Strategian toimeenpanosta liiketoiminnan suunnitteluun

Esittely

Näin budjetointikauden alla lienee hyvä kyseenalaistaa jokavuotista rituaalia. Tiesitkö, että Suomessa vähintäänkin 100 000 ihmistä käyttää vuosittain yhden kuukauden työpanoksen budjetointiin? Voisiko tämän ajan hyödyntää jollain tapaa tehokkaammin?

Niin ikään strategian toimeenpanoa pidetään erittäin tärkeänä, mutta kyseisellä alueella suomalaisten yritysten nykyvalmius on heikko. Monet yritykset haluavat myös parantaa reagointinopeuttaan markkinoiden muutoksiin ja toimialojen nopeutuneeseen sykliin. Tämä ei onnistu perinteisellä vuosibudjetoinnilla.

Usein myös strategian mittaaminen koetaan hankalaksi ja oikeiden mittareiden löytäminen koetaan haasteelliseksi.

Koulutuksemme tarjoaa vaihtoehtoja perinteisellä budjetoinnilla johtamiseen. Osallistavalla ja keskustelevalla kurssilla referoidaan laajasti parhaiden käytäntöjen mukaisia toteutuksia sekä kerrotaan mikä on moderni tapa toteuttaa tänään ennustamisen, suunnittelun ja mittaamisen ratkaisut. Koulutus ohjaa ajattelemaan asioita uudella tavalla, kertoo parhaita käytäntöjä sekä suosituksia ja referoi suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden liiketoiminnan kehityshankkeissa tehtyjä ratkaisuja.

Koulutus jakaantuu kahteen päivään. Ensimmäisenä päivä on teoriapainotteisempi, jota kevennetään aiheisiin sopivilla harjoituksilla. Lähdemme liikkeelle strategian määrittelystä, pohdimme KPI-mittareita ja päädymme toimintasuunnitelman luomiseen sekä keinoihin kommunikoida ja seurata strategiaa. Taktisella tasolla puhumme enemmän ennustamisesta ja ajuripohjaisesta suunnittelusta. Operatiivisella tasolla puolestaan annamme käytännönläheisiä esimerkkejä esimerkiksi myynnin, HR:n tai kulujen suunnittelemisesta ja ulkoisten tietolähteiden hyödyntämisestä S&OP-prosessissa.

Koulutuksen toinen päivä on käytännönläheinen. Kerromme lukuisten demojen ja esimerkkien kautta, miten modernit tietojärjestelmät tukevat liiketoiminnan johtamista ja toimivat päätöksenteon tukena.

Miksi osallistua?

  1. Haluat tietää, miten tänä päivänä kannattaa toteuttaa ennustamisen, suunnittelun, budjetoinnin ja mittaamisen ratkaisut
  2. Kaipaat käytännön vinkkejä ja parhaita käytäntöjä oman organisaatiosi liiketoiminnan ohjauksen sekä johtamisen kehittämiseksi
  3. Tarvitset päivitystä modernien tietojärjestelmien käyttöön
  4. Haluat kuulla kokemuksia muiden osallistujien toimintaympäristöistä
  5. Pääset harjoituksen kautta toteuttamaan käytännön projektin läpiviennin

 

 

PÄIVÄ 1 – Strategian toimeenpano ja liiketoiminnan suunnittelu

Strateginen

–          Millaista on tämän päivän suorituskyvyn johtaminen?

–          Strategian painopistealueiden määrittely ja strategian suunnittelu

–          Strategisten avainmittareiden (KPI) määrittely ja tavoiteasetanta

–          Toimintasuunnitelman luominen

–          Strategian visualisointi, kommunikointi ja seuranta

Taktinen

–          Johdon raportointi – miten esittää ja visualisoida oikein?

–          Ennustaminen ja budjetointi nykypäivänä

o   Mitä ennustetaan ja millä?

o   Mikä on oikea ennustetarkkuus ja -sykli?

o   Pullokaulat ja työskentelytapojen kehitys

o   Budjetoinnista luopuminen: vuosibudjetista rullaavaan suunnitteluun

–          Ajuripohjainen suunnittelu

–          Modernit johtamismallit: miten nykypäivänä voitaisiin johtaa organisaatioita?

–          Integroitu liiketoiminnan suunnittelu

Operatiivinen

–          Esimerkkejä operatiivisesta suunnittelusta: myynnin, HR:n ja kulujen suunnittelu

–          Ulkoiset tietolähteet osana Sales & Operations Planning -prosessia

–          Raportointi ja analytiikka

 

PÄIVÄ 2 – Modernit tietojärjestelmät liiketoiminnan johtamisen ja päätöksenteon tukena

–          Arkkitehtuurit

–          Liiketoiminnan suunnittelu

–          Konsolidointi

–          Raportointi ja analysointi

–          Edistynyt analytiikka

–          Hankkeen läpivienti organisaatiossa

–          Kilpailuttaminen

+ Lue koko esittely

Strategian toimeenpanosta liiketoiminnan suunnitteluun

Kieli:
Suomi
Kesto:
2 Päivää
Paikka:
Paasitorni Helsinki
Aloituspäivämäärät:
Ota yhteyttä

Koulutusohjelmalla / kurssilla ei ole aktiivisia aloituspäivämääriä, jos olet kiinnostunut kurssista ota yhteyttä.

Ota yhteyttä

Ottakaa yhteyttä:

 

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Datan hallinta

Data Management Fundamentals and DAMA Certification Preparation

Lue lisää
Tiedolla johtaminen

Tiedon strateginen johtaminen

Lue lisää
Datan hallinta

Data ja analytiikka ratkaisujen modernit toteutukset

Lue lisää
+