• Ohjelmiston jakamisen periaatteet (Server, Application Server, Client)
  • PL/SQL-moduulityyppien väliset erot
  • PL/SQL-proseduurien ja –funktioiden kehittäminen
  • PL/SQL-moduulien hallinta tietokannassa
  • Ohjelmapakettien luonti ja niistä saatavat hyödyt
  • Ref Cursor
  • Cursor Expression
  • Tietokantatriggeri-tyypit ja niiden käyttö
  • Riippuvuusketjut
  • Eräiden Oraclen tarjoamien valmiiden tietokantapakettien esittely
  • System Event -triggerit