Strateginen datan johtamisen kehittäminen

Esittely

Data tunnistetaan useimmissa organisaatioissa kriittiseksi resurssiksi ja omaisuuseräksi, josta on syytä pitää huolta ja johtaa.

Mutta miten johtaa tietoa niin, että tiedolla johtaminen ja tietotuotanto ovat koko organisaation yhteinen asia ja tietokulttuurin kehittäminen kaikkien vastuulla? Miten saadaan liiketoiminta aidosti kiinnostumaan datan hyödyntämisen mahdollisuuksista?

Vastaus piilee data-ammattilaisten ja liiketoiminnan edustajien yhteistyössä ja vuoropuhelussa. Molempien on tultava ulos mukavuusalueiltaan jakamaan tietoa, oppejaan ja kokemuksiaan ja löydettävä tähän yhteinen kieli, joka on perusta yhteiselle ymmärrykselle datan merkityksestä liiketoiminnan kehittämisessä.

Kurssikokonaisuutemme lähtee liikkeelle liiketoimintalähtöisen datastrategian rakentamisesta ja etenee siitä tietojohtamisen keskeisten osa-alueiden tarkempaan tarkasteluun ja niiden merkitykseen käytännön tietotyössä:

+ Lue koko esittely

Koulutusohjelman sisältö:

 • Datastrategian ja liiketoimintastrategian suhde ja vuoropuhelu
  • Kolme todellista use case tapausta datastrategiatyöstä:  Small / Medium / Large.
 • Tietovarantojen tunnistus ja priorisointi
 • Tietovarantojen yhdistäminen liiketoiminnan tarpeisiin käsitemallinnuksen avulla: yhteinen ymmärrys datan merkityksestä
 • Data omissa vai muiden käsissä? Toimittajien hallinta ja kilpailutukset
 • Data Govenrnancen soveltaminen liiketoiminnan käytäntöihin
 • Tietokulttuurin maturiteetti ja sen mittaaminen
 • Viestintä ja vuorovaikutus: periaatteet ja pelisäännöt

Lue lisää tästä koulutuksesta

 1. Tiedon omistajuuden ja johtamisen viitekehykset:
  – DAMA ym.
  – Asemointi datatyössä
  – Sisältö
  – Merkitys liiketoiminnalle
 1. Tapausesimerkkien esittelyt: onnistumisen menestystekijät ja sudenkuopat
 2. Toimintamallit ja roolit
  – Tiedon omistajuus eri tasoilla ja tehtävissä
  –  Tietovastaava ja tiedonhuoltaja –roolit
 1. Liiketoiminnan ja IT:n yhteispeli
 2. Tietotyön maturiteetin arviointi
 3. Kypsyystasoon ja tavoitetilaan soveltuvan tiedon omistajuus ja johtamisallin rakentaminen
 4. Jatkuvan kehittämisen prosessi ja muutosjohtaminen

Lue lisää tästä koulutuksesta

 1. Tiedon laadun kokonaiskuva
 • tiedon laadun eri muodot
 • tietoputki ja sen vaiheiden roolit
 • tiedon laadun kokonaishallinta perusjärjestelmien tiedon syöttämisestä tiedon hyödyntäjän työpöydälle
 • eri tyyppiset tiedot ja tietolähteet ja niiden hallinta laatutyössä (ml Master Data)
 1. Tiedon laatutyö dataprojektin kehitysvaiheessa
 • tiedon muotoilu eri vaiheissa laadunvalvontapisteet
 • mallinnustyö tiedon laatutyössä
 • tiedon validointi tietotuotteiden kehitystyössä (mm.Power BI:llä)
 • laatutyön yhteistoiminta liiketoiminnan kanssa:
 • laatutyö osana Data Governancea
 • tiedon tuottajan ja käyttäjän yhteistyön järjestäminen (takaisinkytkentä, tiedon tuottajan insentiivit)
 1. Tiedon laatutyö tuotannossa
 • tiedon laadun valvonnan järjestäminen (tekninen ja toiminnallinen)
 • tiedon laadun valvonnan työkalut (mm. SQL & Power BI)

Lue lisää tästä koulutuksesta

1.Eri tyyppiset dataprojektit

2.Projektin asettaminen ja Business casen laatiminen dataprojektista

3.Projektijohtamisen kannalta oleelliset dataprojektin erikoispiirteet

 • Dataan liittyvä kulttuuri organisaatiossa
 • Projektin omistajuus
 • Tuotosten määrittely ja rajaus
 • Arkkitehtuurit
 • Oma organisaatio
 • Osaaminen
 • Data laatu
 • Kollektiivinen viisaus
 • Monitoimittajatoteutus

4.Projektitoimituksen suunnittelu ja hankinta

 • Mitä pitää tietää kun lähtee tekemään alustavaa suunnittelua ja toimituksen hankintaa?

