Tietosuojan perusteet EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan

Kurssin toteutukset:

  • Ei olemassa olevia toteutuksia

Kurssi on saatavana myös yrityskohtaisena. Lisätiedustelut johannes.hovi@arihovi.com tai 050 3670809.

Tietosuojan sääntely uudistui ja yhtenäistyi Euroopassa keväällä 2016, kun Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus voimaantullessaan uudistaa tietosuojan oikeudellisen perustan. Tietosuoja-asetus parantaa rekisteröityjen henkilötiedon suojaa uusilla ja yksityiskohtaisilla oikeuksien määrittelyillä. Samalla rekisterinpitäjien velvoitteet lisääntyvät ja tarkentuvat. Jatkossa uusi asetus helpottaa henkilötietojen siirtoa Euroopan unionissa ja yhdenmukaistaa yritysten kilpailutilannetta.

Tietosuojaa tarkastellaan kurssilla pääasiassa yksityisen, B2C- tai B2B-alueella toimivan rekisterinpitäjän näkökulmasta – kurssilla pyritään myös esittämään käytännöllisiä vastauksia tietosuojan peruskysymysten soveltamiseksi.

Kurssilla käydään läpi tietosuojan perusteet EU:n uuden tietosuoja-asetuksen mukaan käsittelemällä muun muassa seuraavia aiheita:

  • Tietosuojan käsite ja keskeiset määritelmät
  • Olennainen oikeudellinen sääntely
  • Tietosuojaperiaatteet
  • Rekisteröidyn oikeudet
  • Rekisterinpitäjän velvollisuudet
  • Viranomaistoiminta
  • Sanktiot ja seuraukset tietosuojavelvoitteiden rikkomisesta

Kurssilla tarkastellaan myös kokoavaa käytännön case-esimerkkiä keskeisten tietosuojakäsitteiden hahmottamiseksi.

Kouluttaja:

Jaa: