Oletko (Big) Datatietoinen?

Liikenne- ja viestintäministeriö on vastikään julkistanut mielenkiintoisen raportin ”Big Datan hyödyntäminen”, jonka tarkoituksena on toimia pohjana kansalliseksi strategiaksi.

Mielenkiintoista on, että termi ”data” on nyt otettu käyttöön tavallaan virallisesti, sitä käytetään raportissa paljon enemmän kuin termiä ”tieto”. Datatietoisuus on myös mielenkiintoinen ja hyvä käsite, joka on määritelty näin: ” Datatietoisuudessa on kyse datan potentiaalisen arvon ja toisaalta riskien ymmärtämisestä.” Hienoa!

Toisaalta kuulostaa tutulta. Tietovarasto- ja Business Intelligence –ympyröissä olemme vuosikausia puhuneet ja kouluttaneet sitä, miten ”tiedot ovat tärkeä resurssi”, ”yritykset jotka tuntevat tietonsa ja käyttävät niitä päätöksenteon tukena menestyvät”. Usein olen sanonut:  ”organisaatio joka ei tunne tietojaan on kuin purjehtisi ilman merikorttia” tai ”johtajat ovat informaatiokatveessa”.

Tämä siis ennen Big Data aikaa, jolloin rakennettiin tietovarasto- ja Business Intelligence –ratkaisuja tavoitteena saada organisaation omat tiedot paremmin saataville ja eri järjestelmistä yhdisteltynä päätöksenteon ja tietojohtamisen (=datajohtamisen?) tukemiseksi. Väitän, että monasti yrityksen aivan omissa järjestelmissä oleva (pieni) datakin on edelleen hankalasti saatavilla ja siitä puristetaan tunnuslukuja hurjalla Excel-käsityöpyörityksellä. Datatietoisuutta tarvitaan!

Big Data –alue edellyttää uusia taitoja, joita raportissa ansiokkaasti esitellään. Ongelmana todetaan olemassa jo olevat osaamisen kapeikot. Mainittuna on tuttujakin taitovaatimuksia, mm. tietokantaosaaminen, SQL ja datamallinnus. Tämä datamallinnus on myös uudehko termi. Aiemmin on puhuttu tietojen tai käsitteiden mallinnuksesta.

Datatietoisuus on välttämätöntä

Ollaakseen Big Data –tietoinen on ensin oltava Datatietoinen yleensäkin. Tämä edellyttää perusdatataitojen vähintään ymmärtämistä ja asiantuntijatasolla osaamista. Näitä keskeisen tärkeitä taitoja ovat tietoarkkitehtuuri, käsitteiden mallinnus, tietovarastointi- ja Business Intelligence –osaaminen. Teknisemmällä tasolla on osattava  relaatiokannnat, SQL ja tietokantasuunnittelu sekä ETL-työt ja raporttien ja visualisointien teko. Näiden taitojen päälle on hyvä lähteä rakentamaan esim. Hadoop-, tilasto- ja analytiikkaosaamista.

Eivätkö nuo mainitut datataidot ole jo vanhanaikaisia, kuulen monen lukijan ajattelevan. Aletaan vaan analysoida näitä mielenkiintoisia isoja datoja. Mutta Big data ei ole erillinen saareke. Keskeisin osa asiakas-, tuote-, tilaus-,  henkilöstö- ja muusta ydindatasta on relaatiokannoissa  organisaatioiden tietojärjestelmissä ja tietovarastoissa. Liiketoiminta haluaa yhdistää ne uuteen Big Dataan. Asiakkaan klikkivirrat on voitava kytkeä tietovarastoon jo kertyneeseen asiakasdataan. Potilaan mittaustulokset eivät hyödytä muusta potilasdatasta erillään. Vuosien varrella koeteltu dataosaaminen helpottaa ja parantaa uuden  Datatietoisuuden ja Big Datan hyödyntämistä.

Tyrehdytä tiedonjanosi!

Uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa datan hyödyntämisestä, tekoälystä sekä muista ajankohtaisista aiheista tiedohallinnan maailmasta. Olemme data-alan johtava kouluttaja ja konsultti, joten saat tietoa suoraan kentältä. Saat samalla myös parhaat tarjoukset kansainvälisten huppuasiantuntijoiden valmennustilaisuuksiin.