Kouluttajana on Suomen kokeneimpiin Hadoop -osaajiin kuuluva Karri Pulkkinen Biscuit Finland Oy:stä. Hänellä  on pitkä käytännön kokemus Big Data -teknologioiden hyödyntämisestä mm. Fonectalla ja Nokialla.

Kenelle:

Tietovarastosuunnittelijoille ja -toteuttajille, BI-asiantuntijoille, DW/BI-alueen projektipäälliköille, esimiehille, Big Data -alueen henkilöille, arkkitehdeille.

Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia.

Sisältö:

Big Data
– ei-strukturoitun tiedon muodot
– määrittelyt, businesslupaukset ja esimerkkejä
– tekniset toteutukset, NoSQL
– toimittajakatsaus: IBM, Oracle, Microsoft, Cloudera, jne.
– Tiedolla johtaminen ja analytiikka

Big Data osaksi tietovarastoratkaisuja
– Hadoopin mahdolliset käyttöalueet
– SQL-kielen rooli
– Data Virtualization –tekniikat
– Vaikutukset tiedon mallinnukseen ja osaamisalueisiin

Hadoop
– Hadoop ja Hadoop-ekosysteemi
– Hadoop –distribuutiot ja deployment-vaihtoehdot
– mm. Cloudera, Hortonworks, MapR, Amazon, perinteiset
– Big Data pilvipalvelut
– Tulevaisuuden Big Data teknologiat