Data Vault -menetelmä EDW -ratkaisujen suunnitteluun

Laajojen tietovarastojen yhdeksi ongelmaksi on muodostunut muutosjäykkyys. Kun toiminta ja tietotarpeet muuttuvat ja kasvavat koko ajan, on tietovaraston oltava myös ketterä näille muutoksille ja laajentamille. Jos muutos on jäykkää ja hidasta, käyttäjät alkavat tehdä omia ratkaisujaan – tällöin koko tietovaraston idea alkaa rapautua.

Data Vault

Data Vault -menetelmän kehittäjä Dan LinstedtData Vault on Dan Linstedin kehittämä Data Warehouse -tietokantojen mallinnusmenetelmä. Bill Inmon sanoo: ”The Data Vault is the optimal choice for DW2.0″

Dan Linstedt on julkaissut uuden version, Data Vault 2.0. Se on huomattavasti kehittynyt alkuperäisestä Data Vault 1.o -versiosta. Dan itse kuvaa sitä näin:

”Data Vault 2.0 is the evolution of Data Vault.  Data Vault 2.0 is a system of business intelligence and data warehousing that goes beyond just the Data Vault model.  Data Vault 2.0 is comprised of four major pillars:

  • Architecture – systems and ETL, along with Big Data, and NoSQL inclusion

  • Methodology – Project management, standards, best practices, agile build out, SCRUM and SEI/CMMI Level 5

  • Implementation – rules and procedures, standards, BPEL, BPM,

  • Modeling – of course the Data Vault Model has evolved, Ontologies, Concept Models, Data Models

A big big part of the release is the inclusion of NoSQL platforms, the ability to seamlessly interconnect these various platforms (hybrid, relational, non-relational, columnar, text, etc..) with your existing data warehouse. ”

Data Vault -johdanto

Ari Hovi pitää 21.3.2016 Data Vault -johdantokurssin Dan Linstedtin hyväksymällä materiaalilla.

Bootcamp ja sertifiointi keväällä

Pyrimme jälleen järjestämään Data Vault 2.0 Boocamp- ja sertifiointikurssin keväällä 2016.

 

Arvostettu Data Warehouse / Business Intelligence -alueen konsultti ja BeyeNETWORKin bloggaaja Wayne Eckerson sanoo näin:

”Basically, it seems the Data Vault … enable you to create much more adaptable, flexible models so your model doesn’t back you into a corner later on. With Data Vault, you can model only what you need to get a solution up and running, and then extend it later through linking and various other techniques. So it’s more agile (speed to market) and more flexible (adaptable once built). The only caveat is that once you start down the Data Vault path you must continue. So you’ll need to train all your data architects in the techniques.”

Data Vault -malli johtaa skaalautuviin ja muutosjoustaviin tietovarastoratkaisuihin. Se tukee myös hyvin tietojen historiointia. Erityisesti menetelmässä on panostettu tietojen jäljittämiseen ja auditointiin, mikä on osoittautunut tärkeäksi mm. viranomaisvaatimusten tiukentuessa (ns. compliance-vaatimukset).

Data Vault on suhteellisen uusi menetelmä ja – kuten muissakin mallinnusmenetelmissä – kannattaa tapauskohtaisesti arvioida sen sopivuus omaan hankkeeseen. Kaikkiin hankkeisiin se ei sovi.

Ari Hovi on Euroopan ensimmäisten joukossa Linstedtin sertifioima Data Vault 2.0 Practitioner (2014), lisäksi hän oli ensimmäisten joukossa Linstedtin sertifioima ”Certified Data Vault Modeler” (2008 ja pävityssertifiointi 2010); hänellä on suora yhteys mallin kehittäjään Dan Linstedtiin. Meiltä on saatavissa menetelmän esittelyä sekä konsultointia.

Olemme järjestäneet lukuisia yrityskohtaisia Data Vault -koulutuksia ja -esittelyjä.

Blogeja Data Vaultista

Tietovarasto, paikallinen vai EDW?