten johtavat suomalaiset yritykset kehittävät data-analytiikka- ja tekoälyosaamistaan

 • johtavan kansainvälisen pörssiyrityksen tekoälyohjelmassa koulutettiin n. 15 tekoälykehittäjää ja 150 tekoälyn soveltajaa.
  Jälkimmäinen ryhmä muodostui organisaation ylemmän ja keskijohdon edustajista, joiden vastuulla on liiketoiminnnan kehittäminen.
 • yritysten ja julkishallinnon datanlukutaitokoulutukset, joilla kehitetään data-analytiikan soveltamistaitoja

4. Datan, analytiikan ja tekoälyn tuomat mahdollisuudet ja mitä jokainen voi tehdä näiden hyötyjen saavuttamiseksi omassa työssään

 • Data & AI literacy teemaan liittyen tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä tunnistaa datasta liiketoimintamahdollisuuksia – ja toisaalta, tunnistaa liiketoimintasrategiasta lähtien vaatimuksia datalle ja sen kehittämiselle tulevaisuudessa. Tavoitteena on,  että osallistujat pystyvät  tulkitsemaan, miten data kääntyy analytiikaksi ja tekoälyksi ja siitä edelleen liiketoiminnallisiksi hyödyiksi ja kilpailueduksi.
 • Osallistujat saavat ymmärryksen mistä datassa, analytiikassa ja AI:ssa on kyse.
 • Lisätään ymmärrystä datan, analytiikan ja AI:n hyödyntämisen mahdollisuuksista  ja ajatusmaailman avartaminen.
 • Käydään läpi miten tekoälyprojektit etenevät vaiheittain, datan visualisointi sekä käytännön konkreettisia esimerkkejä.
 • Koulutuksessa opetetaan osallistujia tunnistamaan eri toimialojen ja toimintojen käyttötapauksissa olevia yhteneväisyyksiä datan, analytiikan ja tekoälyn soveltamisessa. Näin on mahdollista tunnistaa ja ideoida hyödyntämismahdollisuuksia omassa työssään.

 

5. In data race winners take it all

 • Data-driven organizations are superior in serving their customers
 • Data-driven organizations outperform their competitors in profitability
 • Digital transformation and AI opportunity are all about data
 • Winning the data race requires a little from everyone but not terribly much from anyone
 • Why your company and you as an individual should strive to be a winner in this race?

 

Kysy lisätietoja Hannu Järvi
[email protected], 040 068 7991