Master Data Management käytännössä

Kurssin esittely

Master Data Management (MDM, avaintiedonhallinta) koetaan liian usein akateemisena harjoituksena ja IT-osaston omana harmonisointina, joka jää kauas todellisista liiketoimintahyödyistä. On jo aika ravistaa tätä käsitystä ja oppia menetelmiä sekä parhaita käytäntöjä aiheen eri osa-alueille.

Kurssin jälkeen pystyt toimimaan MDM-hankkeen eri vaiheissa aina liiketoimintahyötyjen kartoittamisesta prosessien jalkauttamiseen asti ja ymmärrät sen yhteyden organisaation strategiseen toiminnan kehittämiseen. Osallistujana opit keskeiset MDM-käsitteet ja -toimintamallit sekä saat mukaasi konkreettisia työvälineitä oman organisaatiosi MDM-kehittämisen tueksi. Koulutuksessa MDM-osa-alueet käydään vaiheittain läpi esimerkkien ja harjoitusten avulla.

Kouluttajana toimii pitkän linjan asiantuntija Tero Laatikainen Talent Base Oy:stä.

Kurssi ylitti korkealla olleet ennakko-odotukseni! Erittäin kattava, riittävän ykstyiskohtainen ja käytännönläheinen käsittely MDM:n keskeisistä osa-aluiesta loogisessa järjestyksessä. Konkretiaa ja käytäntöä kytkettynä teoriaan!

– Mikko Jouhtio, Kehityspäällikkö, OP-Palvelut Oy

Kenelle:

Kaikille MDM -alueesta kiinnostuneille. MDM-vastaaville, arkkitehdeille, tietovarastoasiantuntijoille, alueen esimiehille ja projektipäälliköille. Sopii sekä yritysten että julkishallinnon henkilöille.

Esitiedot

Perustiedot tiedonhallinnasta.

Sisältö:

Mitä on Master Data Management (MDM)

 • MDM-ajattelumalli ja keskeiset käsitteet
 • Yleisimmät Master Data -alueet
 • Miten MDM liittyy yrityksen toimintoihin ja niitä tukeviin operatiivisiin järjestelmiin sekä tietovarastointiin ja raportointiin

MDM:n Liiketoiminnalliset hyödyt

 • Tyypillisiä syitä MDM-hankkeen käynnistämiseksi
 • Kartoitus (metodeja ja työvälineitä + harjoitustehtävä)
 • MDM-hankkeen perustelu organisaation johdolle (case)

Master Data -objektien määrittäminen ja kuvaaminen

 • Miksi yhteisesti sovitut määritelmät ovat välttämättömiä
 • Kuinka yhteiset määritelmät kuvataan eri sidosryhmien ymmärtämällä tavalla (metodeja ja työvälineitä + harjoitustehtävä)
 • Olemassaolevien mallien hyödyntäminen (parhaat käytännöt )

Master Datan hallinnan prosessit

 • Kuinka liittää Master Datan hallinta liiketoiminnallisiin prosesseihin
 • Kenelle kuuluu vastuu Master Data -prosessien kehittämisestä?
 • Master Datan muutokset läpi tiedon elinkaaren (metodeja ja työvälineitä)
 • Helppokäyttöiset prosesseja ohjaavat työvälineet

MDM osana organisaatiokulttuuria

 • Mitä on Data Governance, eli tiedon hallintamalli?
 • Master Datan omistajuus ja vastuu laadusta
 • MDM-organisaation muodostaminen (parhaat käytännöt)

MDM osana yrityksen tieto- ja kokonaisarkkitehtuuria

 • Erilaiset MDM-arkkitehtuurit
 • MDM-työvälineiden keskeisiä ominaisuuksia (harjoitustehtävä)
 • Markkinakatsaus MDM-järjestelmiin

Master Datan laadun mittaaminen ja jatkuva parantaminen

 • Miten luoda mittarit datan laadulle ja seurata niiden toteutumista
 • Toimenpiteet laadun parantamiseksi
 • Työvälineitä datan laadun mittaamiseen ja parantamiseen (metodeja ja työvälineitä)

MDM-hankkeen projektointi

 • Erilaisia lähestymistapoja MDM-hankkeen projektointiin (parhaat käytännöt)
 • Muutosjohtamisen tarve
 • Mitä tulee vaatia ulkopuoliselta toimittajalta
+ Lue koko kurssiesittely

Master Data Management käytännössä

Kieli:
Suomi
Kesto:
2 Päivää

Kurssilla ei ole aktiivisia aloituspäivämääriä, jos olet kiinnostunut kurssista ota yhteyttä.

Ota yhteyttä

Tuleeko yrityksestäsi useampi osallistuja?

Järjestämme myös yrityskohtaisia kursseja.

Haluan koulutuksen koko yritykselleni

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Datan hallinta

Tietojen mallintaminen – Data Modeling

Lue lisää

Interview with Donna Burbank

Lue lisää

Data-alan kursseja vuonna 2020!

Lue lisää

Ryhdy liiketoiminnan partneriksi

Lue lisää
+