Miten rakennat toimivan toimintamallin Tiedolla Johtamiseen erilaisille organisaatioille

Esittely

Tule oppimaan miten tiedolla johtaminen saadaan kuntoon, kun liiketoiminta ottaa vetovastuu toimintatapojen muuttamisesta. Työvälineet toimintatapojen muuttamiseksi saa tästä koulutuksesta.

Tämän käytännönläheisempää koulutusta on vaikeaa löytää, koska kaikki koulutuksen sisältämät osa-alueet on testattu ja hiottu toimiviksi vaativissa työelämän olosuhteissa. Koulutuksen sisältö yhdistää kahden IT-alan konkarin Jari Ylisen ja Ari Hovin vuosikymmenien vankan kokemuksen.

Toimintatapaa noudattamalla organisaatiolla ja johdolla on saavutettavissa seuraavia lopputuloksia.

 • Johdolla on käytössään luotettavaa ja laadukasta tietoa päätöksenteon tueksi.
 • Tiedon laatuun voi luottaa, koska tiedonhallinta on aidosti omissa käsissä.
 • Johdon luottamuksen ylläpidosta johtuen tiedon kehittämisen resurssit pysyvät hyvinä.
 • Organisaation datat ovat omassa hallussa ja toimittajista ei olla liian riippuvaisia.
 • Henkilöstön osaamisen täsmäkouluttaminen on helppoa, koska ymmärretään mitä osaamista tarvitaan datan hyödyntämiseksi.
 • Organisaation kulttuurista tulee “data driven”, koska opitaan ymmärtämään dataa ja miten siitä tuotetaan hyödyllistä tietoa päätöksenteon tueksi ja asiakkaita palvelemaan.

Miten koulutuksen hyväksi havaitut toimintatavat ovat syntyneet?

 • Miten johdon tietotarpeet on saatu toteutettua Suomen pankkikriisiin liittyvän Arsenalin ajoista aina HUS Sairaanhoitopiirin nykypäivän moderneihin haasteisiin.
  Miksi konsepti on toiminut ja miten se on kehittynyt vuosien aikana?
 • Millaisia nykypäivän haasteet ovat käytännössä?
 • CASE STUDY:  “Rakennettiin kallis tietoallas josta ei saada irti mitään hyötyä”.
  Miksi tilanteeseen oltiin päädytty ja mitä olisi pitänyt välttää.
  Miten tilanne saatiin ratkaistua.
 • Teknologia ja välineet muuttuvat jatkuvasti, mutta ratkaisevaa on miten ihmiset toimivat. Ihmisten innostuksesta ja osaamista tulee todellinen tuottavuus.

 

Viisi edellytystä, joilla konsepti saadaan toimimaan erilaisissa organisaatioissa?

1. VETOVASTUU JA TUKI  LIIKETOIMINNALTA

 • Miksi tiedolla johtaminen hankkeista tulee yleensä lopulta kalliita ja pitkiä IT-projekteja
 • Huonot tulokset johtavat lopulta luottamuksen katoamiseen .
 • Miksi on toimivampaa, että liiketoiminta ottaa vetovastuun toimintatapojen muuttamisesta.
 • CASE STUDY: Jari Ylinen “Ulkoista tukea HUS johdolle”.

2. KESKEISTEN HENKILÖIDEN ROOLITUS

 • Tiedonhuoltotrion ideana on kattaa osaaminen ja ymmärrys koko dataputkesta – päästä päähän.
 • TIETOVASTAAVA – johdon tiedolla johtamisen tuki
  Roolin merkitys ja tehtävät.
  Tietovastaavaksi sopii normaalisti johtajan luottohenkilö tietoon liittyvissä asioissa
  Miten henkilön roolia pitää kasvattaa?
  Miten henkilö saadaan innostumaan laajenevasta roolista?
  Vaadittava osaaminen roolissa pärjäämiselle.
 • TIEDONHUOLTAJA – tietovastaavan IT-kumppani
  Roolin merkitys ja tehtävät.
  Millainen henkilö soveltuu tehtävään?
  Mitä osaamista hänellä tulisi olla?
  Miten idea myydään henkilölle?
  Miten roolissa pärjääminen varmistetaan?
 • DATA SCIENTIST – datan syväosaaja
  Tuntee raakadatan ja hallitsee datan lukutaidon
  Roolin merkitys ja tehtävät.
  Millainen henkilö soveltuu tehtävään?
  Mitä osaamista hänellä tulisi olla?
  Miten roolissa pärjääminen varmistetaan?
 • CASE STUDY:  “Roolitukset ja niiden toimivuus kahdessa erilaisessa organisaatiossa”.

