Käsitteiden mallinnus ja tietoarkkitehtuuri

Olemme Suomen johtavia käsitteiden mallinnuksen (Data Modeling) asiantuntijoita. Ari Hovin Tietojen mallintaminen -kurssi on Suomen ainoita tietojen mallintamisen ja käsiteanalyysin perusteellisesti kattavia koulutuksia. Alec Sharp, kansainvälinen käsitemallinnuksen huippunimi pitää kurssin ”Advanced Data Modeling”.

Ari Hovi on konsultoinut  yli 25 v. aikana yli sataa käsitemallinnushanketta lukuisilla toimialoilla.  Näissä workshopeissa Ari toimii istuntojen vetäjänä ja mallinnusmenetelmän asiantuntijana ja yrityksen edustajat tuovat substanssin tietämyksen. Tällaisella yhteistyöllä saadaan aikaan tuloksia nopeasti. Jo puolessa päivässä saadaan yhden alueen peruskäsitemalli tehtyä. Tarvittaessa laaditaan laajempia, jopa koko yrityksen kattavia käsitteiden mallinnuskarttoja; tätä aluetta Ari on eriyisesti kehittänyt. Ylätason käsitemallit ovat erittäin hyödyllisiä, kunhan mallinnus tehdään oikealla taoslla. Katso asiakasreferenssejä.

Tietojen mallinnus

Tietojen mallinnuksen tärkeys on hyvin  keskeisesti esillä loppusyksystä 2013 ilmestyneessä kirjassa ”Onnistunut tietojärjestelmän hankinta”.  Kirjassa esitetyssä menetelmässä tehdään käsitemalli (ER Model) käyttäjätarinoiden kuvaamisen jälkeen, melko aikaisessa vaiheessa. Mallin ja käsitteiden kuvaamisen jälkeen määritellään vasta prosessit. Katso tästä aiheeseen liittyvä kuva. Kuva on  saatu yhdeltä kirjan kirjoittaijista, Pekka Forseliukselta (4SUM Partners Oy).

Blogeja aiheista käsitteiden mallinnus ja tietoarkkitehtuuri