5.Menetelmät

 • Projektin ja datan omistajuuden rakentaminen
 • Käsitemallinnus osana projektin suunnittelua ja hallintaa
 • Datan laadun käsittelyn konseptit ja menetelmät projektissa
 • Projektin organisoituminen ja monitoimittajaympäristön hallinta
 • Ketterät dataprojektien työrutiinit (infoketterä)
 • Projektin kommunikaatio

6.Muutosjohtaminen

 • Toteutuksesta hyötyihin: yhteistyön rakentaminen liiketoiminnan ja käyttäjien kanssa
 • Yhteistoiminta johdon kanssa
 • Viestintä strategisena johtamisena työkaluna

Lue lisää  tästä koulutuksesta

Kouluttajat:

JARI YLINEN

Toimitusjohtaja, Hovi Competence Development Oy

Toimitusjohtaja, Hovi Competence Development Oy. Jari  Ylisellä on monipuolinen kokemus CIO-tehtävistä sekä muutosjohtamisesta. Hän vetää sekä suomalaisten yritysten tietohallintojohdon yhteistyöryhmää, IT Forumia että liikkeenjohdon yhteistyöryhmää, Systeemiryhmää.

Hänen erityisaluettaan ovat organisaation IT-arkkitehtuuri ja tietovarastoinnin hyödyntäminen liiketoiminnassa.

Lue lisää

SUSO KOLESNIK

Strategiakonsultti Ari Hovilla

Suso Kolesnikilla on pitkäaikainen kokemus SOK:n johtoryhmän viestintä- ja vastuullisuusjohtajana strategiatyöstä sekä johtotehtävistä mm. IBM:ssä ja Teklassa. Suso on vastuullisen liiketoiminnan johtamisen asiantuntija, coach ja mentori, joka saa niin strategiaprosessit lentoon kuin ihmiset löytämään parhaan potentiaalinsa. Suso tietää miksi ”viestintä epäonnistuu aina, paitsi sattumalta” ja osaa huolehtia, että tämä motto ei meidän asiakashankkeissamme pidä paikkaansa.

Lue lisää

MINNA OKSANEN

Minna on vahva osaaja tiedonhallinnan eri osa-alueilla. Hänen suurin kiinnostuksensa on aina ollut tieto ja miten tietoa hyödynnetään. Minnan vahvuus on liiketoiminnan mallintaminen tieto- ja prosessimalleiksi.

Hän on osallistunut laajoihin tietovarastointi- ja raportointihankkeisiin, ja Minnalla on myös osaamista GDPR:stä. Hän on ollut mukana kehittämässä ja jalkauttamassa tiedonhallintamalleja ja ollut määrittelemässä organisaatioille tietoarkkitehtuureja.

Konsultointityön lisäsi Minna on toiminut kouluttajana ja nyt aloitettuaan Ari Hovilla hän on kouluttanut SQL-kieltä, tiedonmallinnusta ja tiedonhallintaa.

Lue lisää

ROOPE RANTANEN

KTM ja Data Engineer Ari Hovilla

Roope Rantanen on hankkinut tukevan kokemuksen raportoinnista pilviympäristöissä kehittäessään raportointia suurissa energia- ja metsäteollisuuden sekä vähittäiskauppa-alan yrityksissä.

Lue lisää

VELI-MATTI ANTTILA

BEng (Bachelor of engineering in telecommunication)

Veli-Matti Anttila on kerännyt reilun 20 vuoden ajan laajan ja monipuolisen kokemuksen ja osaamisen projektien ja hankkeiden tehokkaasta hallinnasta ja toteuttamisesta.

Teollisuuden projektien, jatkuvan parantamisen sekä yrittäjyyden tuomien oppien soveltaminen dataprojekteihin sekä menetelmien kehitys on ollut Veli-Matin kiinnostuksen kohteena viime vuosien ajan.

Lue lisää

Strateginen datan johtamisen kehittäminen

Teema:
Tiedolla johtaminen
Kieli:
Suomi
Kesto:
8 päivää
Aloituspäivämäärät:
Ota yhteyttä

Koulutusohjelmalla / kurssilla ei ole aktiivisia aloituspäivämääriä, jos olet kiinnostunut kurssista ota yhteyttä.

Ota yhteyttä

Ottakaa yhteyttä:

 

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Tiedolla johtaminen

Practical steps for developing Data Strategy and Governance

Lue lisää
Datan hallinta

Data Management Fundamentals and DAMA Certification Preparation

Lue lisää
Tiedolla johtaminen

Tiedon strateginen johtaminen

Lue lisää
+