tekoäly johtajille

Mitä jokaisen tulisi tietää tekoälystä

Tekoälyn kehitys on aikakautemme suurin talouselämää mullistava teknologinen murros. Tekoäly mahdollistaa ennennäkemättömiä kilpailukykyparannuksia osaavissa käsissä. Vaikka tekoälykehitys loppuisi tähän päivää, jo nykyteknologioita ja -menetelmiä soveltamalla organisaatiot voivat löytää loputtomasti arvokkaita kehityskohteita.

Etenemistä merkittävästi rajoittava tekijä on osaamisen puute. Analyyttisestä ja teknologisesta osaamista on huutava pula maailmanlaajuisesti. Vielä kertaluokkaa suurempi osaamisvaje on kuitenkin siinä, miten yritysten nykyinen henkilökunta osaa hyödyntää tekoälyä omissa tehtävissään. Tätä osaamista ei voi ostaa ulkoa. Täysin rutiininomaisia työtehtäviä lukuun ottamatta jokainen ammattilainen tarvitsee perustaidot siitä, miten tekoäly tulee vaikuttamaan omaan tehtäväkenttään.

Kurssin kuvaus

Tämä kurssi perustuu koulutuksista saamiemme kokemusten pohjalta jatkuvasti kehittämiimme menetelmiin. Osallistujat ovat todennetusti pystyneet tehokkaasti oppimaan tekoälyyn liittyviä, teknisesti ja matemaattisesti erittäin haastavia konsepteja riippumatta osallistujan taustasta ja toimenkuvasta.

Kurssi kattaa seuraavat osa-alueet:

  1. Mitä jokaisen tulee ymmärtää tekoälystä
  2. Miten tekoäly vaikuttaa kaikkiin organisaation toimintoihin: Tekoäly tarkoittaa muutosta kohti oppivia toimintatapoja.
  3. Muutosten vaikutukset strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen
  4. Muutosten vaikutukset päivittäiseen operatiiviseen toimintaan

Tavoitteena on, että osallistujat saavat kurssilta kaksi asiaa avuksi työhönsä:

  1. Vahva intuitio siitä, mistä tekoälyssä on nykymuodossaan kyse – ilman sukeltamista menetelmien matemaattisiin ja teknisiin yksityiskohtiin.
  2. Ymmärrys siitä, mitä osallistujan tulisi itse oppia lisää, että voisi hyödyntää tekoälyä omissa tehtävissään.

 

Koulutustapahtuman päivittäinen alkaminen ja päättyminen: aamiainen 8:30, koulutus 9:00-16:15

Daily start and end of training event: breakfast 8:30, training 9:00-16:15

 

Kouluttaja:

Jaa:

Tyrehdytä tiedonjanosi!

Uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa datan hyödyntämisestä, tekoälystä sekä muista ajankohtaisista aiheista tiedohallinnan maailmasta. Olemme data-alan johtava kouluttaja ja konsultti, joten saat tietoa suoraan kentältä. Saat samalla myös parhaat tarjoukset kansainvälisten huppuasiantuntijoiden valmennustilaisuuksiin.