3. OMAT TIEDOT OMAAN HALTUUN

 • Mitä data omassa hallussa tarkoittaa ja miten se varmistetaan?
 • Tietojen laatuprojektilla saadaan lähdejärjestelmien tiedot kuntoon.
 • Miksi usein tarvitaan erillinen tietovarasto?
 • Käyttäjä keskiöön -> “infokerros” ja sen hyödyntäminen
 • Miksi tiedonhuoltotrio toimii?
 • Miten toimittajalukko estetään?
  Toimittajat ovat erittäin tärkeitä ja joskus ongelmatilanteeseen on vain ajauduttu.
 • CASE STUDY: “Moderni tietovarastohanke yhdistettynä Infokerroksella”
  Miten saadaan heti hyötyjä vuosien puurtamisen sijaan?
  Käsitemallin merkitys – Ellie.
  Miksi Data Vault 2.0 on yleistynyt?

4. HENKILÖSTÖN OSAAMISEN VARMISTAMINEN

 • Miksi dataan liittyvä yleinen osaamisen kasvattaminen on tärkeää?
 • Tiedonhuoltotrion osaamisen kasvattaminen.
 • Mitä omatoimisuus vaatii jatkossa henkilöstöstöltä?
 • Miten varmistetaan toimittajilta oppiminen?
 • Miksi oman nykyisen henkilöstön kouluttaminen on järkevää
  Data alan osaajat ovat kalliitta ja heitä on vähän.
  Omatkin osaajat haluavat kehittyä – tai lähtevät talosta
 • CASE STUDY: Henkilöstön täsmäkoulutukset

5. LUOTTAMUKSEN KASVATTAMINEN JA YLLÄPITO

 • Miksi luottamus Tiedon laatuun on tärkeää?
 • Käyttötapauksien merkitys
 • Nopeiden voittojen tärkeys?
 • Laatuun voi luottaa, koska tiedon laatu tulee siitä, että organisaatio tekee itse tietotyötä.

Yleisiä ongelmatilanteita ja niistä ylipääseminen

 • Yleisimmät havaitut ongelmat?
 • Henkilöstön muutosvastarinta ja sen ratkaiseminen
 • Johdon muutosvastarinta ja sen ratkaiseminen
 • Toimittajien mahdolliset eriävät intressit.

Loppukeskustelut

+ Lue koko esittely

Kouluttaja:

JARI YLINEN

Toimitusjohtaja, Hovi Competence Development Oy

Toimitusjohtaja, Hovi Competence Development Oy. Jari  Ylisellä on monipuolinen kokemus CIO-tehtävistä sekä muutosjohtamisesta. Hän vetää sekä suomalaisten yritysten tietohallintojohdon yhteistyöryhmää, IT Forumia että liikkeenjohdon yhteistyöryhmää, Systeemiryhmää.

Hänen erityisaluettaan ovat organisaation IT-arkkitehtuuri ja tietovarastoinnin hyödyntäminen liiketoiminnassa.

Lue lisää

Miten rakennat toimivan toimintamallin Tiedolla Johtamiseen erilaisille organisaatioille

ict koulutus helsinki
Teema:
Tiedolla johtaminen
Kouluttaja:
JARI YLINEN
Kieli:
Suomi
Kesto:
1 päivä
Paikka:
Etäkoulutus

Koulutusohjelmalla / kurssilla ei ole aktiivisia aloituspäivämääriä, jos olet kiinnostunut kurssista ota yhteyttä.

Ota yhteyttä

Ottakaa yhteyttä:

 

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Tiedolla johtaminen

Practical steps for developing Data Strategy and Governance

Lue lisää
Datan hallinta

Data Management Fundamentals and DAMA Certification Preparation

Lue lisää
Datan hallinta

Tietovarastointi osana tietohallintoa ja kokonaisarkkitehtuuria

Lue lisää
+