Power BI perusteet -työpaja

Jos haluat oppia Power BI:n perusteet hyvin ja kyetä laatimaan raportteja vaivattomasti heti kurssin jälkeen, tervetuloa tähän käytännönläheiseen ja mielenkiintoiseen koulutukseen! Perustaitojen lisäksi saat kurssilta paljon ideoita miten yhdistelet dataa ja toteutat Power BI:llä havainnollisia raportteja.

Koska Power BI on kehittynyt viimeisen vuoden aikana merkittävästi, päivitimme kaikki Power BI -kurssimme vastaamaan nykytilannetta, ja nyt tältä 2-päiväiseltä työpajalta saa entistä vahvemmat eväät todellisten raporttien toteutukseen.

Power BI:n osaamisesta on hyötyä ja osaamisella on myös arvoa, sillä Power BI:stä on tullut yksi tämän hetken kiinnostavimmista raportointivälineistä, koska sen avulla voi helposti yhdistellä dataa erilaisista tietolähteistä sekä toteuttaa porautuvia ja vuorovaikutteisia visualisointeja.

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Kurssin sisältö

Johdatus Power BI:hin sekä sen mahdollisuuksiin

 • Mistä Power BI muodostuu
 • Raportin tie koontinäytöksi
 • Power BI:n hyödyntämismahdollisuudet

Raporttien ja visualisointien laatiminen

 • Raporttien laatimisen hyvät käytännöt
 • Oikean visualisointilajin valitseminen kuhunkin tilanteeseen
 • Tutustuminen visualisointien käsittelyn perusperiaatteisiin
 • Raporttisivujen suodatusten eli filtterointien sekä ositusten toteutus
 • Visualisointien välinen vuorovaikutteisuus

Datan tuonti Power BI Desktopiin

 • Power Query -työkaluun tutustuminen
 • Kyselyiden laatiminen sekä muokkaus
 • Virhetilanteiden ymmärtäminen ja virheiden korjaus
 • Hyödyllisiä käytännön esimerkkejä eri tietolähteistä ja datan muokkauksesta
 • Esimerkkeinä erilaisia tietokantoja, tiedostoja, avointa dataa, jne.

Useiden taulujen yhdistämisen perusperiaatteet

 • Mitä taulujen yhdistäminen edellyttää
 • Yhteyksien luonti ja niiden vaikutus raporttien toimivuuteen
 • Esimerkkejä, kuten datan luokittelu aputaulujen avulla

Johdatus laskentaan

 • Sekä kaavasarakkeiden että mittareiden luonti
 • DAX-kielen peruskielioppi sekä kaavaesimerkkejä

Raporttien julkaiseminen ja jakaminen Power BI -pilvipalvelussa

 • Koontinäyttöjen muodostaminen
 • Datan päivityksen ajastus
 • Raporttien jakelu

Näiden lisäksi myös muita tärkeitä ominaisuuksia, kuten:

 • Muotoilut, teemavärit, kenttien luokittelut, karttavisualisoinnit & mukautettujen visualisointien hyödyntäminen, ajan käsittely, katsaus kirjanmerkkeihin yms.

Kouluttaja:

Jaa:

Tyrehdytä tiedonjanosi!

Uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa datan hyödyntämisestä, tekoälystä sekä muista ajankohtaisista aiheista tiedohallinnan maailmasta. Olemme data-alan johtava kouluttaja ja konsultti, joten saat tietoa suoraan kentältä. Saat samalla myös parhaat tarjoukset kansainvälisten huppuasiantuntijoiden valmennustilaisuuksiin.