Tapio Matinmikko

Tapio Matinmikko on työskennellyt ohjelmistotuotannon alalla 22 vuotta ohjelmistoyritysten erilaisissa asiantuntijatehtävissä sekä erikoistutkijana Teknologian tutkimuskeskuksessa (VTT), jossa päätutkimusaiheena on ollut ohjelmistotuotanto sekä ohjelmistoratkaisujen hankinta ja hyödyntäminen yrityksissä ja organisaatiossa. Ennen tutkijanuraa Tapio on työskennellyt mm. CCC-yhtiöissä sekä Oracle Finland Oy:ssä, jossa hän on toiminut erilaisissa asiantuntijatehtävissä Oracle-teknologian ja -ratkaisujen parissa. Erilaisten projektien kautta hän on kartuttanut osaamistaan osallistumalla yli 50 suomalaisen yrityksen tai organisaation ohjelmistoratkaisujen kehittämiseen, käyttöönottoon ja hyödyntämiseen sekä hän toiminut myös ohjelmistojen tilaajaorganisaatioissa. Tällä hetkellä hän työskentelee Oulun kaupungin tietohallinnossa ja on päivittäin mukana ICT ratkaisujen hankinnassa sekä toimii itsenäisenä konsulttina ja kouluttajana.

Tapiosta sanottua: ”Tapio tekee päivittäin työkseen, sitä mitä myös kouluttaa, joka myös heijastuu asioiden esittämisenä käytännönläheisesti ja konkreettisesti, ilman teoreettista pohdiskelua”, ”Tapion kertomana monet vaikeatkin asiat tulee ymmärretyksi”, ”Tapion asiantuntemuksessa näkyy selkeästi se, että hän toimii kokoajan ”ns. kädet savessa” erilaisissa asiantuntija tehtävissä”

Tulevat kurssit
Ei tulevia kursseja