Energia-alan koulutuskokonaisuudet

Energia ala on muuttumassa autojen sähköistymisen, uudistuvien energiantuotantotapojen sekä uudenlaisten energian varastointitapojen johdosta.

Dataa kertyy eri lähteistä kiihtyvään vauhtiin ja sitä pitäisi pystyä myös hyödyntämään. Asiakkaille pitää jatkossa tuottaa erilaista heitä palvelevaa tietoa. Tässä muutoksessa tarvitaan paljon uutta osaamista, uusia toimintapoja sekä uudenlaista johtamista.

Osa yrityksistä on jo aloittanut muuttumisen  ja osa on vasta aloittamassa. Alta löydät esimerkkejä koulutuksista joita olemme tehneet energia-alaan liittyen tai joita käytetään jo hyvin paljon muilla toimialoilla.

1. Datanlukutaidon osaamisen kasvattaminen

Tämän tyyppisen koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä tunnistaa datasta liiketoimintamahdollisuuksia – ja toisaalta, tunnistaa liiketoimintasrategiasta lähtien vaatimuksia datalle ja sen kehittämiselle tulevaisuudessa. Osallistujat oppivat  tulkitsemaan, miten data kääntyy analytiikaksi ja tekoälyksi ja siitä edelleen liiketoiminnallisiksi hyödyiksi ja kilpailueduksi.

 

Henkiöstön osaamisen tasosta ja yrityksen tahtotilasta riippuen nämä koulutuksessa käsitellään seuraavanlaisia aiheita:

  1. Datanlukutaito, tiedolla johtaminen ja datavetoinen liiketoiminnan kehittäminen
  2. Analytiikan, koneoppimisen ja tekoälyn mahdollisuudet toiminnan kehittämisessä
  3. Data- ja analytiikkaratkaisujen modernit toteutukset

 

Lue lisää toimitusjohtajamme Hannu Järven Datanlukutaitoa voi kehittää blogista.

 

Gartner määrittää datanlukutaidon seuraavasti:

“Data literacy is the ability to read, write and communicate data in context, with an understanding of the data sources and constructs, analytical methods and techniques applied, and the ability to describe the use case application and resulting business value or outcome.”

REFERENSSI CASE: HELEN

Helenille toteutettiin juuri datanlukutaitoon liittyvä 3 tunnin koulutus valitulle joukolle. Itse koulutus suunniteltiin johdon tahtotilaa tukien. Koulutus meni hyvin ja siitä saatujen palautteiden pohjalta muokataan seuraavaksi 20 minuutin mittaisia videokoosteita. Ne on tarkoitettu koko muulle henkilökunnalle itse valittuna aikana katsottaviksi.
Niina Andrade

2. Miten tietojohtamisen ja tiedonhuollon parhaat käytännöt saadaan käyttöön energialan yrityksissä

Koulutuksen sisältö käsittelee seuraavia aiheita:

  1. Tavoiteltu strateginen lopputulos
  • Tiedonhallinta aidosti omissa käsissä tiedonhuollon avulla
  • Tiedonhuolto huolehtii tietojen jatkuvasta huollosta ja kytkee tietotuotannon liiketoiminnan ohjaukseen
  • Datat omassa hallussa
  • Henkilöstön osaaminen oikealla tasolla ja jatkuva oppiminen
  • Toimittajista ei olla riippuvaisia
  • Ihmiset ovat kasvaneet

2. Omat tiedot omaan haltuun

3. Oman henkilöstön osaamisen varmistaminen

4. Muutoksen vetovastuu

5. Henkilöstön roolitus

6. Teknologiavalinnat

7. Ongelmatilanteiden ratkaiseminen

 

3. Mallipohjainen liiketoiminnan kehittäminen

Useissa data-hankkeissa ongelmana on saada pidettyä loppuun asti mukana liiketoiminta ja heidän tarpeensa, vaikka kiinnostus on alussa suurta. Liiketoiminnan halu käyttää aikaansa vähenee helposti, jos asiat kestävät kauan ja ne ovat liian teknisiä. Liiketoimintaa pitäisi myös kyetä johtamaan ja kehittämään data-vetoisesti kokonaisuutena.

Ellie on juuri tähän tarpeeseen kehitetty työkalu. Käsitemallintaminen on erinomainen tapa saada liiketoiminnalle keskeiset asiat kaikkiin data-hankkeisiin ja samalla muodostetut yhdessä sovitut käsitteet auttavat puhumaan yhteistä kieltä.  Lue lisää tästä.

REFERENSSI CASE: HUS

Työntekijämme Jari Ylinen työskentelee HUSissa tietovarastoinnin ja johdon raportoinnin uudistamisen sekä tiedonhallinnan muutosjohtamisen parissa. Olemme olleet mukana myös tietovaraston suunnittelussa, Tiedon Mallintamisessa on käytetty Ellie-ohjelmistoamme ja olemme myös pitäneet henkilöstölle laajoja koulutusohjelmia.

4. Osaamisen kasvattaminen koulutuspoluilla

Ohessa esimerkkejä energiasektorin hyödyntämistä koulutuksista.  Näitä saa myös tarvittaessa yrityskohtaisena.


Käytössä oleva data ymmärretään ja se on dokumentoitua:
Data Modeling
Advanced Data Modelling

Data on käytettävissä, kun sitä tarvitaan – Data Platform, Data Warehouse ja BI ratkaisut:
Data Vault
Azure Data Platform
SQL
Power BI

Data on suojassa ja sen käsittely noudattaa esim. GDPR sääntöjä -> Data Governance

REFERENSSI CASE: OP

Olen hyvin tyytyväinen Ari Hovilta hankkimaani yrityskohtaiseen Tiedon Mallintamisen koulutukseen. Kouluttaja Minna Oksanen räätälöi koulutuksen meille sopivaksi ja sain kuulla osallistujilta hyvää palautetta. Osallistujat jaettiin pienryhmiin, joissa oli eritasoisia osallistujia ja kaikki oppivat toisiltaan. Mukana oli paljon harjoituksia ja oppimista tapahtui koko ajan. Kokonaisuutena sanoisin  “Money well spent”.
Susanna Vasara, Competence Lead, OP Financial Group
Datan hallinta / Edistynyt

Data Vault 2.0 Bootcamp + Certification

CDVP2 is a four day in person course, with one full day (8 hours) of Computer Based Training, or self-paced learning. CDVP2 is the ​​only ​​ sanctioned and authorized Data Vault Certification in the industry.​​​

Lue lisää
Datan hallinta

Data Management Fundamentals and DAMA Certification Preparation

This course prepares students to take the all new DAMA CDMP Industry professional certification.

Lue lisää
Datan hallinta

Tietojen mallintaminen – Data Modeling

Kurssi on saatavana myös yrityskohtaisena ja englanniksi. Tämä ei ole…

Lue lisää
Ketterä kehitys

SQL perusteet

Tämä koulutus on vuodesta toiseen yksi suosituimpia kurssejamme ja sitä…

Lue lisää