Heimo Hänninen

Tiedonhallinnan asiantuntija Heimo Hänninen on erikoistunut tiedon mallintamiseen. Hän on perehtynyt semanttiseen graafiseen tietomalliin, joka on sekä ihmisten että tietokoneiden ymmärrettävissä.

– Graph Data Modeling –

Mallin pohjana on assosiatiivinen käsitteiden ja niiden välisten suhteiden kuvaus, joka tuoreimman tutkimustiedon mukaan vastaa myös ihmisaivojen tapaa käsitellä tietoa.

Ks. myös artikkeli GDPRää käsitteellisesti

Tulevat kurssit
Ei tulevia kursseja