Suso Kolesnik

Suso Kolesnikilla on pitkä kokemus johtamisesta ja strategiatyöstä. Hän on toiminut mm. SOK:n viestintä- ja vastuullisuusjohtajana sekä erilaisissa viestintä- ja markkinointitehtävissä IBM:ssä ja Teklassa. Suson ydinosaamisalueita strategisen johtamisen ohella ovat toiminnan uudistaminen, vuorovaikutus ja viestintä.

Tulevat kurssit
Ei tulevia kursseja