ict koulutus tampere

ArchiMate ja Sparx EA

Oppimaan tekemällä! Päivän kurssilla opitaan kuvaamaan kokonaisarkkitehtuuria ArchiMate® mallinnuskielellä ja Sparx EA mallinnusvälineellä.

Toteutamme kurssin tietokoneluokassa jossa jokaisella osallistujalla on käytössään työasema ja Sparx EA, jonka käyttö on yleistymässä suunnittelun ja ohjelmoinnin lisäksi myös arkkitehtuurityössä. Pohdimme yhdessä kokonaisarkkitehtuurin laatimista käytännön esimerkkien avulla. Pohdinnan kohteina ovat mm. mallien käyttötarkoitukset, lineaariset ja alustapohjaiset liiketoimintamallit, palveluajattelun ulottaminen toiminta-, tietojärjestelmä- ja teknologiakerroksille ja niiden välille sekä kokonaisarkkitehtuurin erilaiset dimensiot. Keskustelemme myös hakemistopohjaisen Sparx EA mallinnusvälineen mahdollisuuksista mallinnettujen komponenttien uudelleenkäyttöön ja eri mallinnuskielillä laadittujen kaavioiden linkittämiseen laajemmaksi kokonaisuudeksi.

 

Kurssin tavoite

ArchiMate® ja Sparx EA -kurssille osallistuja saa yleiskuvan ArchiMate®-kielen käyttötarkoituksesta, sen elementeistä ja rakenteesta sekä soveltuvuudesta kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen. Hän oppii laatimaan kokonaisarkkitehtuurin toiminta-, tietojärjestelmä- ja teknologiakaavioita sekä lukemaan tavoite- ja toimeenpanokaavioita. Osallistuja oppii myös SparxEA-mallinnusvälineen peruskäytön sekä ArchiMate®-kaavioiden laatimisen.

 

Kenelle

Kokonaisarkkitehtuurin laatimiseen ja hyödyntämiseen osallistuvat henkilöt, tietotekniikan tai/ja liiketoiminnan edustajat.

 

Esitiedot

Kokonaisarkkitehtuurin ja JHS 179 suosituksen sekä sekä mallinnustyövälineiden ja -menetelmien tuntemus helpottaa ArchiMate®-kielen omaksumista.

Sisältö

  • Kokonaisarkkitehtuurin ja ArchiMate®-kielen tausta ja käyttötarkoitus
  • ArchiMate®-kielen elementit ja rakenne
  • Palveluajattelu, toiminta-, sovellus- ja teknologiakerrokset
  • Tavoite- ja toimeenpanokaaviot
  • Kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisen ja hyödyntämisen käytännön esimerkkejä
  • Kurssilla tehdään pienimuotoisia harjoituksia SparxEA työvälineellä tietokoneluokassa.

Osallistujat voivat halutessaan ottaa oman Sparx EA -ohjelmistolla varustetun työaseman mukaansa.

Kouluttaja:

Jaa:

Tyrehdytä tiedonjanosi!

Uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa datan hyödyntämisestä, tekoälystä sekä muista ajankohtaisista aiheista tiedohallinnan maailmasta. Olemme data-alan johtava kouluttaja ja konsultti, joten saat tietoa suoraan kentältä. Saat samalla myös parhaat tarjoukset kansainvälisten huppuasiantuntijoiden valmennustilaisuuksiin.